Tôi không có tài năng gì cả. Tôi chỉ đam mê hiểu biết
20 Dashboard Admin CSS Javascript Cho Website

20 Dashboard Admin CSS Javascript Cho Website


Ngày 26 Tháng 1 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những dashboard, admin đẹp được xây dựng bằng HTML, CSS, Javascript cho thiết kế giao diện và phát triển website nhé!

Các Ví Dụ Dashboard CSS Javascript Cho Website

Trước khi đi vào ví dụ thì mình có một số chú ý sau là để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x hay nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Nếu file là SCSS thì bạn có thể chuyển sang CSS ở đây nhé : SCSS to CSS. Nếu chúng ta muốn xem các nguồn được sử dụng trong Codepen để bạn thiết lập ở dưới máy tính thì nhấp vào chữ Resources ở dưới cùng bên trái của Codepen để xem các đường dẫn CDN nha.

Thiết Kế Javascript Dashboard

Javascript Dashboard

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dashboard by Mustafa Omar (@themustafaomar) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Admin Dashboard HTML CSS

Admin Dashboard HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Admin Dashboard by Robin Selmer (@robinselmer) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Dashboard Template

Dashboard Template

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dashboard by Sathish kumar (@sathishlxg) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Admin Dashboard Với Materialize

Admin Dashboard Với Materialize

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Admin Dashboard with Materialize by Tirth Patel (@T-P) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Grid Admin Dashboard

CSS Grid Admin Dashboard

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Grid Admin Dashboard by Max Böck (@mxbck) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Bulma Admin Layout

Bulma Admin Layout

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Bulma - Admin Layout by Wikiki (@wikiki) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Admin Panel Jquery

Admin Panel Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Admin Panel by Trevor L.J.M. McIntire (@uplusion23) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Admin

Responsive Admin

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Admin Screen by Jesse Couch (@designcouch) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Bootstrap Admin

Bootstrap Admin

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Bootstrap Admin Page Example by Henry Schmeding (@htschmed) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Dashboard Page

Dashboard Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dashboard page by Icebob (@icebob) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Dashboard Management UI

Dashboard Management UI

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Customer Management UI by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Project Management Dashboard UI

Project Management Dashboard UI

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Project Management Dashboard UI by Aybüke Ceylan (@aybukeceylan) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS3 Dashboard Page

CSS3 Dashboard Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dashboard by Michael M (@michaelmcshinsky) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS3 Dashboard UI

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dashboard by alphardex (@alphardex) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Dashboard Demo

Dashboard Demo

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dashboard Demo by Miles Manners (@milesmanners) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Dashboard UI Với Chart

Dashboard UI Với Chart

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dashboard UI #1 : Project management with Charts by Olsi Odobashi (@olsiodobashi) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Flat Admin Template

Flat Admin Template

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple Flat Admin Template by Melissa Cabral (@melissacabral) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Dashboard UI HTML5 CSS3

Dashboard UI HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dashboard UI by Mert Cukuren (@knyttneve) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Dashboard Design Với Flexbox

Dashboard Design Với Flexbox

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dashboard Design with Flexbox by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Basic Dashboard

Basic Dashboard

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Basic Dashboard by Ashwin Saxena (@ashwinsaxena) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những dashboard, admin hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!