42 Card Effects CSS Cho Website

42 Card Effects CSS Cho Website


Ngày 7 Tháng 1 Năm 2022

Card Effect CSS

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các hiệu ứng dành cho component card hữu ích dành cho thiết kế và phát triển website nha.

1) Parallax Depth Cards

Parallax Depth Cards

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Parallax Depth Cards by Andy Merskin (@andymerskin) on CodePen.

2) Card Slider Js

Card Slider Js

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Clash of Clans Cards by Andre Madarang (@drehimself) on CodePen.

3) 3D Card Fold Out Reveal

3D Card Fold Out Reveal

Kết quả trên Codepen.

See the Pen 3D Fold out reveal by Andrew Canham (@candroo) on CodePen.

4) Jquery Card Slider

Jquery Card Slider

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Slider Parallax Effect by Manuel Madeira (@mmadeira) on CodePen.

5) 3D Perspective Card

3D Perspective Card

Kết quả trên Codepen.

See the Pen 3D perspective card XY by Carlos Sánchez Riballo (@csanchezriballo) on CodePen.

6) 3D Perspective Card

3D Perspective Card

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Card Hover Interactions by Ryan Mulligan (@hexagoncircle) on CodePen.

7) Card With Lazy Load Images

Card With Lazy Load Images

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Lazy Load Images by Derek Morash (@derekmorash) on CodePen.

8) Card Effect On Hover

Card Effect On Hover

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Card effect by Alex Moore (@MoorLex) on CodePen.

9) Magic Card

Magic Card

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Magic Card by Gayane (@gayane-gasparyan) on CodePen.

10) 2017 Card

2017 Card

Kết quả trên Codepen.

See the Pen 2017 Card by Phil (@ph1p) on CodePen.

11) Comment Card Animation

Comment Card Animation

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Comment Card Animation by Shaw (@shshaw) on CodePen.

12) Movie Card

Movie Card

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Week #2 :: Movie Card :: RV Code Challenge by Alex Fernandez (@LegendAF) on CodePen.

13) Card Flip

Card Flip

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Card Flip by Charles Ojukwu (@cojdev) on CodePen.

14) Stacked Cards Hover Effects

Stacked Cards Hover Effects

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Stacked Cards Hover Effects by Kyle Brumm (@kjbrum) on CodePen.

15) Card Animation Js

Card Animation Js

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Card animation by Lam Chang (@lamchang) on CodePen.

16) CSS-Tricks Card Carousel

CSS-Tricks Card Carousel

Kết quả trên Codepen.

See the Pen CSS-Tricks Card Carousel by William Goldsworthy (@william-goldsworthy) on CodePen.

17) Glass Card

Glass Card

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Glass Card w/ SVG + GSAP (ode to Phil Goodwin @ Unfold) by Tom Miller (@creativeocean) on CodePen.

18) Advanced Css Cards

Advanced Css Cards

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Cards by Abhishek Mane (@abhishek747) on CodePen.

19) Css Leaning Card Effect

Css Leaning Card Effect

Kết quả trên Codepen.

See the Pen CSS leaning card effect by Lynn Fisher (@lynnandtonic) on CodePen.

20) React Card

React Card

Kết quả trên Codepen.

See the Pen React | Crypto UI by Cory (@TheVVaFFle) on CodePen.

21) Tile Card Hover Multi-button

Tile Card Hover Multi-button

Kết quả trên Codepen.

See the Pen [CPC] Tile hover multi-button by Zed Dash (@z-) on CodePen.

22) Youtube card

Youtube card

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Youtube card by Quentin Veron (@VeronQ) on CodePen.

23) Info Cards

Info Cards

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Info Cards by Nathan Taylor (@nathantaylor) on CodePen.

24) Card With Wave Animation

Card With Wave Animation

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Anomaly by Dronca Raul (@rauldronca) on CodePen.

25) Parallax Card

Parallax Card

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Parallax Card by Hakkam Abdullah (@Moslim) on CodePen.

26) Tricky CSS Card Hover

Tricky CSS Card Hover

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Tricky CSS hover by Piotr Galor (@pgalor) on CodePen.

27) Pure CSS Card UI

Pure CSS Card UI

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Pure CSS Card UI by Adam Kuhn (@cobra_winfrey) on CodePen.

28) Info Cards Concept

Info Cards Concept

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Info Cards Concept by Yancy Min (@yancy) on CodePen.

29) UI Cards

UI Cards

Kết quả trên Codepen.

See the Pen UI Cards by Curtis Lee (@that_boy_curt) on CodePen.

30) Card hover FX

Card hover FX

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Card hover FX by Reiha Hosseini (@mrReiha) on CodePen.

31) Stacked Cards

Stacked Cards

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Stacked Cards by Prasanna Pegu (@prasannapegu) on CodePen.

32) Reveal Card Content on Hover

Reveal Card Content on Hover

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Reveal Card Content on Hover by Mark Mead (@markmead) on CodePen.

33) Expanding Card Material Design

Expanding Card Material Design

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Expanding Card | Material Design by Joe Harry (@woodwoerk) on CodePen.

34) Card Slider

Card Slider

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Card Slider by Aybüke Ceylan (@aybukeceylan) on CodePen.

35) Ionic Material Cards with Bootstrap

Ionic Material Cards with Bootstrap

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Ionic Material Cards with Bootstrap by Faizan Saiyed (@saiyedfaizan19) on CodePen.

36) Cards With Overflowing Images

Cards With Overflowing Images

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Cards with overflowing images by Liam (@liamj) on CodePen.

37) Responsive Cards Css

Responsive Cards Css

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Fork it - A Card #codepenchallenge by Hussard (@hussard) on CodePen.

38) Article Card UI

Article Card UI

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Article Card UI - Read More CSS Animation by Kitsune (@kitsune) on CodePen.

39) 3d Stacked Food Cards

3d Stacked Food Cards

Kết quả trên Codepen.

See the Pen 3d stacked food cards by Mark Eriksson (@Markshall) on CodePen.

40) Bootstrap 4 Card With Background Image

Bootstrap 4 Card With Background Image

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Bootstrap 4 Card with background image by Oz Coruhlu (@creativemanner) on CodePen.

41) Bootstrap Card Design

Bootstrap Card Design

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Card by Håvard Brynjulfsen (@havardob) on CodePen.

42) Tickets cards

Tickets cards

Kết quả trên Codepen.

See the Pen Ticket cards by Rémi Rucojevic (@RemiRuc) on CodePen.

Nếu bạn muốn tham khảo thêm các hiệu ứng hover card thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
28 Hover Card CSS Javascript Cho Website

Nếu bạn muốn tham khảo thêm các hiệu ứng blog card thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
21 Blog Card CSS Đẹp Cho Website

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn các hiệu ứng card hữu ích cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!