65 Text Effect CSS Cho Trang Web

65 Text Effect CSS Cho Trang Web


Ngày 4 Tháng 7 Năm 2020

Bài này mình sẽ giới thiệu đến bạn những hiệu ứng chữ đẹp mắt được phát triển bằng HTML, CSS và Javascript. Mục đích của việc sử dụng những hiệu ứng này là làm tăng trải nghiệm cho người dùng, giúp trang web của bạn trở nên sống động, vui tươi, thú vị hơn cũng như thu hút sự chú ý vào nội dung mà bạn muốn truyền tải đến khách hàng. Nào chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu nhé!

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các hiệu ứng chữ CSS Javascript cho website nhé!

Text Effects CSS

Hiệu Ứng Text Typing Transition CSS

Text Typing Transition CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen typing text transition by Rachel Smith (@rachsmith) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Text Effect SVG Animation

 Text Effect SVG Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen SVG Text Animation Using Stroke Offset Method by Mack Ayache (@Ayachem) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Text Background

Text Background

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Animate text image fill by Carolina Santos Batista (@csbatista) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng CSS Javascript Text Animation

CSS Javascript Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Text animation by Yoann (@yoannhel) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng CSS Gradient Text

CSS Gradient Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS Gradient Text in Firefox by Giana (@giana) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng CSS Text Animation

CSS Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Text Animation: Montserrat by Claire Larsen (@ClaireLarsen) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Text Animation Bằng Anime.js

Text Animation Bằng Animejs

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen anime.js logo animation by Julian Garnier (@juliangarnier) on CodePen.

Nguồn

CSS3 Background-Clip Text Effect

CSS3 Background-Clip Text Effect

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen -webkit-background-clip:text CSS effect by Jintos (@Jintos) on CodePen.

Nguồn

Neon Text Effect CSS

Neon Text Effect CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS-only shimmering neon text by Giana (@giana) on CodePen.

Nguồn

Typing Text Animation Javascript

Typing Text Animation Javascript

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Terminal Text Effect by Tobias (@Tbgse) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Bubbling Text Jquery

Bubbling Text Jquery

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Bubbling Text Effect by html5andblog (@html5andblog) on CodePen.

Nguồn

Slider Text Animation CSS3 Javascript

Slider Text Animation CSS3 Javascript

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Sliding text effect by ChenXin_nth (@chenxinnn) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Text Animation

Hover Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Letter Animation by Florin Pop (@FlorinPop17) on CodePen.

Nguồn

Xây Dựng CSS Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Simple CSS text animation by Nooray Yemon (@yemon) on CodePen.

Nguồn

CSS Text Animation Transition

CSS Text Animation Transition

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Opening Sequence by Sebastian Schepis (@sschepis) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Text Background Animation

Text Background Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Jessica Jones logo by Samuel Oloruntoba (@kayandra) on CodePen.

Nguồn

Rainbow Text Animation

Rainbow Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Random Text Shuffle by Sascha Sigl (@SaschaSigl) on CodePen.

Nguồn

CSS Text Animation Fade

CSS Text Animation Fade

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Fade text by Teo Dragovic (@teodragovic) on CodePen.

Nguồn

Xây Dựng Animating SVG Text

Animating SVG Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Animating SVG text by Fabio Ottaviani (@supah) on CodePen.

Nguồn

Text Color Animation Bubble

Text Color Animation Bubble

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Circles, text and getImageData by Rachel Smith (@rachsmith) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Text Mask Background CSS

Text Mask Background CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Text-mask background moving on MouseMove - v2 by Robert Borghesi (@dghez) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Colorful Text Animation

Colorful Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen #webdev series - Colorful text animation #updated by Hendry Sadrak (@hendrysadrak) on CodePen.

Nguồn

CSS Perspective Text Hover

CSS Perspective Text Hover

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS Perspective Text Hover by James Bosworth (@bosworthco) on CodePen.

Nguồn

Javascript Text Animation

Javascript Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Angled Fractured Text by Mandy Michael (@mandymichael) on CodePen.

Nguồn

CSS3 Text Shadow

CSS3 Text Shadow

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS3 text-shadow by Tommy McDonald (@tommymcdonald) on CodePen.

Nguồn

Animation Text Typing Jquery

Animation Text Typing Jquery

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Animated writing font (SVG paths) by Lee Porter (@elevaunt) on CodePen.

Nguồn

Typewriter Animation CSS

Typewriter Animation CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Typewriter animation pure CSS by Thiago Teles Pereira (@thiagoteles) on CodePen.

Nguồn

3D CSS Typography

3D CSS Typography

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen 3D CSS Typography by Noah Blon (@noahblon) on CodePen.

Nguồn

Text Scramble Effect

Text Scramble Effect

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Text Scramble Effect by Justin Windle (@soulwire) on CodePen.

Nguồn

Text particle

Text particle

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Text particle by Tibo (@Gthibaud) on CodePen.

Nguồn

CSS Glitched Text

CSS Glitched Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS Glitched Text by Lucas Bebber (@lbebber) on CodePen.

Nguồn

Animated text fill

Animated text fill

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Animated text fill by Daniel Riemer (@zitrusfrisch) on CodePen.

