32 Admin Templates HTML5 Cho Thiết Kế Website

32 Admin Templates HTML5 Cho Thiết Kế Website


Ngày 25 Tháng 12 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu admin template html hữu ích dành cho thiết kế và phát triển website nha.

1) Atlantis Lite - Free Bootstrap 4 Admin Dashboard Template Template

Atlantis Lite

2) Quixlab - Free Dashboard Templates

Quixlab

3) Dashtreme - Free Dashboard Templates Bootstrap 4

Dashtreme

4) AdminCAST - Bootstrap Admin Template Open Source

AdminCAST

5) Star Admin - Admin Panel Template Free

Star Admin

6) Metronic - Bootstrap 4/5 HTML Admin Dashboard Theme

Metronic

7) Voler - Bootstrap 4/5 HTML Admin Dashboard Theme

Voler

8) SB Admin - Bootstrap 5 Admin Template

SB Admin

9) Product Admin - Bootstrap 4 Admin Template Free Download

Product Admin

10) AdminKit - Admin Template Free Html

AdminKit

11) Nalika - Free Admin Template Bootstrap 4

Nalika

12) Pages - Admin Dashboard Template

Pages

13) CoreUI - Admin Dashboard Template

CoreUI

14) Mazer - Free Bootstrap 5 Admin Dashboard Template

Mazer

15) PlainAdmin – Free Bootstrap 5 Dashboard Template

PlainAdmin

16) Nice Admin - Free Bootstrap Admin Html Template

Nice Admin

17) Focus - Free Bootstrap Admin Html Template

Focus

18) Porto Admin - Responsive Bootstrap 4 Admin Template

Porto Admin

19) SIQTheme - Ecommerce Admin Panel Template

SIQTheme

20) Ready Dashboard - Simple Admin Panel Template Html

Ready Dashboard

21) Able Pro Lite - Simple Admin Panel Template Html Css

Able Pro Lite

22) Label - Simple Dashboard Html Template Bootstrap

Label

23) AdminMart - Admin Panel Template For Online Shopping

AdminMart

24) Ubold - Admin & Dashboard Template

Ubold

25) Majestic - Ecommerce Admin Panel Features

Majestic

26) Sufee - Ecommerce Website Admin Panel Demo

Sufee

27) RoyalUI Admin - Admin Panel For E-commerce Website

RoyalUI Admin

28) Guru Able - Ecommerce Admin Panel Template Bootstrap

Guru Able

29) Themekit - Free Admin Panel Template For Online Shopping

Themekit

30) Elite - Bootstrap 5 CRM Dashboard Template

Elite

31) Skydash - Bootstrap Simple Admin Template Free

Skydash

32) Chameleon - Simple Dashboard Html Template Free

Chameleon

Nếu bạn muốn tham khảo thêm các admin template HTML cho phát triển website thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Những Template Admin Free Cho Website 2021

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn các template admin CSS hữu ích cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!