24 Ví Dụ CSS Filter Cho Thiết Kế Web

24 Ví Dụ CSS Filter Cho Thiết Kế Web


Ngày 22 Tháng 2 Năm 2022

Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn các hiệu ứng filter CSS dành cho việc thiết kế và phát triển website nha.

CSS Filter

CSS Filter Cards

CSS Filter Cards

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Filter Cards by Steve Meredith (@steveeeie) on CodePen.

CSS Filter Color

CSS Filter Color

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Spotify Colorizer Effects Using CSS Blend Modes by Vail Joy (@vailjoy) on CodePen.

CSS Filter Color Generator

CSS Filter Color Generator

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Filter by Jordano Aragão (@jordanoaragao) on CodePen.

CSS filter Editor

CSS filter Editor

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS filter Editor by Mads Stoumann (@stoumann) on CodePen.

Testing CSS-Filter

Testing CSS-Filter

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Testing CSS-Filter (-webkit), and SVG-filter effects (Firefox) by Bram de Haan (@atelierbram) on CodePen.

CSS Filter Effects

CSS Filter Effects

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Filter Effects by Robin Hamill (@rbnhmll) on CodePen.

CSS Filter Hue-Rotate

CSS Filter Hue-Rotate

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Filter - Hue-Rotate by Jordan Pagels (@designerJordan) on CodePen.

Photo Filter

Photo Filter

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Photo Filter by Erdem Uslu (@erdemuslu) on CodePen.

Glass Filter

Glass Filter

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Glass Filter by Bennett Feely (@bennettfeely) on CodePen.

CSS(webkit) filters

CSS(webkit) filters

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS(webkit) filters by Rıza Selçuk Saydam (@rss) on CodePen.

CSS Filters and Mix-Blend-Mode

CSS Filters and Mix-Blend-Mode

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Creating uniform duotone images with CSS filters and mix-blend-mode by Melissa Em (@meowwwls) on CodePen.

Animating CSS3 Filters

Animating CSS3 Filters

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Animating CSS3 Filters by Andrew Faulkner (@andrewfaulkner) on CodePen.

Video Wallpaper and CSS Filters

Video Wallpaper and CSS Filters

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Video wallpaper and css filters by jakob-e (@jakob-e) on CodePen.

Progressive blur with CSS & SVG

Progressive blur with CSS & SVG

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Progressive blur with CSS & SVG by Vincent De Oliveira (@iamvdo) on CodePen.

CSS Conversion of Color Image to Black & White

CSS Conversion of Color Image to Black & White

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Cross-Browser CSS Conversion of Color Image to Black & White by Dudley Storey (@dudleystorey) on CodePen.

CSS Filters

CSS Filters

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Filters by Stacy (@stacy) on CodePen.

Toggleable filters with CSS

Toggleable filters with CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Toggleable filters with CSS by Sheelah Brennan (@sheelah) on CodePen.

filters.css

filters.css

cssfilters

cssfilters

FilterBlend

FilterBlend

Philter

Philter

CSSgram

CSSgram

Colofilter.css

Colofilter.css

Instagram.css

Instagram.css

Bài viết liên quan:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ giúp bạn tìm được các ví dụ filter css hữu ích và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!