Nguồn

Rotating text

Rotating text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Rotating text by Rachel Smith (@rachsmith) on CodePen.

Nguồn

Drawing with text

Drawing with text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Drawing with text by Tim Holman (@tholman) on CodePen.

Nguồn

CSS3 Text Animation Effect

CSS3 Text Animation Effect

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS3 Text Animation Effect by Nick Mkrtchyan (@Sonick) on CodePen.

Nguồn

Shattering Text Animation

Shattering Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Shattering Text Animation by Arsen Zbidniakov (@ARS) on CodePen.

Nguồn

Gradient Text Color

Gradient Text Color

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Gradient text color by Léo Campos (@leocampos) on CodePen.

Nguồn

SVG text mask

SVG text mask

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen SVG text mask by Marco Barría (@fixcl) on CodePen.

Nguồn

Title Text Animation

Title Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Title Text Animation by Robin Treur (@RobinTreur) on CodePen.

Nguồn

Animated Text-shadow Pattern

Animated Text-shadow Pattern

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen [webkit] Animated "text-shadow" pattern by carpe numidium (@carpenumidium) on CodePen.

Nguồn

Hand written SVG text animation

Hand written SVG text animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Hand written SVG text animation by Matthew Ellis (@mellis84) on CodePen.

Nguồn

CSS Paper Text

CSS Paper Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS Paper Text by Mattia Astorino (@equinusocio) on CodePen.

Nguồn

Fluid Text Hover

Fluid Text Hover

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Fluid text hover by Robin Delaporte (@robin-dela) on CodePen.

Nguồn

ShadedText

ShadedText

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Shaded Text by Rafael González (@rgg) on CodePen.

Nguồn

Flickering Light Text Effect

Flickering Light Text Effect

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Flickering Light Text Effect by Mandy Michael (@mandymichael) on CodePen.

Nguồn

Particles Write Text

Particles Write Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Particles write text by Marco Dell'Anna (@plasm) on CodePen.

Nguồn

Pure CSS Text Reveal

Pure CSS Text Reveal

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Pure CSS Text Reveal by Mattia Astorino (@equinusocio) on CodePen.

Nguồn

Layered text-shadow effect CSS

Layered text-shadow effect CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Layered text-shadow effect CSS by Shireen Taj (@TajShireen) on CodePen.

Nguồn

Multi Colored Text with CSS

Multi Colored Text with CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Multi Colored Text with CSS by Shireen Taj (@TajShireen) on CodePen.

Nguồn

Spotlight Cursor Text Screen

Spotlight Cursor Text Screen

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Spotlight Cursor Text Screen by Caroline Artz (@carolineartz) on CodePen.

Nguồn

3D-Text with Text-Shadow

3D-Text with Text-Shadow

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen 3D-Text with Text-Shadow by Daniel Riemer (@zitrusfrisch) on CodePen.

Nguồn

Matrix Text Effect

Matrix Text Effect

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Matrix Text Effect by Collin Henderson (@syropian) on CodePen.

Nguồn

CSS3 Gradient Text

CSS3 Gradient Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS Gradient Text by Adam Argyle (@argyleink) on CodePen.

Nguồn

Efek Typography Text Neon

Efek Typography Text Neon

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Efek Typography Text Neon part 1 by Prima Utama Apriansyah (@primaapriansyah) on CodePen.

Nguồn

Animated Wave Clipped By Text

Animated Wave Clipped By Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Animated wave clipped by text by web-tiki (@web-tiki) on CodePen.

Nguồn

Showreel Intro Text

Showreel Intro Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Showreel Intro Text by Tom Miller (@creativeocean) on CodePen.

Nguồn

Pure CSS Text Animation

Pure CSS Text Animation

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Pure CSS Text Animation by Arlina Code (@arlinacode) on CodePen.

Nguồn

Waving Text CSS3

Waving Text CSS3

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Waving Text CSS3 by Alexey Taktarov (@molefrog) on CodePen.

Nguồn

In/out of focus text effect

In/out of focus text effect

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen In/out of focus text effect by Jonny Scholes (@jonnyscholes) on CodePen.

Nguồn

Popout Text

Popout Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen popout text by Nathan Taylor (@nathantaylor) on CodePen.

Nguồn

3d Text Marquee Effects

3d Text Marquee Effects

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen 3d text marquee effects by Comehope (@comehope) on CodePen.

Nguồn

Wrap Text around Image

Wrap Text around Image

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Wrap Text around Image by Naila Ahmad (@nailaahmad) on CodePen.

Nguồn

Animated Blobs Text

Animated Blobs Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Animated Blobs Text - Multiple Colors by Amli (@uzcho_) on CodePen.

Nguồn

Curved SVG Text

Curved SVG Text

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Curved SVG Text by GRAY GHOST (@grayghostvisuals) on CodePen.

Nguồn

Text-splicing Experiment

Text-splicing Experiment

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen text-splicing experiment (clip/transform) by Simon Goellner (@simeydotme) on CodePen.

Nguồn

Bài viết liên quan:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những hiệu ứng chữ đẹp hữu ích dành cho việc phát triển, web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge