16 Split Screen CSS Javascript Cho Website

16 Split Screen CSS Javascript Cho Website


Ngày 28 Tháng 10 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các hiệu ứng split screen đẹp được xây dựng bằng HTML, CSS và Javascript cho thiết kế và phát triển website nha.

Split Screen HTML Template

Website - Split Screen:

Website - Split Screen

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Website - Split Screen by Bridget Reed (@BridgetCReed) on CodePen.

Split Screen UI:

Split Screen UI

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Split-Screen UI by Envato Tuts+ (@tutsplus) on CodePen.

Responsive Split Screen:

Responsive Split Screen

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Split Screen by DanB (@DanBDesigns) on CodePen.

Responsive Split Screen HTML CSS:

Responsive Split Screen HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Personal Profile // Keanu Reeves by Brian Haferkamp (@brianhaferkamp) on CodePen.

Split screen layout with flexbox

Split screen layout with flexbox

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Split screen layout with flexbox by Andrej (@pixiefrog) on CodePen.

Bootstrap 4 Split Layout

Bootstrap 4 Split Layout

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Bootstrap 4 Split Layout by WowThemes.net (@wowthemesnet) on CodePen.

Bootstrap Split Screen Horizontal

Bootstrap Split Screen Horizontal

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Split Screen Design Trend - Responsive Demo by Nancy Makar (@Makarn1) on CodePen.

Pure CSS Split Screen Loader

Pure CSS Split Screen Loader

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pure CSS Split Screen Loader by Jemima (@Jemimaabu) on CodePen.

Vertical Split Screen CSS

vertical Split Screen CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen vertical split-screen by biju (@pagol) on CodePen.

Split 3D Carousel

Split 3D Carousel

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Split 3D Carousel by Paul Noble (@paulnoble) on CodePen.

Half Page Scroll HTML

Half Page Scroll HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Skewed One Page Scroll by Nikolay Talanov (@suez) on CodePen.

Split Slick Slideshow

Split Slick Slideshow

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Split Slick Slideshow by Fabio Ottaviani (@supah) on CodePen.

Split Landing Page

Split Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Split Landing Page by Brad Traversy (@bradtraversy) on CodePen.

Scrolling Half By Half

 Scrolling Half By Half

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Scrolling half by half pure #CSS by @Kseso by Kseso (@Kseso) on CodePen.

Text Divider

Text Divider

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Text Divider by Lynden Oliver (@lyndenoliver) on CodePen.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn cách xây dựng split screen cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!