Tôi không có tài năng gì cả. Tôi chỉ đam mê hiểu biết
28 Text Effect CSS Cho Trang Web

28 Text Effect CSS Cho Trang Web


Ngày 4 Tháng 7 Năm 2020

Bài này mình sẽ giới thiệu đến bạn những hiệu ứng chữ đẹp mắt được phát triển bằng HTML, CSS và Javascript. Mục đích của việc sử dụng những hiệu ứng này là làm tăng trải nghiệm cho người dùng, giúp trang web của bạn trở nên sống động, vui tươi, thú vị hơn cũng như thu hút sự chú ý vào nội dung mà bạn muốn truyền tải đến khách hàng. Nào chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu nhé!

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các hiệu ứng chữ CSS Javascript cho website nhé!

Cách Tạo Hiệu Ứng Text Typing Transition CSS

Text Typing Transition CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen typing text transition by Rachel Smith (@rachsmith) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng Text Effect SVG Animation

 Text Effect SVG Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen SVG Text Animation Using Stroke Offset Method by Mack Ayache (@Ayachem) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng Text Background

Text Background

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Animate text image fill by Carolina Santos Batista (@csbatista) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng CSS Javascript Text Animation

CSS Javascript Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Text animation by Yoann (@yoannhel) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng CSS Gradient Text

CSS Gradient Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS Gradient Text in Firefox by Giana (@giana) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng CSS Text Animation

CSS Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Text Animation: Montserrat by Claire Larsen (@ClaireLarsen) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng Text Animation Bằng Anime.js

Text Animation Bằng Animejs

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen anime.js logo animation by Julian Garnier (@juliangarnier) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS3 Background-Clip Text Effect

CSS3 Background-Clip Text Effect

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen -webkit-background-clip:text CSS effect by Jintos (@Jintos) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Neon Text Effect CSS

Neon Text Effect CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS-only shimmering neon text by Giana (@giana) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Typing Text Animation Javascript

Typing Text Animation Javascript

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Terminal Text Effect by Tobias (@Tbgse) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Bubbling Text Jquery

Bubbling Text Jquery

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Bubbling Text Effect by html5andblog (@html5andblog) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Slider Text Animation CSS3 Javascript

Slider Text Animation CSS3 Javascript

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Sliding text effect by ChenXin_nth (@chenxinnn) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Text Animation

Hover Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Letter Animation by Florin Pop (@FlorinPop17) on CodePen.

Nguồn

Xây Dựng CSS Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Simple CSS text animation by Nooray Yemon (@yemon) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS Text Animation Transition

CSS Text Animation Transition

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Opening Sequence by Sebastian Schepis (@sschepis) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Text Background Animation

Text Background Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Jessica Jones logo by Samuel Oloruntoba (@kayandra) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Rainbow Text Animation

Rainbow Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Random Text Shuffle by Sascha Sigl (@SaschaSigl) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Text Animation Fade

CSS Text Animation Fade

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Fade text by Teo Dragovic (@teodragovic) on CodePen.

Nguồn

Xây Dựng Animating SVG Text

Animating SVG Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Animating SVG text by Fabio Ottaviani (@supah) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Text Color Animation Bubble

Text Color Animation Bubble

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Circles, text and getImageData by Rachel Smith (@rachsmith) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Text Mask Background CSS

Text Mask Background CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Text-mask background moving on MouseMove - v2 by Robert Borghesi (@dghez) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Colorful Text Animation

Colorful Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen #webdev series - Colorful text animation #updated by Hendry Sadrak (@hendrysadrak) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Perspective Text Hover

CSS Perspective Text Hover

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS Perspective Text Hover by James Bosworth (@bosworthco) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Javascript Text Animation

Javascript Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Angled Fractured Text by Mandy Michael (@mandymichael) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS3 Text Shadow

CSS3 Text Shadow

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS3 text-shadow by Tommy McDonald (@tommymcdonald) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Animation Text Typing Jquery

Animation Text Typing Jquery

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Animated writing font (SVG paths) by Lee Porter (@elevaunt) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Typewriter Animation CSS

Typewriter Animation CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Typewriter animation pure CSS by Thiago Teles Pereira (@thiagoteles) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những hiệu ứng chữ đẹp hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!