27 Ví Dụ Tạo Thông Báo HTML

27 Ví Dụ Tạo Thông Báo HTML


Ngày 26 Tháng 1 Năm 2022

Các Ví Dụ Thông Báo Trong HTML

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các ví dụ bảng thông báo hữu ích dành cho thiết kế và phát triển website nha.

Alert Message In Html

Alert Message In Html

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen alert message by Swarup Kumar Kuila (@uiswarup) on CodePen.

Simple Confirmation Popup

Simple Confirmation Popup

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Simple Confirmation Popup by Adventures in Missions (@adventuresinmissions) on CodePen.

Alert CSS Bootstrap

Alert CSS Bootstrap

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Daily UI#011 | Flash Message (Error/Success) by Julie Park (@juliepark) on CodePen.

Alert JavaScript

Alert JavaScript

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Popup: Nightly by Ionic (@ionic) on CodePen.

Customize Javascript Alert Box Css

Customize Javascript Alert Box Css

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Notifications, Alerts, Modals by DevTips (@devtips) on CodePen.

Spoiler Alert

Spoiler Alert

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Spoiler Alert by Will Boyd (@lonekorean) on CodePen.

SweetAlert2

SweetAlert2

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen SweetAlert2 by Rio Dwi Prabowo (@riyos94) on CodePen.

UI - Material Design Alerts

UI - Material Design Alerts

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen UI -Material Design alerts by Renan Pupin (@renanpupin) on CodePen.

Notification Animation Css

Notification Animation Css

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Animated Dismissible Banners by Ben Brookes (@brookesb91) on CodePen.

Jquery Toast Plugin

Jquery Toast Plugin

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Alert by Jonni Aaltonen (@Aladini) on CodePen.

Simple Flat Alerts

Simple Flat Alerts

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Flat UI Alert by Brock Nunn (@banunn) on CodePen.

Success Và Error Alert

Success Và Error Alert

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Success + Error alert (DailyUI 011) by Nate Watson (@nw) on CodePen.

Notification Animation

Notification Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Notification Animation by Simeon Simeonoff (@simeonoff) on CodePen.

Popup Scroll Notification

Popup Scroll Notification

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Popup Scroll Notification by Zeinab Abounassif (@zeinab92) on CodePen.

CSS Notification Boxes

CSS Notification Boxes

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Notification Boxes by Michael Wales (@walesmd) on CodePen.

Css Notification Banner

Css Notification Banner

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pulsing Notification by Derek Wheelden (@frxnz) on CodePen.

CSS Animated Web Notification

CSS Animated Web Notification

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Animated Web Notification by Maeve (@vcmg) on CodePen.

Html Alert

Html Alert

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Notifications by Hampus Persson (@hmps) on CodePen.

Css Notification Styles

Css Notification Styles

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS/LESS notification styles by Tuomas Pöyry (@Munkkeli) on CodePen.

CSS-only Notifications Component

CSS-only Notifications Component

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS-only Notifications Component by Damián Muti (@damianmuti) on CodePen.

Html Notification Popup

Html Notification Popup

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Toast Messages + Remove Animation by Veronica (@veronicadev) on CodePen.

Custom Alert HTML CSS JS

Custom Alert HTML CSS JS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen 🍞 TOASTS 🍞 by Ryan Trimble (@mrtrimble) on CodePen.

Message Alerts

Message Alerts

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Message Alerts - E2E by Tom Tran (@banhaclong20) on CodePen.

Vanilla JS Responsive Message Box

Vanilla JS Responsive Message Box

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Vanilla JS Responsive Message Box with Javascript Class by Takane Ichinose (@takaneichinose) on CodePen.

Bootstrap 4 Alert Message Card

Bootstrap 4 Alert Message Card

Bootstrap Notification

Bootstrap Notification

Bootstrap Simple Success Confirmation Popup

Bootstrap Simple Success Confirmation Popup

Mếu bạn muốn tham khảo thêm các ví dụ alert thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
ví dụ alert

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn các ví dụ thiết kế alert, notification cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!