14 Hiệu Ứng Chạy Chữ HTML (Marquee)

14 Hiệu Ứng Chạy Chữ HTML (Marquee)


Ngày 24 Tháng 2 Năm 2022

Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn những ví dụ hiệu ứng chữ chạy dành cho thiết kế và phát triển website nha.

Hiệu Ứng Chữ Chạy (Marquee)

3d Text Marquee Effects

3d Text Marquee Effects

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen 3d text marquee effects by Comehope (@comehope) on CodePen.

Marquee Using Css3 Keyframe Animation

Marquee Using Css3 Keyframe Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Marquee using CSS3 keyframe animation by James Barnett (@jamesbarnett) on CodePen.

Wrapping 3D Marquee Text in Pure CSS

Wrapping 3D Marquee Text in Pure CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Wrapping 3D Marquee Text in Pure CSS by Dudley Storey (@dudleystorey) on CodePen.

jQuery Marquee Plugin Example

jQuery Marquee Plugin Example

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen jQuery Marquee Plugin Example by Aamir Afridi (@aamirafridi) on CodePen.

Marquee-like Content Scrolling

Marquee-like Content Scrolling

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Marquee-like Content Scrolling by Coding Journey (@Coding_Journey) on CodePen.

Marquee Page Border

Marquee Page Border

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen GSAP ScrollTrigger - Marquee Page Border by Ryan Mulligan (@hexagoncircle) on CodePen.

CSS3 Vertical Marquee

CSS3 Vertical Marquee

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS3 Vertical Marquee by Jonathan Sampson (@jonathansampson) on CodePen.

Responsive marquee CSS

Responsive marquee CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Marquee by rafaelcastrocouto (@rafaelcastrocouto) on CodePen.

Css Carousel Marquee

Css Carousel Marquee

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen css carousel marquee by Jamie Kudla (@JKudla) on CodePen.

Infinite Marquee

Infinite Marquee

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Infinite Marquee by Knovour (@Knovour) on CodePen.

LED Marquee

LED Marquee

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen LED Marquee by Tiffany Rayside (@tmrDevelops) on CodePen.

Smooth marquee CSS

Smooth marquee CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Marquee by Zed Dash (@z-) on CodePen.

Scrolling Marquee

Scrolling Marquee

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Scrolling marquee using the Web Animations API by A. M. Douglas (@amdouglas) on CodePen.

CSS marquee text

CSS marquee text

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Moving Text - CSS Animation Setup w/ Marquee Tag by Chris Drinkut (@ChrisDrinkut) on CodePen.

Bài viết liên quan:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ giúp bạn tìm được các ví dụ hiệu ứng chạy chữ html và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!