40 Hiệu Ứng Animation Thú Vị Cho Website

40 Hiệu Ứng Animation Thú Vị Cho Website


Ngày 6 Tháng 1 Năm 2022

Animation Effect For Website

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu những hiệu ứng animation hữu ích dành cho thiết kế và phát triển website nha.

1) CSS Particle Animation

CSS Particle Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Particle Animation by Nate Wiley (@natewiley) on CodePen.

2) Canvas Particle Animation

Canvas Particle Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Canvas Particle Animation by Julian Laval (@JulianLaval) on CodePen.

3) Particle System

Particle System

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Particle System by Charles Ojukwu (@cojdev) on CodePen.

4) Particles-js Background

Particles-js Background

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS only particle system by Robin Selmer (@robinselmer) on CodePen.

5) CSS Particle Effects

CSS Particle Effects

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Particle Effects by Zed Dash (@z-) on CodePen.

6) Free Radicals

Free Radicals

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Free Radicals by Noah Blon (@noahblon) on CodePen.

7) Website Animation Effects Html

Website Animation Effects Html

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Antigravity FLOW by Marco Dell'Anna (@plasm) on CodePen.

8) Pure CSS Fireworks

Pure CSS Fireworks

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pure CSS Fireworks by Eddie Lin (@yshlin) on CodePen.

9) Dust Particle With Css

Dust Particle With Css

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen dust particle with css by Swarup Kumar Kuila (@uiswarup) on CodePen.

10) SVG Particle button

SVG Particle button

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen SVG Particle button by Richard Hedberg (@richardhedberg) on CodePen.

11) Particle Logo

Particle Logo

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Particle Logo by Edward Loveall (@edwardloveall) on CodePen.

12) Particle Background Js

Particle Background Js

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen BLOOD - Deviation of microcosm by Marco Dell'Anna (@plasm) on CodePen.

13) Rainbow Particle Horizon

Rainbow Particle Horizon

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen rainbow particle horizon by Matei Copot (@towc) on CodePen.

14) Floating heart

Floating heart

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Floating heart by yuanchuan (@yuanchuan) on CodePen.

15) CSS & SVG Waves Animation

CSS & SVG Waves Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS & SVG Waves Animation by Ted McDonald (@tedmcdo) on CodePen.

17) Infinite SVG Triangle Fusion

Infinite SVG Triangle Fusion

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Infinite SVG Triangle Fusion by Rob DiMarzo (@robdimarzo) on CodePen.

17) Border Animation Without Svg

Border Animation Without Svg

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen [PURE CSS] border animation without svg by Rplus (@Rplus) on CodePen.

18) CSS only 3d Macbook Air

CSS only 3d Macbook Air

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS only 3d Macbook Air by Burak Can (@neoberg) on CodePen.

19) Animated Text Fill

Animated Text Fill

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Animated text fill by Daniel Riemer (@zitrusfrisch) on CodePen.

20) Only CSS: Shooting Star

Only CSS: Shooting Star

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Only CSS: Shooting Star by Yusuke Nakaya (@YusukeNakaya) on CodePen.

21) Animated - SVG Birds

Animated - SVG Birds

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Animated - SVG Birds by Steven Roberts (@matchboxhero) on CodePen.

22) Elite Dangerous Inspired Loader - Pure CSS

Elite Dangerous Inspired Loader - Pure CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Elite Dangerous Inspired Loader - Pure CSS by James Panter (@jpanter) on CodePen.

23) Cat loader

Cat loader

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen [CSS] Cat loader by Rplus (@Rplus) on CodePen.

24) Double ring

Double ring

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Double ring by Marco Barría (@fixcl) on CodePen.

25) Scene.js Kinetic Typing Animation

Scene.js Kinetic Typing Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Scene.js Kinetic Typing Animation by Daybrush (@daybrush) on CodePen.

26) Hand written SVG text animation

Hand written SVG text animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Hand written SVG text animation by Matthew Ellis (@mellis84) on CodePen.

27) Svg Line Drawing Animation

Svg Line Drawing Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen SVG line drawing animation by Julian Garnier (@juliangarnier) on CodePen.

28) Logo Loader

Logo Loader

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Logo Loader by PicturElements (@PicturElements) on CodePen.

29) Strings

Strings

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Strings by yuanchuan (@yuanchuan) on CodePen.

30) Corange Loading Screen

Corange Loading Screen

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Corange Loading Screen by George Hoqqanen (@hoqqanen) on CodePen.

31) Word swipe animation

Word swipe animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Word Swipe Animation by Eric Porter (@EricPorter) on CodePen.

32) Just a computer with code

Just a computer with code

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Just a computer with code and stuff (?) by Ricardo dos santos (@whhhhhhaaaaaaat) on CodePen.

33) Animated Wall Paint

Animated Wall Paint

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Animated wall paint – CMYK Colors by Dannie Vinther (@dannievinther) on CodePen.

34) Mask animation with GSAP & SVG

Mask animation with GSAP & SVG

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Mask animation with GSAP & SVG by Martí Fenosa (@martifenosa) on CodePen.

35) Ripple SVG filter CSS

Ripple SVG filter CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Ripple (SVG filter + CSS) by yuanchuan (@yuanchuan) on CodePen.

36) Magic Card

Magic Card

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Magic Card by Gayane (@gayane-gasparyan) on CodePen.

37) Medium Clap Effect

Medium Clap Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Medium clap effect by Ohans Emmanuel (@ohansemmanuel) on CodePen.

38) Pure CSS Animated Mouse Scroll Icon

Pure CSS Animated Mouse Scroll Icon

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pure CSS Animated Mouse Scroll Icon by Deepak K Vijayan (@2xsamurai) on CodePen.

39) CSS Terminal Window

CSS Terminal Window

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen CSS Terminal Window by Josh Cummings (@joshcummingsdesign) on CodePen.

40) Css3 Clouds Background Animation

Css3 Clouds Background Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Css3 Clouds Background Animation by Valentin Radulescu (@valentin) on CodePen.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn các hiệu ứng animation hữu ích cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!