24 Hiệu Ứng Animation CSS Javascript

24 Hiệu Ứng Animation CSS Javascript


Ngày 19 Tháng 8 Năm 2021

Xin chào các bạn quay lại blog của mình. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các hiệu ứng animation CSS và Javascript vào trong việc xây dựng và thiết kế website nha.

CSS Animation

Text animation css fade in

Dự án trên Codepen.

See the Pen CSS3 Text Animation Effect by Nick Mkrtchyan (@Sonick) on CodePen.

Nguồn

css animation navigation hover

Dự án trên Codepen.

See the Pen Navigation Animation by StyleShit (@EvyatarDa) on CodePen.

Nguồn

Text Animation CSS

Dự án trên Codepen.

See the Pen Text animation by Yoann (@yoannhel) on CodePen.

Nguồn

Gradient background animation CSS

Dự án trên Codepen.

See the Pen Pure CSS Gradient Background Animation by Manuel Pinto (@P1N2O) on CodePen.

Nguồn

3D hover effect css

Dự án trên Codepen.

See the Pen Direction-aware 3D hover effect (Concept) by Noel Delgado (@noeldelgado) on CodePen.

Nguồn

Modal animation css

Dự án trên Codepen.

See the Pen Modal Animations by Jesse Couch (@designcouch) on CodePen.

Nguồn

Text effect css

Dự án trên Codepen.

See the Pen CSS Particle Effects by Zed Dash (@z-) on CodePen.

Nguồn

Button Animation CSS

Dự án trên Codepen.

See the Pen Candy Color Button Animation by Yuhomyan (@yuhomyan) on CodePen.

Nguồn

Accordion animation css

Dự án trên Codepen.

See the Pen CSS + HTML only Accordion Element by Alex Bergin (@abergin) on CodePen.

Nguồn

CSS3 Loading animations

Dự án trên Codepen.

See the Pen CSS3 Loading animations by Manoz (@Manoz) on CodePen.

Nguồn

Hamburger menu animation

Dự án trên Codepen.

See the Pen SVG CSS3 Menu / Burger Button by Kyle Henwood (@kylehenwood) on CodePen.

Nguồn

FLOATING CSS ANIMATION

Dự án trên Codepen.

See the Pen Floating Animation - CSS by Mario Duarte (@MarioDesigns) on CodePen.

Nguồn

Hover CSS ANIMATION

Dự án trên Codepen.

See the Pen 10 stylish hover effects with less by Renan C. Araujo (@caraujo) on CodePen.

Nguồn

CSS circle progress bar animation

Dự án trên Codepen.

See the Pen CSS/SVG Animated Circles by Kyle Edwards (@kyledws) on CodePen.

Nguồn

CSS Waves

Dự án trên Codepen.

See the Pen Simple CSS Waves | Mobile & Full width by Goodkatz (@goodkatz) on CodePen.

Nguồn

Page scroll animation CSS

Dự án trên Codepen.

See the Pen Scroll Animations - Revealed Box by Julien Lejeune (@jlnljn) on CodePen.

Nguồn

Checkbox animation css

Dự án trên Codepen.

See the Pen ☑️ CSS-only Todo List Checkbox Animation by Shaw (@shshaw) on CodePen.

Nguồn

Slider animation effects

Dự án trên Codepen.

See the Pen Slider Animation by Ettrics (@ettrics) on CodePen.

Nguồn

Tooltip Hover Effect

Dự án trên Codepen.

See the Pen CSS ToolTip Smooth animation by Omar Dsooky (@linux) on CodePen.

Nguồn

Stars rating animation

Dự án trên Codepen.

See the Pen Stars rating animation by Aaron Iker (@aaroniker) on CodePen.

Nguồn

Pure Css Animated Background

Dự án trên Codepen.

See the Pen Pure Css Animated Background by Mohammad Abdul Mohaiman (@mohaiman) on CodePen.

Nguồn

Infinite autoplay carousel

Dự án trên Codepen.

See the Pen [CSS] Infinite autoplay carousel by Jack Oliver (@studiojvla) on CodePen.

Nguồn

Animated login form

Dự án trên Codepen.

See the Pen Animated login form by Mohamed Boudra (@boudra) on CodePen.

Nguồn

Animated CSS Gradient Border

Dự án trên Codepen.

See the Pen Animated CSS Gradient Border by Mike Schultz (@mike-schultz) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tham khảo các thư viện animation thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Thư Viện Animation

Nếu bạn muốn tham khảo các hiệu ứng animation thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Hiệu Ứng Animation

Nếu bạn muốn tham khảo các border animation thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Border Animation

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn ví dụ hữu ích về hiệu ứng animation cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!