33 Ví Dụ CSS Animation Cho Website

33 Ví Dụ CSS Animation Cho Website


Ngày 11 Tháng 11 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các ví dụ về CSS animation đẹp dành cho thiết kế và phát triển website nha.

Các Hiệu Ứng CSS Animation

Circular Totating Text CSS

Circular Totating Text CSS

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Rotating Text by alphardex (@alphardex) on CodePen.

Fade in text with CSS animation

Fade in text with CSS animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Fade in text with CSS animation by Kianosh Pourian (@kianoshp) on CodePen.

Simple CSS loaders

Simple CSS loaders

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Simple CSS loaders by Jenning (@jenning) on CodePen.

CSS Animation

CSS Animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen CSS Animation by Venerons (@Venerons) on CodePen.

Shiny CSS Animation Button

Shiny CSS Animation Button

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Shiny CSS Animation Button by Aundre Kerr (@aundrekerr) on CodePen.

Bounce-in css animation

Bounce-in css animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Bounce-in css animation by Erick Montañez (@codeams) on CodePen.

Smooth marquee CSS

Smooth marquee CSS

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Marquee by rafaelcastrocouto (@rafaelcastrocouto) on CodePen.

Simple border animation CSS

Simple border animation CSS

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen [PURE CSS] border animation without svg by Rplus (@Rplus) on CodePen.

CSS Reveal animation text and image

CSS Reveal animation text and image

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen CSS Reveal animation text and image by Anthony Fessy (@antho-fsy) on CodePen.

Wave CSS animation

Wave CSS animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen wave (CSS animation) by Anton Mudrenok (@mudrenok) on CodePen.

Tooltip Menu Drop Down CSS

Tooltip Menu Drop Down CSS

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Tooltip Menu Drop Down Awesome by Virlyz ID (@samsurysites) on CodePen.

CSS Animation Modal

CSS Animation Modal

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen CSS Animation of opening modal by Stas Melnikov (@melnik909) on CodePen.

Input Form Focus CSS Animation

Input Form Focus CSS Animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Input form focus CSS animation by Genki Hagata (@hagata) on CodePen.

Buttons With Glow Animation

Buttons With Glow Animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen CSS Animation Glowing Button Infinite Loop by Jason Post (@jpost-design) on CodePen.

CSS vertical carousel animation

CSS vertical carousel animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen CSS vertical carousel animation by Aija (@aija) on CodePen.

Tab bar pure CSS

Tab bar pure CSS

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Tab bar active animation - CSS only by Aaron Iker (@aaroniker) on CodePen.

Download Animation Button CSS

Download Animation Button CSS

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Download Animation - CSS Only by Matthew Sechrest (@matthewsechrest) on CodePen.

Accordion Gallery Zoom Animation

Accordion Gallery Zoom Animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen accordion gallery zoom animation (css, responsive) by Daniel Subat (@bbx) on CodePen.

CSS Animation Transition Demos

CSS Animation Transition Demos

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen CSS Animation/Transition Demos by Lynn Stahl (@msbtterswrth) on CodePen.

Social Media Hover Aniamtion

Social Media Hover Aniamtion

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Social Media Hover by Alex Standiford (@alexstandiford) on CodePen.

Background Big Text Crawl

Background Big Text Crawl

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Background Big Text Crawl by Facepalm Robot (@FacepalmRobot) on CodePen.

Simple Animated CSS Scroll Down Indicator

Simple Animated CSS Scroll Down Indicator

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Simple Animated CSS Scroll Down Indicator by Tommy Bickerdike (@tommybickerdike) on CodePen.

Skeleton Loading Pure CSS

Skeleton Loading Pure CSS

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Skeleton loading using only a few lines of CSS by Håvard Brynjulfsen (@havardob) on CodePen.

Simple CSS text animation

Simple CSS text animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Simple CSS text animation by Nooray Yemon (@yemon) on CodePen.

Pure CSS Gradient Background Animation

Pure CSS Gradient Background Animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Pure CSS Gradient Background Animation by Manuel Pinto (@P1N2O) on CodePen.

CSS Donut Charts

CSS Donut Charts

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen pure (s)CSS donut charts by timaronan (@timaronan) on CodePen.

CSS Countdown Clock

CSS Countdown Clock

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen CSS-Only Countdown Clock by Yogev Ahuvia (@kindofone) on CodePen.

Simple CSS Waves

Simple CSS Waves

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Simple CSS Waves | Mobile & Full width by Goodkatz (@goodkatz) on CodePen.

CSS Site Scroll Micro Animation

CSS Site Scroll Micro Animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen CSS Site Scroll Micro Animation by Ryan Mulligan (@hexagoncircle) on CodePen.

CSS Button Animation On Hover

CSS Button Animation On Hover

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Candy Color Button Animation by Yuhomyan (@yuhomyan) on CodePen.

Hover css animation

Hover css animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Hover.css by Ian Lunn (@IanLunn) on CodePen.

CSS only particle system

CSS only particle system

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen CSS only particle system by Robin Selmer (@robinselmer) on CodePen.

Show Hide Animation with pure CSS

Show Hide Animation with pure CSS

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Show / Hide Animation with pure CSS by Felix M. (@fxm90) on CodePen.

Nếu bạn muốn tham khảo các thư viện animation thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Thư Viện Animation

Nếu bạn muốn tham khảo các hiệu ứng animation thú vị thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Hiệu Ứng Animation Thú Vị

Nếu bạn muốn tham khảo các hiệu ứng animation css javascript thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Hiệu Ứng Animation CSS Javascript

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp cho bạn các ví dụ animation css cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!