28 Ví dụ React Slider Component

28 Ví dụ React Slider Component


Ngày 19 Tháng 2 Năm 2022

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các ví dụ slider react js component dành cho thiết kế và phát triển website nha.

React Carousel Component Example

React Slider Image

React Slider Image

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Cities Slider (React) by Nikolay Talanov (@suez) on CodePen.

React Vertical Carousel

React Vertical Carousel

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen React Vertical Carousel by Alex Boffey (@alexboffey) on CodePen.

React Slider Hover Effect

React Slider Hover Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen React Slider w/ Hover Effect by Ryan Mulligan (@hexagoncircle) on CodePen.

Simple React Carousel Swipeable

Simple React Carousel Swipeable

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Simple React Carousel w/ Swipeable by Brian Emil Hartz (@hartzis) on CodePen.

React Slick Carousel

React Slick Carousel

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen React + React-Slick by David Barth (@dmbarth) on CodePen.

React Image Slider

React Image Slider

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen 3D Carousel by Yoav Kadosh (@ykadosh) on CodePen.

React Awesome Slider

React Awesome Slider

React Image Carousel

React Image Carousel

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen React + animejs image slider with thumbnail previews by Alex Zaworski (@alexzaworski) on CodePen.

React Image Slider Example

React Image Slider Example

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen React - Carousel by Thomas Herman (@hermantnet) on CodePen.

React Carousel Multiple Items

React Carousel Multiple Items

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen 3D Cover Flow in React! | @keyframers 3.7 by @keyframers (@keyframers) on CodePen.

Simple React Carousel

Simple React Carousel

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Circle Swap Photo Gallery [React & GSAP] by Steve Gardner (@ste-vg) on CodePen.

React Js Slider

React Js Slider

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen React Carousel by Maxime Preaux (@deammer) on CodePen.

React - Carousel - Photo Gallery

React - Carousel - Photo Gallery

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen React - Carousel - Photo Gallery by Matthew Vincent (@matthewvincent) on CodePen.

React Slider Example

React Slider Example

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen simple React carousel by Alex (@VoloshchenkoAl) on CodePen.

Carousel In React Js

  Carousel In React Js

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Simple React Carousel Slides by Ryan Santos (@ryasan86) on CodePen.

Carousel Slider React

Carousel Slider React

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen React Carousel - Custom version by Fernando Gomes (@fcgomes92) on CodePen.

React Responsive Carousel

React Responsive Carousel

React Bootstrap Carousel

React Bootstrap Carousel

React Image Slider Carousel

React Image Slider Carousel

Image Slider Built With React Hooks

Image Slider Built With React Hooks

Carousel React Js

Carousel React Js

Carousel Review Reactjs

Carousel Review Reactjs

Infinite React Carousel

Infinite React Carousel

react-multi-carousel

react-multi-carousel

React Carousel Minimal

React Carousel Minimal

React Slick

React Slick

React Slider Image Gallery

React Slider Image Gallery

Bài viết liên quan:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ giúp bạn tìm được các ví dụ react slider dành cho thiết kế, phát triển website và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!