20 Ví Dụ CSS Shape Outside Cho Website

20 Ví Dụ CSS Shape Outside Cho Website


Ngày 30 Tháng 3 Năm 2022

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các ví dụ css shape outside cho việc thiết kế và phát triển website nha.

Shape-Outside With Clip-Path

Shape-Outside With Clip-Path

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen shape-outside with clip-path by Stacy (@stacy) on CodePen.

Shape-Outside: Polygon + SVG

Shape-Outside: Polygon + SVG

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen shape-outside: polygon + SVG by Gabi (@enxaneta) on CodePen.

CSS Shapes

CSS Shapes

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Shapes by jakob-e (@jakob-e) on CodePen.

Shape-Outside Vertical Writing Mode

Shape-Outside Vertical Writing Mode

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen shape-outside + vertical writing mode by Kristopher Van Sant (@KristopherVanSant) on CodePen.

CSS Shapes, Columns and Clipping

CSS Shapes, Columns and Clipping

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Shapes, Columns and Clipping by Mandy Michael (@mandymichael) on CodePen.

Triangular Text

Triangular Text

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Triangular Text - CodePen Challenge by Kristopher Van Sant (@KristopherVanSant) on CodePen.

Clip-Pathed Image plus Shape-Outside

Clip-Pathed Image plus Shape-Outside

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Clip-Pathed Image plus Shape-Outside by Brian Haferkamp (@brianhaferkamp) on CodePen.

HTML Text Inside a Circle Shape

HTML Text Inside a Circle Shape

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen HTML text inside a circle shape by Kerry (@Kerrys7777) on CodePen.

Wrap Text Around Curve

Wrap Text Around Curve

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Wrap Text Around Curve by Chris Coyier (@chriscoyier) on CodePen.

CSS Shapes and Coffee Beans

CSS Shapes and Coffee Beans

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Shapes and Coffee Beans by Brenda Storer (@brendamarienyc) on CodePen.

CSS Shapes and Clip-Path

CSS Shapes and Clip-Path

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Test CSS shapes and clip-path by Sven Wolfermann (@maddesigns) on CodePen.

CSS Shapes

CSS Shapes

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Shapes by Amelia Bellamy-Royds (@AmeliaBR) on CodePen.

CSS Shapes Demo

CSS Shapes Demo

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Shapes Demo #11 by SitePoint (@SitePoint) on CodePen.

Wrapping Text Around A Circular Image With CSS Shapes

Wrapping Text Around A Circular Image With CSS Shapes

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Wrapping Text Around A Circular Image With CSS Shapes by Dudley Storey (@dudleystorey) on CodePen.

CSS Shapes Ice Cream

CSS Shapes Ice Cream

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Shapes Ice Cream (wrapping text around images) by Adrian Payne (@dazulu) on CodePen.

Shape-Outside Face

Shape-Outside Face

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen shape-outside -- Face by yuanchuan (@yuanchuan) on CodePen.

Wrap Text around Image

Wrap Text around Image

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Wrap Text around Image by Naila Ahmad (@nailaahmad) on CodePen.

Shape-Outside - Experiment 1

 Shape-Outside - Experiment 1

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen shape-outside - Experiment 1 by Kristopher Van Sant (@KristopherVanSant) on CodePen.

CSS Grid and Shape-Outside

CSS Grid and Shape-Outside

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Grid and Shape-Outside Venn Diagram by Adrian Roselli (@aardrian) on CodePen.

Wrapping text to an image with CSS Shape Polyfill

Wrapping text to an image with CSS Shape Polyfill

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Wrapping text to an image with CSS Shape Polyfill by Dudley Storey (@dudleystorey) on CodePen.

Clip-Path + Shape-Outside

Clip-Path + Shape-Outside

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Clip-path + shape-outside by Michelle Barker (@michellebarker) on CodePen.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp các ví dụ shape outside hữu ích và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!