30 Free Tailwind CSS Templates

30 Free Tailwind CSS Templates


Ngày 8 Tháng 12 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các ví dụ và template tailwwind css miễn phí dành cho thiết kế, phát triển trang web nhé.

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách áp dụng tailwind cho dự án của mình thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Tailwind CSS Dành Cho Bạn Mới Bắt Đầu 2021

Các Ví Dụ Tailwind CSS UI

Task Management UI

Task Management UI

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Task Management UI by Mert Cukuren (@knyttneve) on CodePen.

Landing Page — Tailwind CSS

Landing Page — Tailwind CSS

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Landing Page — Tailwind CSS by Mert Cukuren (@knyttneve) on CodePen.

Tailwind - Responsive Card Grid

Tailwind - Responsive Card Grid

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Tailwind - Responsive Card Grid by CodeTime.io (@codetimeio) on CodePen.

Tooltip by Tailwind and Alpine

Tooltip by Tailwind and Alpine

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Tooltip by Tailwind and Alpine by t7team (@t7team) on CodePen.

Tailwind CSS Menu

Tailwind CSS Menu

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen App Admin Menus + Light/Dark Modes - With Tailwind CSS by Rob Stinson (@robstinson) on CodePen.

Tailwind login page example

Tailwind login page example

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Full-screen Log In Page by Sahil Vhora (@iamsahilvhora) on CodePen.

Blog UI with Tailwind CSS

Blog UI with Tailwind CSS

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Blog UI with Tailwind CSS by Mert Cukuren (@knyttneve) on CodePen.

Multiselect Tailwind with AlpineJS

Multiselect Tailwind with AlpineJS

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Multiselect Tailwind with AlpineJS by Andre Prilly Kurniawan (@oidre) on CodePen.

Tailwind Landing Page

Tailwind Landing Page

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen tailwind-landing-page by Chimezie Enyinnaya (@ammezie) on CodePen.

Tailwind CSS Example

Tailwind CSS Example

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Tailwind CSS Example by Brad Traversy (@bradtraversy) on CodePen.

Tailwind - Skeleton Loading

Tailwind - Skeleton Loading

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Tailwind - Skeleton Loading (Shimmer Loading) Cards - animate-pulse by Murat Benli (@muratbenli) on CodePen.

Tailwind Card

Tailwind Card

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Tailwind Card by CodePen (@codepen) on CodePen.

Tailwind Sidebar Menu

Tailwind Sidebar Menu

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Tailwind page w/sidebar by Nikki Peel (@nikki-peel) on CodePen.

Tailwind CSS pricing table

Tailwind CSS pricing table

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Tailwind CSS pricing panel responsive by francescomansi (@framansi) on CodePen.

Tailwind Checkout Page

Tailwind Checkout Page

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Customer Receipt - Responsive Email Template by Maizzle (@maizzle) on CodePen.

Tailwind css section

Tailwind css section

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen News Section w/ Tailwind CSS by Mert Cukuren (@knyttneve) on CodePen.

Tailwind UI Custom Select Menu

Tailwind UI Custom Select Menu

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Tailwind UI Custom Select Menu by Adam Wathan (@adamwathan) on CodePen.

Tailwind CSS Modal Demo with Animations

Tailwind CSS Modal Demo with Animations

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Tailwind CSS Modal Demo with Animations by Marco Mark (@m2de) on CodePen.

Free Tailwind CSS Templates

Admin One

Admin One

Material – Free React Tailwind CSS Admin Dashboard

Material – Free React Tailwind CSS Admin Dashboard

Free Responsive Tailwind CSS Admin

Free Responsive Tailwind CSS Admin

Landmark - tailwind landing page template

Landmark - tailwind landing page template

TAILWIND STARTER KIT

TAILWIND STARTER KIT

V-Dashboard - tailwind admin panel free

V-Dashboard - tailwind admin panel free

Windmill - tailwind admin dashboard

 Windmill - tailwind admin dashboard

SaaSbold – Tailwind CSS SaaS Software Landing Page

SaaSbold – Tailwind CSS SaaS Software Landing Page

Plain – Tailwind CSS Free Business Landing Page

Plain – Tailwind CSS Free Business Landing Page

Ghostwind CSS

Ghostwind CSS

Top UI Component Tailwind CSS

daisyUI - Tailwind CSS Components

daisyUI

Meraki UI Components

Meraki UI Components

Lofiui

Lofiui

Gustui

Gustui

Tailwind Components

Tailwind Components

Tail-kit

Tail-kit

Material Tailwind

Material Tailwind

Tailwind UI

Tailwind UI

Vue-tailwind

Vue-tailwind

Treact

Treact

Nếu bạn muốn tham khảo các công cụ và ví dụ cho tailwind css thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Công Cụ Và Ví Dụ Cho Tailwind CSS

Nếu bạn muốn tham khảo tailwind css thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Tailwind CSS

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn các ví dụ về tailwind css template hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!