25 Nơi Học Web 3 Miễn Phí Năm 2023

25 Nơi Học Web 3 Miễn Phí Năm 2023


Ngày 11 Tháng 1 Năm 2023

Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn các nơi và khóa học học về web 3.0 dành cho lập trình viên miễn phí năm 2023 nha.

Web3 Programming

Web 3.0 thế hệ tiếp theo của Internet đang được phát triển với các ứng dụng có thể xử lý thông tin thông qua các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (ML), Big Data, công nghệ sổ cái phi tập trung (DLT)... Trên thực tế, Web3 ban đầu được gọi là Semantic Web bởi nhà phát minh World Wide Web Tim Berners-Lee, và nhằm mục đích trở thành một mạng internet tự chủ, thông minh và cởi mở hơn. Một số tính năng của Web3 là:

  • Web3 is decentralized: thay vì các vùng rộng lớn của internet được kiểm soát và sở hữu bởi các thực thể tập trung, quyền sở hữu được phân phối giữa những người xây dựng và người dùng của nó.
  • Web3 is permissionless: mọi người đều có quyền truy cập như nhau để tham gia vào Web3 và không ai bị loại trừ.
  • Web3 has native payments: nó sử dụng tiền điện tử để chi tiêu và gửi tiền trực tuyến thay vì dựa vào cơ sở hạ tầng lỗi thời của các ngân hàng và bộ xử lý thanh toán.
  • Web3 is trustless: nó hoạt động bằng cách sử dụng các cơ chế khuyến khích và kinh tế thay vì dựa vào các bên thứ ba đáng tin cậy.

DeFi Developer roadmap

DeFi Developer roadmap

Nguồn

WEB3 BY EXAMPLE

WEB3 BY EXAMPLE

Nguồn

Web3 University

Web3 University

Nguồn

Learn Web3

Learn Web3

Nguồn

Pointer

Pointer

Nguồn

MetaMask Docs

MetaMask Docs

Nguồn

Solidity Patterns

Solidity Patterns

Nguồn

Ethereum Development Documentation

Ethereum Development Documentation

Nguồn

Web3 Odyssey

Web3 Odyssey

Nguồn

MetaSchool

MetaSchool

Nguồn

Solidity by Example

Solidity by Example

Nguồn

NFT School

NFT School

Nguồn

CryptoDevHub

CryptoDevHub

Nguồn

Useweb3

Useweb3

Nguồn

CryptoZombies

CryptoZombies

Nguồn

Buildspace

Buildspace

Nguồn

Alchemy

Alchemy

Nguồn

EatTheBlocks

EatTheBlocks

Nguồn

Web3labs

Web3labs

Nguồn

Academy Trust

Academy Trust

Nguồn

NEAR Academy

NEAR Academy

Nguồn

Openquest

Openquest

Nguồn

BuidlGuidl

BuidlGuidl

Nguồn

Learn Figment

Learn Figment

Nguồn

Solana

Solana

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp cho bạn các nơi giúp bạn học web 3.0 hữu ích và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!