19 Ví Dụ Filter Javascript Cho Website

19 Ví Dụ Filter Javascript Cho Website


Ngày 14 Tháng 12 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các ví dụ tạo chức năng filter dành cho phát triển và thiết kế website bằng HTML, CSS, Javascript nha.

Các Ví Dụ Filter JS

Bootstrap Table Filter

Bootstrap Table Filter

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Bootstrap Table - Filter control by Aurélie Touchard (@AurelieT) on CodePen.

Vue search filter

Vue search filter

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Vue search filter by Andrew thian (@AndrewThian) on CodePen.

Pure CSS content filter

Pure CSS content filter

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Pure CSS content filter by Sam Gordon (@samgordon) on CodePen.

List filter with AngularJS

List filter with AngularJS

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen List filter with AngularJS by Ondřej Bárta (@bartaxyz) on CodePen.

React Filter list

React Filter list

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen React Filter list by PJ (@pjmtokyo) on CodePen.

Basic jQuery search/filter

Basic jQuery search/filter

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Mini-search filter by Rob (@robooneus) on CodePen.

Filter Image Gallery

Filter Image Gallery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Filter Image Gallery - pure CSS by Dennis Garrn (@dennisgarrn) on CodePen.

Jquery Search Filter

jquery search filter

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Portfolio Filter by Dean Davies (@echodean) on CodePen.

Sort and Filter a Table Using Angular

Sort and Filter a Table Using Angular

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Sort and Filter a Table Using Angular by Chris Sev (@chris__sev) on CodePen.

Product Search / Filter

Product Search / Filter

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Product Search / Filter by Eric Winton (@ericwinton) on CodePen.

HTML5 Search Filter

HTML5 Search Filter

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen HTML5 Search Filter by Clint Brown (@clintabrown) on CodePen.

Table Sort, Filter, Paginate

Table Sort, Filter, Paginate

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen List.js Table Sort, Filter, Paginate by btn.ninja (@btn-ninja) on CodePen.

Filter divs only Javascript

Filter divs only Javascript

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Filter divs only Javascript by Moncho Varela (@nakome) on CodePen.

Responsive Masonry Layout With Filter

Responsive Masonry Layout With Filter

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Responsive Masonry + Filter (isotope) + Infinite Scroll + Effect by Goji (@Goji) on CodePen.

MixItUp - Searchable Filtering

MixItUp - Searchable Filtering

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen MixItUp - Searchable Filtering by Ed Prats (@edprats) on CodePen.

jQuery Multiselect Filter Demo

jQuery Multiselect Filter Demo

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen jQuery Multiselect Filter by Tom (@ttntm) on CodePen.

Light Javascript Table Filter

Light Javascript Table Filter

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Light Javascript Table Filter by Philipp Unger (@philipp-unger) on CodePen.

Multiple filter select

Multiple filter select

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Multiple filter select by Tobias Glaus (@tobiasglaus) on CodePen.

Pure CSS Project Filter Tabs

Pure CSS Project Filter Tabs

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Pure CSS Project Filter Tabs by Jalaj (@jalajcodes) on CodePen.

HTML table sort column header

HTML table sort column header

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Sort Table Rows by Table Headers - Ascending and Descending (jQuery) by Nathan Cockerill (@nathancockerill) on CodePen.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn các ví dụ về chức năng filter javascript hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!