14 Multiselect Dành Cho Lập Trình Web

14 Multiselect Dành Cho Lập Trình Web


Ngày 18 Tháng 7 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các thiết kế multiselect component dành cho trang web bằng HTML, CSS và Javascript nhé!

Bootstrap Multiselect Dropdown

Bootstrap Multiselect Dropdown

Kết quả ở dưới đây nhé!

See the Pen Bootstrap Multiselect Dropdown by Craig Wheeler (@craigwheeler) on CodePen.

Nguồn

Multiselect Dropdown

Multiselect Dropdown

Kết quả ở dưới đây nhé!

See the Pen Multiselect (dropdown) by Charlie Walter (@cjonasw) on CodePen.

Nguồn

React Checkbox MultiSelect

React Checkbox MultiSelect

Kết quả ở dưới đây nhé!

See the Pen React Checkbox MultiSelect by Travis Arnold (@souporserious) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo MultiSelect Javascript

Kết quả ở dưới đây nhé!

See the Pen Multiselect Web Component by SitePoint (@SitePoint) on CodePen.

Nguồn

MultiSelect Jquery

MultiSelect Jquery

Kết quả ở dưới đây nhé!

See the Pen Accessible Multi-select List by Ryan McHenry (@rdmchenry) on CodePen.

Nguồn

Select2 Multiselect

Select2 Multiselect

Kết quả ở dưới đây nhé!

See the Pen select2 multiselect with checkbox by vlad (@faur) on CodePen.

Nguồn

Angular UI Multiselect

Angular UI Multiselect

Kết quả ở dưới đây nhé!

See the Pen Angular-UI Multiselect Checkbox Dropdown by Stephen Long (@long2know) on CodePen.

Nguồn

Vue Multiselect

Vue Multiselect

Kết quả ở dưới đây nhé!

See the Pen Vue Multiselect by Vijay Balasubramaniam (@vbalasu) on CodePen.

Nguồn

Ví Dụ Multiselect

Ví Dụ Multiselect

Nguồn

Javascript Multi-Select

Javascript Multi-Select

Nguồn

Multi-Select Dropdown

Multi-Select Dropdown

Nguồn

Multi-Select Checkbox

Multi-Select Checkbox

Nguồn

Jquery Multi-Select Dropdown

Jquery Multi-Select Dropdown

Nguồn

Javascript Multi-Select Dropdown Animation

Javascript Multi-Select Dropdown Animation

Nguồn

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm cách tạo và thiết kế select thì có thể tham khảo ở đây nhé!

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn thiết kế select hữu ích cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!