19 3D Slider Cho Thiết Kế Website

19 3D Slider Cho Thiết Kế Website


Ngày 23 Tháng 12 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các ví dụ 3D slider dành cho thiết kế và phát triển website nha.

Ví Dụ 3D Slider

3D Carousel Using TweenMaxjs & jQuery

3D Carousel Using TweenMaxjs & jQuery

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen 3D Carousel Using TweenMax.js & jQuery by John Blazek (@johnblazek) on CodePen.

3D carousel

3D carousel

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen 3D carousel by hoangtran (@hoanghien0410) on CodePen.

Slicebox - 3D Image Slider

Slicebox - 3D Image Slider

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen Slicebox - 3D Image Slider by codefactory (@codefactory) on CodePen.

Pure CSS Card Carousel

Pure CSS Card Carousel

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen Pure CSS Card Carousel by Adam Kuhn (@cobra_winfrey) on CodePen.

3D Carousel HTML CSS

3D Carousel HTML CSS

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen CoverFlow by Hjörtur Hilmarsson (@hjortureh) on CodePen.

Smooth 3d perspective slider

Smooth 3d perspective slider

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen Smooth 3d perspective slider by Alex Nozdriukhin (@alexnoz) on CodePen.

CSS 3D transform Colorful Animated Carousel

CSS 3D transform Colorful Animated Carousel

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen CSS 3D transform Colorful Animated Carousel by Edmundo Santos (@edmundojr) on CodePen.

3D Carousel Slider React

3D Carousel Slider React

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen 3D Cover Flow in React! | @keyframers 3.7 by @keyframers (@keyframers) on CodePen.

CSS 3D Carousel Room

CSS 3D Carousel Room

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen CSS 3D Carousel Room by Daniel Velasquez (@Anemolo) on CodePen.

Swiper 3D slider

Swiper 3D slider

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen Swiper-3D slider by shamim khan (@shamim539) on CodePen.

3D Product Carousel

3D Product Carousel

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen 3D(ish) Product showcase by Jamie Coulter (@jcoulterdesign) on CodePen.

Vertical 3D Carousel

Vertical 3D Carousel

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen Vertical carousel with TweenMax.js by Danil Goncharenko (@Danil89) on CodePen.

Simple 3D Carousel

Simple 3D Carousel

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen Voyage Slider | GSAP by Sikriti Dakua (@dev_loop) on CodePen.

Coverflow Slider with Swiperjs

Coverflow Slider with Swiperjs

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen Coverflow Slider with Swiper.js by digistate (@digistate) on CodePen.

Split 3D Carousel

Split 3D Carousel

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen Split 3D Carousel by Paul Noble (@paulnoble) on CodePen.

CSS 3D Carousel

CSS 3D Carousel

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen CSS 3D Carousel by Jesper Hills (@nopr) on CodePen.

Popout Slider

Popout Slider

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen Popout Slider by Nathan Taylor (@nathantaylor) on CodePen.

3D Carousel Card

3D Carousel Card

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen 3D Carousel by Yoav Kadosh (@ykadosh) on CodePen.

3D Rotating Carousel with CSS and JavaScript

3D Rotating Carousel with CSS and JavaScript

Bạn xem kết quả bên dưới nha.

See the Pen 3D Rotating Carousel with CSS and JavaScript by SitePoint (@SitePoint) on CodePen.

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ ví dụ về slider thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Ví Dụ Về Slider

Nếu bạn muốn tham khảo các thư viện slider thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Thư Viện Slider

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ slideshow cho trang web thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Slideshow Cho Trang Web

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn các ví dụ 3D Carousel hữu ích cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!