40 Thiết Kế 404 HTML Template

40 Thiết Kế 404 HTML Template


Ngày 23 Tháng 2 Năm 2021

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các trang 404 được thiết kế đẹp mắt và sáng tạo bằng HTML, CSS và Javascript dành cho website nhé!

Trang 404 Có Ý Nghĩa Là Gì?

Thông thường khi bạn gặp một trang 404 thì nó sẽ chứa các dòng chữ sau HTTP 404, 404 Not Found, 404, 404 Error, Page Not Found, File Not Found, hoặc Server Not Found để biểu thị rằng trang web mà bạn muốn vào không truy cập được. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc trang bị lỗi 404 là truy cập đến một địa chỉ URL không tồn tại, trang đã được đổi lại thành địa chỉ URL khác... Để hiểu rõ hơn bạn có thể truy cập trang Wikipedia ở đây nhé!

Các 404 Page Template Đẹp Dành Cho Website

404 Page Glitch Effect

404 Page Glitch Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 - Glitched out by ZonFire99 (@ZonFire99) on CodePen.

Nguồn

404 Page Bootstrap

404 Page Bootstrap

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Error 404 Page design BOOTSTRAP by Ahmed (@Ahmed_B_Hameed) on CodePen.

Nguồn

404 Page ParticlesJS

404 Page ParticlesJS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Error Pages by John Fink (@johnfinkdesign) on CodePen.

Nguồn

404 Page SVG

404 Page SVG

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 error page by Swarup Kumar Kuila (@uiswarup) on CodePen.

Nguồn

404 Page Snow Effect

404 Page Snow Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Fargo 404 by Nate Watson (@nw) on CodePen.

Nguồn

404 Page HTML CSS

404 Page HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Error 404: Page not found – 80s hacker theme by Robin Selmer (@robinselmer) on CodePen.

Nguồn

CSS3 404 Page

CSS3 404 Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple Pure CSS3 404 Error Page by Enrico Chiaromonte (@chiaren) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Trang 404

404 Page Design

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Daily UI #008 - 404 Page by Rafaela Lucas (@rafaelavlucas) on CodePen.

Nguồn

404 Page Background CSS Animation

404 Page Background CSS Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 Error Example #2 by Ricardo Prieto (@ricardpriet) on CodePen.

Nguồn

404 Page Typing Effect

404 Page Typing Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 by Dan Gold (@danielcgold) on CodePen.

Nguồn

404 Page Funny

404 Page Funny

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 page by Naved khan (@Navedkhan012) on CodePen.

Nguồn

404 SVG

404 SVG

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 SVG by John Yagiz (@UnfocusedDrive) on CodePen.

Nguồn

404 Page Template

404 Page Template

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 page by Chris Samuels (@anycircle) on CodePen.

Nguồn

404 Page Beautiful

404 Page Beautiful

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 Page by Andrew Lawendy (@andrew-lawendy) on CodePen.

Nguồn

404 Page Space

404 Page Space

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Space 404 by Jared Rowe (@Jarowe) on CodePen.

Nguồn

404 Page Shadow CSS

404 Page Shadow CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 not found page by Rennan (@rennan) on CodePen.

Nguồn

404 Page HTML5 CSS3

404 Page HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sassy 404 UI Study by Justin Juno (@justinjunodev) on CodePen.

Nguồn

404 Page SVG Animation

404 Page SVG Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 page by Bidji (@Bidji) on CodePen.

Nguồn

404 Page Javascript Animation

404 Page Javascript Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 Particles w/ PixiJS 🔍😎 #CodePenChallenge by Jhey (@jh3y) on CodePen.

Nguồn

CSS 404 Page

CSS 404 Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS 404 page by agathaco (@agathaco) on CodePen.

Nguồn

404 Page Design HTML

404 Page Design HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 Page by Saransh Sinha (@saransh) on CodePen.

Nguồn

Pure CSS 404 Error Page

Pure CSS 404 Error Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure CSS 404 Error Page by SQFreaKz (@sqfreakz) on CodePen.

Nguồn

Animated 404 Page Template

Animated 404 Page Template

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Yeti 404 Page by Darin (@dsenneff) on CodePen.

Nguồn

404 Page Not Found Template

404 Page Not Found Template

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen No Vacancy 404 by Riley Shaw (@rileyjshaw) on CodePen.

Nguồn

Make A 404 Page In HTML

Make A 404 Page In HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 by Patrick W. (@patrickwestwood) on CodePen.

Nguồn

Simple 404 Page In HTML

Simple 404 Page In HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 by Vineeth.TR (@vineethtrv) on CodePen.

Nguồn

Glitchy 404 Page

Glitchy 404 Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Glitchy 404 Page by Kay Pooma (@kaypooma) on CodePen.

Nguồn

404 page template HTML CSS

404 page template HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Daily UI #008: 404 Page by Fabio Ottaviani (@supah) on CodePen.

Nguồn

SVG Animation 404 page

SVG Animation 404 page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen SVG Animation 404 page by Stéphane Deluce (@Stephane) on CodePen.

Nguồn

Simple error page HTML

Simple error page HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Mars 404 Error Page by Asyraf Hussin (@AsyrafHussin) on CodePen.

Nguồn

HTML Error Page Template

HTML Error Page Template

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 Error Example #3 by Ricardo Prieto (@ricardpriet) on CodePen.

Nguồn

404 Page CSS Animation

404 Page CSS Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 PAGE NOT FOUND by gavra (@gavra) on CodePen.

Nguồn

Code-Theme 404 Page

Code-Theme 404 Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Code-Theme 404 Page by Leena Lavanya (@leenalavanya) on CodePen.

Nguồn

Colorful 404

Colorful 404

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Colorful 404 by Qwerty Querty (@qwertyquerty) on CodePen.

Nguồn

404 Error Page Animation

404 Error Page Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 Error Example #1 by Ricardo Prieto (@ricardpriet) on CodePen.

Nguồn

GSAP 404 typed message using SplitText

GSAP 404 typed message using SplitText

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen GSAP 404 typed message using SplitText by Selcuk Cura (@selcukcura) on CodePen.

Nguồn

404 Error Message

404 Error Message

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 Error Message by Leena Lavanya (@leenalavanya) on CodePen.

Nguồn

BSOD 404 Page

BSOD 404 Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen BSOD 404 Page by Ian Gloude (@igloude) on CodePen.

Nguồn

404 animation

404 animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 404 animation by Paul Popov (@justredpaul) on CodePen.

Nguồn

Space 404

Space 404

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Space 404 by Ethan (@eroxburgh) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những thiết kế trang 404 hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!