36 Hiệu Ứng Reveal Animation CSS

36 Hiệu Ứng Reveal Animation CSS


Ngày 11 Tháng 2 Năm 2022

Reveal Animation CSS

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các ví dụ reveal effect css hữu ích dành cho phát triển website nha.

Pure CSS Text Reveal

Pure CSS Text Reveal

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pure CSS Text Reveal by Mattia Astorino (@equinusocio) on CodePen.

CSS Text Revealing Animation

CSS Text Revealing Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS TEXT REVEALING ANIMATION by Nooray Yemon (@yemon) on CodePen.

CSS Reveal Animation Text and Image

CSS Reveal Animation Text and Image

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Reveal animation text and image by Anthony Fessy (@antho-fsy) on CodePen.

Text Animation - Reveal Effect

Text Animation - Reveal Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Text Animation - Reveal Effect by okawa-h (@okawa-h) on CodePen.

Page Reveal Effect

Page Reveal Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Page Reveal Effect by Kevin Levron (@soju22) on CodePen.

Image Mask Reveal Animation

Image Mask Reveal Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Image Mask Reveal Animation by Fabio Ottaviani (@supah) on CodePen.

Reveal Text

Reveal Text

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Reveal Text by alphardex (@alphardex) on CodePen.

CSS Glitchy Text Reveal

CSS Glitchy Text Reveal

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Glitchy Text Reveal w/ Splitting.js 😎 by Jhey (@jh3y) on CodePen.

Pure CSS side reveal effect

Pure CSS side reveal effect

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pure CSS side reveal effect by Antonija Šimić (@tonkec) on CodePen.

Reveal Effects on Scroll

Reveal Effects on Scroll

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Reveal Effects on Scroll by Katherine Kato (@kathykato) on CodePen.

Reveal Effect

Reveal Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Reveal Effect by Leena Lavanya (@leenalavanya) on CodePen.

Splitted text reveal

Splitted text reveal

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Splitted text reveal by Fabio Ottaviani (@supah) on CodePen.

Line reveal block

Line reveal block

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Line reveal block by Ivan Grozdic (@ig_design) on CodePen.

GSAP text reveal animation

GSAP text reveal animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen GSAP text reveal animation by Artur Sedlukha (@sedlukha) on CodePen.

Circular Reveal

Circular Reveal

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Circular Reveal by Derek Wheelden (@frxnz) on CodePen.

Scroll reveal

 Scroll reveal

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Scroll reveal by Hektor Wallin (@HektorW) on CodePen.

Clipped Image Reveal on Hover

Clipped Image Reveal on Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Clipped Image Reveal on Hover by Katherine Kato (@kathykato) on CodePen.

Hover Reveal Effect

Hover Reveal Effectr

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Hover Reveal Effect by Tiffany Stoik (@tstoik) on CodePen.

CSS Scroll Reveal Sections

CSS Scroll Reveal Sections

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Scroll Reveal Sections by Ryan Mulligan (@hexagoncircle) on CodePen.

CSS Reveal Slider

CSS Reveal Slider

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Reveal Slider by Adam Kuhn (@cobra_winfrey) on CodePen.

Menu with reveal hover effect

 Menu with reveal hover effect

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen #1135 - Menu with reveal hover effect by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Scroll Animations - Revealed Box

 Scroll Animations - Revealed Box

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Scroll Animations - Revealed Box by Julien Lejeune (@jlnljn) on CodePen.

Reveal content animation

Reveal content animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Reveal content animation (and menu) by Tobias Glaus (@tobiasglaus) on CodePen.

Ink transition effect with PNG sprite

Ink transition effect with PNG sprite

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Ink transition effect with PNG sprite by Ryan Yu (@iamryanyu) on CodePen.

Smooth Scroll Reveal - GSAP

 Smooth Scroll Reveal - GSAP

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Smooth Scroll Reveal - GSAP by Ivan Grozdic (@ig_design) on CodePen.

Tile Reveal - WAAPI

Tile Reveal - WAAPI

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Tile Reveal - WAAPI by Lisi (@lisilinhart) on CodePen.

Shutter Vertical Reveal

Shutter Vertical Reveal

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Shutter Vertical Reveal by Mateus Generoso (@mtsgeneroso) on CodePen.

Reveal animations based on scroll direction

 Reveal animations based on scroll direction

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Reveal animations based on scroll direction - ScrollTrigger by GreenSock (@GreenSock) on CodePen.

OffScreen Element reveal

OffScreen Element reveal

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen OffScreen Element reveal by creme (@creme) on CodePen.

Text-Reveal-on-Scroll with GSAP ScrollTrigger

 Text-Reveal-on-Scroll with GSAP ScrollTrigger

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Text-Reveal-on-Scroll with GSAP ScrollTrigger by Valerii Ladomyriak (@ladomiryak) on CodePen.

Reveal Hidden Text

Reveal Hidden Text

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Reveal Hidden Text by Tyler Durrett (@electricgarden) on CodePen.

CSS Masked Text Reveal

CSS Masked Text Reveal

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Masked Text Reveal by James Bosworth (@bosworthco) on CodePen.

Blog Reveal Layout with CSS Polygons

Blog Reveal Layout with CSS Polygons

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Blog Reveal Layout with CSS Polygons by Lloyd James (@LloydJames) on CodePen.

Block Reveal Effect HTML and CSS

Block Reveal Effect HTML and CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Block Reveal Effect HTML and CSS by Nirajan Basnet (@nirazanbasnet) on CodePen.

Layout with Reveal Animations

Layout with Reveal Animations

Block Reveal Effects

Block Reveal Effects

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn CSS mask reveal animation cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!