33 Progress Bar UI Cho Thiết Kế Website

33 Progress Bar UI Cho Thiết Kế Website


Ngày 4 Tháng 1 Năm 2022

Các Ví Dụ Progress Bar

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các ví dụ progress bar hữu ích dành cho thiết kế và phát triển website nha.

1) Super Simple Progress Bar

Super Simple Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Super Simple Progress Bar by Stephen Fairbanks (@thathurtabit) on CodePen.

2) Circular Progress Bar

Circular Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Circular Progress Bar by Cliff Pyles (@cliffpyles) on CodePen.

3) Image Preloader Progress Bar

Image Preloader Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Image Preloader Progress Bar by Derek Hill (@MrHill) on CodePen.

4) Flat Progress Bar CSS HTML

Flat Progress Bar CSS HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Flat Progress Bar CSS e HTML by Shankar Cabus (@shankarcabus) on CodePen.

5) Dynamic Bootstrap Progress Bar

Dynamic Bootstrap Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Dynamic Bootstrap Progress Bar by Gusti Tammam (@gustitammam) on CodePen.

6) Pixelated Progress Bar

Pixelated Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pixelated Progress Bar by Aleksandrs Cudars (@achudars) on CodePen.

7) Progress Bar Liquid Bubble

Progress Bar Liquid Bubble

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Progress Bar Liquid Bubble by June Hanabi (@junebug12851) on CodePen.

8) Showing A Time Countdown Progress Bar

Showing A Time Countdown Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Showing a time countdown progress bar by Sergii Rudchyk (@Rudchyk) on CodePen.

9) Style Progress Bar CSS

Style Progress Bar CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Battle.net Style Progress Bar by Simon Goellner (@simeydotme) on CodePen.

10) Reading Progress Bar

Reading Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Reading Progress Bar by Ed Hicks (@blucube) on CodePen.

11) Progress Bar Step By Step

Progress Bar Step By Step

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Fancy arrow-type progress bar by Grygorii Polinovskyi (@polinovskyi) on CodePen.

12) Multi Step Progress Bar CSS

Multi Step Progress Bar CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Progress Bar by Andy Tran (@andytran) on CodePen.

13) Horizontal Step Progress Bar

Horizontal Step Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Progress Bar by Mike Aparicio (@peruvianidol) on CodePen.

14) Responsive Step Progress Bar

Responsive Step Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responsive Multi-Step Progress Bar by Muhammed Athimannil (@athimannil) on CodePen.

15) Donation Progress Bar

Donation Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Donation Progress Bar by Stephen Emlund (@stemlund) on CodePen.

16) Progress bar animation

Progress bar animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Progress bar animation by Eva Wythien (@evawythien) on CodePen.

17) CSS 5 Steps Progress Bar

CSS 5 Steps Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS 5 steps progress bar by alecs popa (@alecspopa) on CodePen.

18) Progress Bar Animation CSS

Progress Bar Animation CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Thermometer-like progress bar by Denys Mishunov (@mishunov) on CodePen.

19) Light Progress Bar

Light Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen light progress bar by Konstantin (@fearOfCode) on CodePen.

20) Loading Bar Css Animation

Loading Bar Css Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Loading Bar by Artboard Artisan (@artboardartisan) on CodePen.

21) Progress Bar In React

Progress Bar In React

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Simple Circular Progress Bar with React by Bob Brady (@bbrady) on CodePen.

22) Tapered Glow Progress Bar

Tapered Glow Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Tapered Glow Progress Bar by Brandon (@brundolf) on CodePen.

23) Radial Progress Bars

Radial Progress Bars

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Radial Progress Bar by Bradley Treweek (@cmd430) on CodePen.

24) Responsive Animated Progress Bar To Donut

Responsive Animated Progress Bar To Donut

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responsive animated progress bar to donut by Mikael Ainalem (@ainalem) on CodePen.

25) SVG Radial Progress Bar

SVG Radial Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Radial Progress Bar by Nastya (@nsmirnova) on CodePen.

26) Knockout Progress Bar

Knockout Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Knockout Progress Bar by Krishna Ravi Shankar (@krisravishankar) on CodePen.

27) Pure CSS Radial Progress Bar

Pure CSS Radial Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pure CSS Radial Progress Bar by Johan van Tongeren (@Dreamdealer) on CodePen.

28) Animated Hexagonal Progress Bar

Animated Hexagonal Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Haxagonal progress bar SVG by Alaric Baraou (@AlaricBaraou) on CodePen.

29) Mega Progress Bar

Mega Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Mega progress bar by wouwisl (@wouwisl) on CodePen.

30) Gradient Progress Bar

Gradient Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Github goal progress bar by Andreas Storm (@avstorm) on CodePen.

31) Custom Progress Bar

Custom Progress Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Custom Progress Bar by Florin Pop (@FlorinPop17) on CodePen.

32) Pure Css Wave Progress bar

Pure Css Wave Progress bar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pure Css Wave Progress bar by Chokcoco (@Chokcoco) on CodePen.

33) Circular Progress bars

Circular Progress bars

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Circular Progress bar by Luciano Felix (@FelixLuciano) on CodePen.

Nếu bạn muốn tham khảo thêm các ví dụ progress bar thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
34 Skill Bar Và Progress Bar Cho Phát Triển Website

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn các progress bars hữu ích cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!