18 Ví Dụ CSS Rounded Corners Cho Website

18 Ví Dụ CSS Rounded Corners Cho Website


Ngày 30 Tháng 3 Năm 2022

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các ví dụ rounded corners CSS cho việc thiết kế và phát triển website nha.

Infinity Glowline Css Corners Box Buttons

Infinity Glowline Css Corners Box Buttons

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Infinity glowline CSS corners box / buttons by Sabin Tudor (@NyX) on CodePen.

Cutting Corners With CSS

Cutting Corners With CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Cutting Corners with CSS by Martin Duran (@Martin-Duran) on CodePen.

Border-Corner-Shape CSS

Border-Corner-Shape CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Remember Yogi Bear? by Ana Tudor (@thebabydino) on CodePen.

Paper With Sellotaped Corners

Paper With Sellotaped Corners

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Paper with sellotaped corners by Suzanne Aitchison (@aitchiss) on CodePen.

Rounded Corners with SVG Polygon

Rounded Corners with SVG Polygon

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen "Rounded" Corners with SVG Polygon by Jessica (@kattixie) on CodePen.

Corner Ribbons for Cards

Corner Ribbons for Cards

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Ribbon Corner-copia by Adam Walker (@renduh) on CodePen.

Deformable Element

Deformable Element

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Deformable Element by Ben Rowles (@browles) on CodePen.

Dynamic Sharp Corners

Dynamic Sharp Corners

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Dynamic Sharp Corners by Wixel (@WixelHQ) on CodePen.

Card with rounded corners

Card with rounded corners

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Card with rounded corners by Jaroslaw Hubert (@jhkepa) on CodePen.

Cut cornered button without border

Cut cornered button without border

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Cut cornered button without border by Luc Princen (@lucprincen) on CodePen.

Evangelizing Corner-Shape

Evangelizing Corner-Shape

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Evangelizing corner-shape #1, powered by Augmented-UI: Prompt by Rock Starwind (@RockStarwind) on CodePen.

Post-it Note With Lifted Corners

Post-it Note With Lifted Corners

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Post-It note with lifted corners by John VDL (@jvdl) on CodePen.

Fancy Corners with Gradients in CSS Masks

Fancy Corners with Gradients in CSS Masks

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Fancy Corners with Gradients in CSS Masks by yoksel (@yoksel) on CodePen.

Button With Frame Corners

Button With Frame Corners

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Button with frame corners by Monica Dinculescu (@notwaldorf) on CodePen.

CSS3 tucked corners

CSS3 tucked corners

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS3 tucked corners by Catalin Rosu (@catalinred) on CodePen.

Box With Borders and Fat Corners

Box With Borders and Fat Corners

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Box with borders and fat corners by Kim Bertelsen (@kimmenbert) on CodePen.

Lifted Corners

Lifted Corners

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Lifted Corners by Eric Thayer (@ericthayer) on CodePen.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp các ví dụ CSS corners hữu ích và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!