29 Project Giúp Bạn Thực Hành HTML CSS Javascript

29 Project Giúp Bạn Thực Hành HTML CSS Javascript


Ngày 13 Tháng 9 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các dự án UI Page để tăng khả năng thiết kế và cách áp dụng HTML, CSS, Javascript vào thực tế phát triển website nhé!

Responsive Social Platform UI

Responsive Social Platform UI

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Responsive Social Platform UI by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

Fox News Templates

Fox News Templates

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen 🦊 Fox News | Dribbble shot recreation by Håvard Brynjulfsen (@havardob) on CodePen.

Nguồn

Netflix Landing Page Clone

Netflix Landing Page Clone

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Netflix Landing Page Clone by Brad Traversy (@bradtraversy) on CodePen.

Nguồn

Book Store UI

Book Store UI

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Book Store UI by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

Project Management Dashboard UI

Project Management Dashboard UI

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Project Management Dashboard UI by Aybüke Ceylan (@aybukeceylan) on CodePen.

Nguồn

Glassmorphism Creative Cloud App Redesign

Glassmorphism Creative Cloud App Redesign

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Glassmorphism Creative Cloud App Redesign by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

Microsoft Homepage Clone

Microsoft Homepage Clone

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Microsoft Homepage Clone by Brad Traversy (@bradtraversy) on CodePen.

Nguồn

Task Manager UI with CSS Grid

Task Manager UI with CSS Grid

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Task Manager UI with CSS Grid by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

File Sharing Web App

File Sharing Web App

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen File Sharing Web App by Aybüke Ceylan (@aybukeceylan) on CodePen.

Nguồn

Messaging App UI with Dark Mode

Messaging App UI with Dark Mode

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Messaging App UI with Dark Mode by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

Booking App UI

Booking App UI

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Booking App UI by Aybüke Ceylan (@aybukeceylan) on CodePen.

Nguồn

Job Search Platform UI

Job Search Platform UI

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Job Search Platform UI by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

Skateboard Video Platform

Skateboard Video Platform

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Skateboard Video Platform by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

Instagram re-design

Instagram re-design

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Instagram re-design by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

VideoCall App UI

VideoCall App UI

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen VideoCall App UI by Aybüke Ceylan (@aybukeceylan) on CodePen.

Nguồn

Gym Website - Tailwind Starter Kit

Gym Website - Tailwind Starter Kit

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Gym Website - Tailwind Starter Kit by Brad Traversy (@bradtraversy) on CodePen.

Nguồn

Task Management Dashboard UI

Task Management Dashboard UI

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Task Management Dashboard UI by Aybüke Ceylan (@aybukeceylan) on CodePen.

Nguồn

Internal Video Platform UI

Internal Video Platform UI

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Internal Video Platform UI by Aybüke Ceylan (@aybukeceylan) on CodePen.

Nguồn

Gmail Redesign

Gmail Redesign

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Gmail Redesign by Aybüke Ceylan (@aybukeceylan) on CodePen.

Nguồn

Chat App UI

Chat App UI

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Chat App UI by Aybüke Ceylan (@aybukeceylan) on CodePen.

Nguồn

Responsive-Webpage

Responsive-Webpage

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen responsive-webpage by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

Dashboard Design with Flexbox

Dashboard Design with Flexbox

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Dashboard Design with Flexbox by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

Services Section

Services Section

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Services Section | Learn CSS Garden by Ahmad Nasr (@ahmadnasr) on CodePen.

Nguồn

Spotify Artist Page UI

Spotify Artist Page UI

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Spotify Artist Page UI by Adam Lowenthal (@alowenthal) on CodePen.

Nguồn

Twitter Client UI in CSS + HTML

Twitter Client UI in CSS + HTML

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Twitter Client UI in CSS + HTML by Marcelo Aguila (@marceloag) on CodePen.

Nguồn

Responsive Movie App UI

Responsive Movie App UI

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Responsive movie app UI by Nicklas Sandell (@nicklassandell) on CodePen.

Nguồn

Twitch Redesign Mockup

Twitch Redesign Mockup

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Twitch Redesign Mockup by Cole Waldrip (@colewaldrip) on CodePen.

Nguồn

Task Management UI

Task Management UI

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Task Management UI by AaronMcGuire (@aaronmcg) on CodePen.

Nguồn

Facebook Profile Page UI Concept

Facebook Profile Page UI Concept

Và dưới đây là dự án trên Codepen nhé!

See the Pen Facebook Profile Page UI Concept by Himalaya Singh (@himalayasingh) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các landing page khác thì truy cập 23 Landing Page CSS Javascript Dành cho Website nhé!

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những UI page hữu ích cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!