35 Responsive Navigation Menu Cho Thiết Kế Website

35 Responsive Navigation Menu Cho Thiết Kế Website


Ngày 7 Tháng 12 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các ví dụ thanh điều hướng đẹp dành cho phát triển và thiết kế Website bằng HTML, CSS, Javascript nha.

Navigation HTML Template

Navigation Animation

Navigation Animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Navigation Animation by StyleShit (@EvyatarDa) on CodePen.

Sticky Navbar Jquery

Sticky Navbar Jquery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Batman nav. by Srdjan Pajdic (@MightyShaban) on CodePen.

iOS style sliding menu

iOS style sliding menu

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen iOS style sliding menu by Jason Howmans (@jasonhowmans) on CodePen.

Fix Navigation Bar On Scroll

Fix Navigation Bar On Scroll

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Scroll To Top Then Fixed Navigation Effect With jQuery and CSS by Bram de Haan (@atelierbram) on CodePen.

Sticky Slider Navigation

Sticky Slider Navigation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Sticky Slider Navigation (Responsive) by Ettrics (@ettrics) on CodePen.

Responsive Navbar HTML CSS Jquery

Responsive Navbar HTML CSS Jquery

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen okayNav Demo by Vergil Penkov (@VPenkov) on CodePen.

One Page Scroll Navigation

One Page Scroll Navigation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen One page scroll navigation with css transforms by Nikolay Talanov (@suez) on CodePen.

Pure CSS mobile nav animation

Pure CSS mobile nav animation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Pure CSS mobile nav animation by Made On Mars (@made-on-mars) on CodePen.

Beautiful navigation hover effects

Beautiful navigation hover effects

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Beautiful navigation hover effects by MAHESH AMBURE (@maheshambure21) on CodePen.

Drop down navigation menu HTML

Drop down navigation menu HTML

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Pure CSS DropDown Menu by Andor Nagy (@andornagy) on CodePen.

Fullscreen flexbox overlay navigation

Fullscreen flexbox overlay navigation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Fullscreen flexbox overlay navigation by Mirko Zorić (@fluxus) on CodePen.

Navigation With Smooth Scrolling

Navigation With Smooth Scrolling

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Smooth Anchor Scrolling by Matt (@uixmat) on CodePen.

Mobile navigation UI

Mobile navigation UI

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Navigation by Vadim (@v_Bauer) on CodePen.

Flat Navigation

Flat Navigation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Flat Navigation by Andy Tran (@andytran) on CodePen.

Timeline Style Navigation

Timeline Style Navigation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Timeline Style Navigation by Naila Ahmad (@nailaahmad) on CodePen.

Overlay menu

Overlay menu

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Overlay menu by Ivan Grozdic (@ig_design) on CodePen.

Transparent Fading Navigation Bar

Transparent Fading Navigation Bar

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Transparent Fading Navigation Bar by MrPirrera (@pirrera) on CodePen.

Frosty Nav Toggle Effect

Frosty Nav Toggle Effect

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Frosty Nav Toggle Effect by Graham Wilsdon (@GrahamWilsdon) on CodePen.

Circular Navigation

Circular Navigation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Circular Navigation by Justin (@juslwk) on CodePen.

Navigation HTML5 Code

Navigation HTML5 Code

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Rings Navigation Concept by Bennett Feely (@bennettfeely) on CodePen.

Pure CSS Fullscreen Navigation Menu

Pure CSS Fullscreen Navigation Menu

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Pure CSS Fullscreen Navigation Menu by Brenden Palmer (@brenden) on CodePen.

Responsive Mega menu

Responsive Mega menu

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Responsive and Mega menu by Arjun Amgain (@arjunamgain) on CodePen.

Multi level css only push menu

Multi level css only push menu

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Multi level css only push menu by Shven (@Shven) on CodePen.

Bootstrap 4 Navbar Effect

Bootstrap 4 Navbar Effect

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen bootstrap 4 navbar by Piyush (@piyushpd) on CodePen.

Navigation menus using CSS flexbox

Navigation menus using CSS flexbox

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Navigation menus using CSS flexbox by Terry Mun (@terrymun) on CodePen.

Drop-down menu

Drop-down menu

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Drop-down menu by Ivan Grozdic (@ig_design) on CodePen.

Responsive Bootstrap 4 menu

Responsive Bootstrap 4 menu

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Responsive Bootstrap 4 menu - light/dark by Ivan Grozdic (@ig_design) on CodePen.

Fully responsive navigation

Fully responsive navigation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Fully responsive navigation with CSS3 animations and jQuery by Jan Czizikow (@hollow3d) on CodePen.

Page Tilt Effect

Page Tilt Effect

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Page Tilt Effect by Marco Fugaro (@marco_fugaro) on CodePen.

Material design navigation

Material design navigation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Material design navigation by Lewi Hussey (@Lewitje) on CodePen.

Responsive Parallax Navbar Logo

Responsive Parallax Navbar Logo

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Responsive Parallax Navbar Logo - Bootstrap by Tony Hill (@Designmite) on CodePen.

Header Navigation Menu

Header Navigation Menu

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Header Navigation Menu by Kyle Lavery (@kylelavery88) on CodePen.

Nav Examples

Nav Examples

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Nav Examples by Todd Synan (@toddsynan) on CodePen.

Smart Fixed Navigation

Smart Fixed Navigation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Smart Fixed Navigation by CodyHouse (@codyhouse) on CodePen.

Justified Navigation

Justified Navigation

Kết quả bạn xem dưới đây nha.

See the Pen Justified Navigation by Geoff Yuen (@geoffyuen) on CodePen.

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ Mega Menu thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Mega Menu

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ menu responsive thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Menu Responsive

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ sticky navbar thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Sticky Navbar

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn các ví dụ về menu, navigation hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!