16 Form Social Media Icon Cho Website

16 Form Social Media Icon Cho Website


Ngày 30 Tháng 12 Năm 2021

Form With Social Icon

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các form Social html hữu ích dành cho thiết kế và phát triển website nha.

1) Social Login Signup Form

Social Login Signup Form

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Weekly Coding Challenge #1 - Double slider Sign in/up Form - Desktop Only by Florin Pop (@FlorinPop17) on CodePen.

2) Simple Login Form With Social Login Buttons

Simple Login Form With Social Login Buttons

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Login to Everdwell by Kaushalya R. Mandaliya (@kman) on CodePen.

3) Login Form With Social Media

Login Form With Social Media

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen #dailyui 001: Sign Up by Gabrielle Wee 🧧 (@gabriellewee) on CodePen.

4) Login Page with Social Media Login Buttons

Login Page with Social Media Login Buttons

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Login/Sign-In by Genert Org (@GeBuOr) on CodePen.

5) Responsive Login Form With Social Media

Responsive Login Form With Social Media

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Login, Register form by Vikas Verma (@vikasverma93) on CodePen.

6) Login With Facebook Or Twitter

Login With Facebook Or Twitter

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Login with Facebook or Twitter by Marco Biedermann (@marcobiedermann) on CodePen.

7) Material Design Sign Up With Social Media Buttons

Material Design Sign Up With Social Media Buttons

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Material design sign up form by KovJonas (@KovJonas) on CodePen.

8) Animated Login Form With Social Media

Animated Login Form With Social Media

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Login Page Anime.js by Swarup Kumar Kuila (@uiswarup) on CodePen.

9) Neumorphism Login Form With Icon Social Media

Neumorphism Login Form With Icon Social Media

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Neumorphism Login Form by Ricardo Oliva Alonso (@ricardoolivaalonso) on CodePen.

10) Responsive Login Social Media

Responsive Login Social Media

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen another login panel by Jens Motyka (@clein) on CodePen.

11) Responsive Login Social Media

Responsive Login Social Media

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen another login panel by Jens Motyka (@clein) on CodePen.

11) Sign In Using Social Media

Sign In Using Social Media

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responsive Login Form by Omar Dsooky (@linux) on CodePen.

12) Login Form with Social Media Login Using HTML & CSS

Login Form with Social Media Login Using HTML & CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Font Awesome Icon Font Example #3 by SitePoint (@SitePoint) on CodePen.

13) Flat UI Login Form with Social Media Login

Flat UI Login Form with Social Media Login

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Flat UI Login Form With Horizontal Scroll by mryoun (@mryoun) on CodePen.

14) Social Login Button

Social Login Button

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Social Login Button by Eswara Sai (@eswarasai) on CodePen.

15) Login Form With Icon

Login Form With Icon

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responsive Login + Signup form by Hasnain Karim (@h26k2) on CodePen.

16) Registration Form Social Icon

Registration Form Social Icon

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Daily UI #001: Sign Up by Fabio Ottaviani (@supah) on CodePen.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn các form với social icons hữu ích cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!