22 Sliding Form Dành Cho Website

22 Sliding Form Dành Cho Website


Ngày 27 Tháng 1 Năm 2021

Sliding Form là một biểu mẫu mà bạn có thể chuyển đổi từ form đăng nhập sang form đăng ký và ngược lại một cách dễ dàng. Do đó trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các ví dụ về sliding form được xây dựng bằng HTML CSS, Javascript với thiết kế và hiệu ứng đẹp mắt cho website nhé!

Các Ví Dụ Về Sliding Form CSS Javascript

Trước khi đi vào ví dụ thì mình có một số chú ý sau là để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x hay nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Nếu file là SCSS thì bạn có thể chuyển sang CSS ở đây nhé : SCSS to CSS. Nếu chúng ta muốn xem các nguồn được sử dụng trong Codepen để bạn thiết lập ở dưới máy tính thì nhấp vào chữ Resources ở dưới cùng bên trái của Codepen để xem các đường dẫn CDN nha.

Thiết Kế Sliding Login Signup Form

Sliding Login Signup Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Login & Sign Up Form Concept by Dany Santos (@THEORLAN2) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Sign In / Sign Up Form

Sign In / Sign Up Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #codevember Sign In / Sign Up by Momcilo Popov (@Momciloo) on CodePen.

Nguồn

Cách Kết Hợp Form Đăng Nhập Và Đăng Ký

Kết Hợp Form Đăng Nhập Và Đăng Ký

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Slide Sign In/Sign Up form by Danielkvist (@danielkvist) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Animated Login Và Sign up

Animated Login Và Sign up

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated Login and Sign up by Hurick Krügner (@hurick) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Jquery Sliding Login Signup Form

Jquery Sliding Login Signup Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen DailyUI #001 | Sign Up Form by Julie Park (@juliepark) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Login Slider HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sliding Login Form by C-Rodg (@crodg) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Sign In / Sign Up Slider Form

Sign In / Sign Up Slider Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sign In / Sign Up Slider Form by Chantal (@chantallexandra) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Double Slider Sign In, SignUp Form

Double Slider Sign In, SignUp Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen DailyUi#001 - Sign Up by Tommaso Poletti (@tomma5o) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Login Signup Form Javascript

Login Signup Form Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #dailyui 001: Sign Up by Gabrielle Wee 🧧 (@gabriellewee) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Login, Register Flip Form

Login, Register Flip Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Login/Sign Up Form [Interactive, design] by Sikriti Dakua (@dev_loop) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Login Registration Form Transition

Login Registration Form Transition

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sign In | Sign Up by Joe Harry (@woodwoerk) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Sliding Form

CSS Sliding Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Only Sliding Form by Dhanish (@dhanishgajjar) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Login,Signup Form Slider

Login,Signup Form Slider

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Login/Signup Form With Slider by Amr Shaalan (@IbnShaalan) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Login Registration Form

Responsive Login Registration Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sign-Up/Login Form by Eric (@ehermanson) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Sliding Form

Responsive Sliding Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Signup/Login form by Mohamed Hasan (@Mhmdhasan) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Neumorphism Login SignUp Form

Neumorphism Login SignUp Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Neumorphism Login Form by Ricardo Oliva Alonso (@ricardoolivaalonso) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Sliding Sign In & Sign Up Form

Sliding Sign In & Sign Up Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Weekly Coding Challenge #1 - Double slider Sign in/up Form - Desktop Only by Florin Pop (@FlorinPop17) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Login Và Registration Form Bằng HTML CSS

Responsive Login Và Registration Form Bằng HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Day 001 Login Form by Mohan Khadka (@khadkamhn) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Sliding Sign Up Form

Responsive Sliding Sign Up Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Login/Registration Form Transition by Nikolay Talanov (@suez) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Login,Signup Form Animation

Login,Signup Form Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen login/signup form animation by Shayan (@shayanea) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Material Design Log In Và Sign Up Form

Material Design Log In Và Sign Up Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Material Design Log In & Sign Up by Emil Devantie Brockdorff (@Mestika) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tham khảo cách tạo responsive login và signup form thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Cách Tạo Responsive Login Và Signup Form

Nếu bạn muốn tham khảo các bootstrap forms thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Bootstrap Forms

Nếu bạn muốn tham khảo các form đăng ký đăng nhập thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Form Đăng Ký Đăng Nhập

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những sliding form hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!