40 Mẫu Background CSS Đẹp Cho Web Design

40 Mẫu Background CSS Đẹp Cho Web Design


Ngày 6 Tháng 7 Năm 2020

Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn những hiệu ứng background được thiết kế sáng tạo và có tính thẩm mỹ cao giúp chúng ta có thể nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như mang lại cảm giác thú vị, thu hút sự chú ý của khách hàng vào nội dung của trang web hơn. Bây giờ bạn hãy cùng mình đi vào tìm hiểu nhé!

Các Hiệu Ứng Background CSS Javascript

Hay bạn muốn tìm những thư viện giúp tạo hiệu ứng animation đẹp cho trang web thì có thể xem ở đây nha!

Dynamic Background Javascript

Dynamic Background Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Lowpoly Dynamic Background by Nodws (@nodws) on CodePen.

Nguồn

Sliding Background Effect CSS3

Sliding Background Effect CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sliding Diagonals Background Effect by Chris Smith (@chris22smith) on CodePen.

Nguồn

Jquery & CSS3 background

Jquery & CSS3 background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Jquery & CSS3 background by enrico toniato (@enricotoniato) on CodePen.

Nguồn

Thay Đổi Background Color Khi Scroll

Thay Đổi Background Color Khi Scroll

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Changing Background Color on Scroll by Jack Harner (@jackharner) on CodePen.

Nguồn

Background Wave Animation

Background Wave Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Background wave Animation by Melanie Gleveau (@melaniegleveau) on CodePen.

Nguồn

Background Jquery CSS

Background Jquery CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Crystal Caves by Huw Llewellyn (@nosurprisethere) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Javascript Background

Javascript Background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen tqdmv by Anand Davaasuren (@at80) on CodePen.

Nguồn

CSS background Animation

CSS background Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sépion CSS background animation 2 by Sépion (@Sepion) on CodePen.

Nguồn

Pure CSS Gradient Background Animation

CSS Gradient Background Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure CSS Gradient Background Animation by Manuel Pinto (@P1N2O) on CodePen.

Nguồn

Scrolling Background Effect

Scrolling Background Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Scrolling Terrain and Shooting Stars by Loktar (@loktar00) on CodePen.

Nguồn

Hero Animation Canvas Background

Hero Animation Canvas Background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Hero Animation - Canvas Background by Mario Duarte (@MarioDesigns) on CodePen.

Nguồn

Hearts Animation Background

Hearts Animation Background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Hearts animation background by Pogany (@giaco) on CodePen.

Nguồn

Snow Background Animation Canavs Javascript

Snow Background Animation Canavs Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Snow Background Animation|| Canavs || Javascript by Nour Ibram (@nouribram) on CodePen.

Nguồn

Dynamic Particles Background Animation

Dynamic Particles Background Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dynamic Particles Background Animation by Ricardo Oliva Alonso (@ricardoolivaalonso) on CodePen.

Nguồn

Background Animation CSS Javascript

Background Animation CSS Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Big Things by Adriena Cribb (@adriena) on CodePen.

Nguồn

Background Text Clip Path Animation

Background Text Clip Path Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Background animation by Urgen Sherpa (@urgenism) on CodePen.

Nguồn

Grid Background Animation

Grid Background Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen grid background animation by hy (@iqszlong) on CodePen.

Nguồn

CSS3 Background Animation

CSS3 Background Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS3 background Animation by Vubon (@vubon) on CodePen.

Nguồn

Background Image Animation

Background Image Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Background Image Animation by Marcus (@Marc_D_23) on CodePen.

Nguồn

Background Animation Galaxy

Background Animation Galaxy

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Background Animation Galaxy littleee.com by Riedayme (@riedayme) on CodePen.

Nguồn

Blurred Background CSS

Blurred Background CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blurred Background CSS by Rian Ariona (@ariona) on CodePen.

Nguồn

Animated Background Gradient

Animated Background Gradient

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated Background Gradient by Mario Klingemann (@quasimondo) on CodePen.

Nguồn

Ambient Background

Ambient Background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Ambient Background by Dimitra Vasilopoulou (@mimikos) on CodePen.

Nguồn

Skewed background with CSS

Skewed background with CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Skewed background with CSS by Jose L Pimienta (@pipozoft) on CodePen.

Nguồn

CSS background change on scroll

CSS background change on scroll

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS background change on scroll by Giana (@giana) on CodePen.

Nguồn

CSS background Video

CSS background Video

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Daily Pen #80 by Dylan Macnab (@DylanMacnab) on CodePen.

Nguồn

CSS / SVG Blobby Background

CSS / SVG Blobby Background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS / SVG Blobby Background by Cassie Evans (@cassie-codes) on CodePen.

Nguồn

CSS Wave Background Animation

CSS Wave Background Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS & SVG Waves Animation by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Parallax Background

Parallax Background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Parallax Background by Ravi Dhiman (@ravid7000) on CodePen.

Nguồn

Particles Background

Particles Background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Particles background using Particles.js by Michael van den Berg (@MichaelVanDenBerg) on CodePen.

Nguồn

CSS dot pattern/grid background

CSS dot pattern/grid background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS dot pattern/grid background by Edmundo Santos (@edmundojr) on CodePen.

Nguồn

Animated Ripples background

Animated Ripples background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated Ripples background by Vaibhav Arora (@vaibhavarora) on CodePen.

Nguồn

Pure css infinite background animation

Pure css infinite background animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure css infinite background animation by kootoopas (@kootoopas) on CodePen.

Nguồn

Infinity Wall

Infinity Wall

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Infinity Wall by Jamie Ferguson (@jppferguson) on CodePen.

Nguồn

Mouse moving background

Mouse moving background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Mouse moving background by Tim Jackleus (@timjackleus) on CodePen.

Nguồn

Background Transition On Scroll

Background Transition On Scroll

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Background Transition On Scroll by ianchouinard (@ianchouinard) on CodePen.

Nguồn

CSS Multiple Background Image Parallax Animation

CSS Multiple Background Image Parallax Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Multiple Background Image Parallax Animation by carpe numidium (@carpenumidium) on CodePen.

Nguồn

Darken the background image

Darken the background image

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen How to darken the background image by wpaesthetic (@wpaesthetic) on CodePen.

Nguồn

Inverted background color on title

Inverted background color on title

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen inverted background color on title by Tobias Glaus (@tobiasglaus) on CodePen.

Nguồn

3D Js abstract background

3D Js abstract background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 3D Js abstract background by enrico toniato (@enricotoniato) on CodePen.

Nguồn

Background Big Text Crawl

Background Big Text Crawl

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Background Big Text Crawl by Facepalm Robot (@FacepalmRobot) on CodePen.

Nguồn

Bài viết liên quan:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những hiệu ứng background hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge