42 Hiệu Ứng Social Icon CSS3

42 Hiệu Ứng Social Icon CSS3


Ngày 18 Tháng 12 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu các ví dụ xây dựng social icon đẹp dành cho thiết kế và phát triển website nha.

Các Hiệu Ứng Social Icon

Social Icon Animation

Social Icon Animation

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Animation by Swarup Kumar Kuila (@uiswarup) on CodePen.

Social Media Icons Hover Effect Css

Social Media Icons Hover Effect Css

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Sexy Social Buttons by Stephen Burgess (@minimalmonkey) on CodePen.

Font Awesome Colored Social Icons

Font Awesome Colored Social Icons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Font Awesome Colored - Brand And Social Icons by Amey Raut (@ameyraut) on CodePen.

SVG Social Media Icons

SVG Social Media Icons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen SVG Social Media Icons by Ruandré Janse van Rensburg (@ruandre) on CodePen.

Animated Social Media Buttons

Animated Social Media Buttons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social swatchbook by Kitty Giraudel (@KittyGiraudel) on CodePen.

Animated Social Icons

Animated Social Icons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Yet Another Set of Animated Social Icons by James Fleeting (@fleeting) on CodePen.

Social Flip Cards

Social Flip Cards

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Flip Cards by Charlotte Dann (@pouretrebelle) on CodePen.

Hover Accordion Css With Social Icon

Hover Accordion Css With Social Icon

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Pure CSS Horizontal Accordion by Aysha Anggraini (@rrenula) on CodePen.

Social Media Icons List HTML

Social Media Icons List HTML

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Different social nav styles by Vivin Antony (@vivinantony) on CodePen.

Pure CSS Social Media Icons

Pure CSS Social Media Icons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Pure CSS Social Media Icons by Lauren Clark (@laurenclark) on CodePen.

3D Social Media Icons

3D Social Media Icons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen 3D - CSS Social Tiles by Stockin (@Stockin) on CodePen.

CSS3 Social Login Buttons

CSS3 Social Login Buttons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen CSS3 Social Login Buttons by Andrew Klatzke (@aklatzke) on CodePen.

CSS3 Social buttons

CSS3 Social buttons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen CSS3 Social buttons vol.1 by foxeisen (@foxeisen) on CodePen.

Social Icons with Tooltip

Social Icons with Tooltip

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Icons with Tooltip by Jon Milner (@jonmilner) on CodePen.

Animated Rotate Social Media Buttons CSS3

Animated Rotate Social Media Buttons CSS3

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Icons (again) by Ondřej Bárta (@bartaxyz) on CodePen.

CSS Social Buttons And Icons

CSS Social Buttons And Icons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen CSS social buttons and icons by Stan Williams (@Stanssongs) on CodePen.

Social icon hover animation

Social icon hover animation

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social icon hover animation by Brandon Ward (@brandondward) on CodePen.

Social Svg Icons

Social Svg Icons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social.svg.min by Andreas Larsen (@larsenwork) on CodePen.

Flat Social Icons

Flat Social Icons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Flat Social Icons (pure CSS) by Steven Roberts (@matchboxhero) on CodePen.

Animated Social Media Icons Html

Animated Social Media Icons Html

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Day 083 - Social Connect by Andreas Storm (@avstorm) on CodePen.

CSS3 Neumorphic Social Media Icons

CSS3 Neumorphic Social Media Icons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Media Icons - Floating by Stockin (@Stockin) on CodePen.

Social Icon Hover Effects

Social Icon Hover Effects

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Icon Hover Effects by Saurabh (@jatuwebdeveloper) on CodePen.

CSS3 Social buttons vol2

CSS3 Social buttons vol2

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen CSS3 Social buttons vol.2 by foxeisen (@foxeisen) on CodePen.

Social sharing button animation

Social sharing button animation

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social sharing button animation by wouwisl (@wouwisl) on CodePen.

Social Media Icons hover effect

Social Media Icons hover effect

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Media Icons hover effect by Ephraim Sangma (@ephs23) on CodePen.

Social Icons Card hover effect

Social Icons Card hover effect

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Card Hover 2 by Adam Dipinto (@AdamDipinto) on CodePen.

Fixed Nav Social Icons

Fixed Nav Social Icons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen fixed social icons by lazare (@97lazare) on CodePen.

Neumorphic Social Share Buttons

Neumorphic Social Share Buttons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Neumorphism Social Share Button by Yuhomyan (@yuhomyan) on CodePen.

Floating Social Buttons

Floating Social Buttons

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Floating Social Buttons (Font Awesome) by Noah (@NoahFleitz) on CodePen.

3D Social Media Animated Links

3D Social Media Animated Links

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen 3D Social Media Animated Links by Austin Dudas (@austin_dudas) on CodePen.

3D Social Media Button

3D Social Media Button

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Code Challenge 2020 || 3D Social Media Button by Nour Ibram (@nouribram) on CodePen.

Social Icons with Long Shadow

Social Icons with Long Shadow

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Icons with Long Shadow by driss (@di10) on CodePen.

Social Icons with Border Animation

 Social Icons with Border Animation

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Links - Css Only - Animation by Stockin (@Stockin) on CodePen.

Social Arches

Social Arches

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Arches by Paul Carbo (@Pc) on CodePen.

Animated Morphing Blob Social Icon

Animated Morphing Blob Social Icon

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Animated Morphing Blob Social Buttons (React + Tailwind) by Mark Mead (@markmead) on CodePen.

Social Media Font Icons Hover Effects With Sass

Social Media Font Icons Hover Effects With Sass

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen SASS-y Social Media Font Icons Hover Effects by Asna Farid (@asna_farid) on CodePen.

CSS Isometric Social Media Icons Hover Effect

CSS Isometric Social Media Icons Hover Effect

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen CSS Isometric Social Media Icons Hover Effect by FrankieDoodie (@FrankieDoodie) on CodePen.

Fancy Colorlib Social

Fancy Colorlib Social

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Fancy Colorlib Social by Aigars Silkalns (@colorlib) on CodePen.

Social Icon Hover Pure CSS

Social Icon Hover Pure CSS

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen CSS Only - Social Icons - Hover Effect by Stockin (@Stockin) on CodePen.

Social Media Icons with Popups

Social Media Icons with Popups

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Media Icons with Popups (HTML + Pure CSS Only) by Abdelrhman Said (@abdelrhmansaid) on CodePen.

Social Media Icon Reveal With Transition

Social Media Icon Reveal With Transition

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen Social Media icon reveal with transition by Stefan Göllner (@goellner) on CodePen.

Folding Social Media Panel

Folding Social Media Panel

Bạn xem kết quả dưới đây nha.

See the Pen folding social media panel by Ling Zhang (@linghzang3) on CodePen.

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ button social thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Button Social

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ social share button thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Form Social Media

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ Mega Menu thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Social Share Button

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn các hiệu ứng social icon hữu ích cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!