47 Reactjs UI Projects Cho Website

47 Reactjs UI Projects Cho Website


Ngày 13 Tháng 12 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào các project dự án react example dành cho thiết kế và phát triển website.

Các Project Reactjs UI

React Calculator

React Calculator

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Calculator by Michael Jackson (@mjijackson) on CodePen.

Nguồn

React Color Gradients

React Color Gradients

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Color Gradients by Marco Biedermann (@marcobiedermann) on CodePen.

Nguồn

React Slider Hover Effect

React Slider Hover Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Slider w/ Hover Effect by Ryan Mulligan (@hexagoncircle) on CodePen.

Nguồn

React Checkbox MultiSelect

React Checkbox MultiSelect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Checkbox MultiSelect by Travis Arnold (@souporserious) on CodePen.

Nguồn

React Drag And Drop Grid

React Drag And Drop Grid

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Drag & Drop Grid Layout in React by Tim Ramage (@tjramage) on CodePen.

Nguồn

React Editable Table

React Editable Table

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Editable Table with add, delete and search filter. by Shamiul Hoque (@Shamiul_Hoque) on CodePen.

Nguồn

React todo list

React todo list

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React todo list by Marek Dano (@marekdano) on CodePen.

Nguồn

React JS Card Grid

React JS Card Grid

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React JS Card Grid by Jamie Halvorson (@jamiehalvorson) on CodePen.

Nguồn

React Grid Image Gallery

React Grid Image Gallery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React & CSS Grid Image Gallery by Tobi Weinstock (@tvweinstock) on CodePen.

Nguồn

React Filter list

React Filter list

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Filter list by PJ (@pjmtokyo) on CodePen.

Nguồn

Accordion React Example

Accordion React Example

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Accordion - React by Matthew Vincent (@matthewvincent) on CodePen.

Nguồn

React Vertical Carousel

React Vertical Carousel

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Vertical Carousel by Alex Boffey (@alexboffey) on CodePen.

Nguồn

React Tag Input

React Tag Input

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dynamic Input Fields with React by Silke V (@silkine) on CodePen.

Nguồn

React Flipping Card

React Flipping Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Flipping Card with Tutorial by Alex Devero (@alexdevero) on CodePen.

Nguồn

React Calendar

React Calendar

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Calendar by Nick VanMeter (@nickjvm) on CodePen.

Nguồn

React-input range styling

React-input range styling

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React component for inputting numeric values within a range by David Chin (@davidchin) on CodePen.

Nguồn

React Masonry Grid

React Masonry Grid

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Masonry Grid by Goran Rakic (@golle404) on CodePen.

Nguồn

React Render From JSON

React Render From JSON

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Rendering React from JSON by Stephan (@sthzg) on CodePen.

Nguồn

Reactjs Password Validation

Reactjs Password Validation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen UI + React by Sasha (@sashatran) on CodePen.

Nguồn

Reactjs Modal Animation

Reactjs Modal Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React modal animation by Ivan Odyntsov ☄️ (@ivanodintsov) on CodePen.

Nguồn

Card Slider In React JS

Card Slider In React JS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Circle Swap Photo Gallery [React & GSAP] by Steve Gardner (@ste-vg) on CodePen.

Nguồn

React Tabs Component

React Tabs Component

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Tabs (w/ composition) by Anthony Dugois (@anthonydugois) on CodePen.

Nguồn

React Responsive Layout

React Responsive Layout

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Responsive Layout with SVG and some React-Motion by Sarah Drasner (@sdras) on CodePen.

Nguồn

React Animated Page Transitions

React Animated Page Transitions

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Animated Page Transitions by Sarah Drasner (@sdras) on CodePen.

Nguồn

React Image Preview And Upload

React Image Preview And Upload

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Image Preview & Upload by Brian Emil Hartz (@hartzis) on CodePen.

Nguồn

React Carousel

React Carousel

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Carousel (React) by Andy Pagès (@andyNroses) on CodePen.

Nguồn

React date range picker

React date range picker

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React date range picker by Rob Vermeer (@RobVermeer) on CodePen.

Nguồn

React right-click context menu

React right-click context menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React right-click context menu by devHamsters (@devhamsters) on CodePen.

Nguồn

React chat ui template

React chat ui template

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React - Inbox by Maxime Preaux (@deammer) on CodePen.

Nguồn

Reactjs Ecommerce Template

Reactjs Ecommerce Template

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React by Dmitriy Levchenko (@levchenkod) on CodePen.

Nguồn

React Article Cards

React Article Cards

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React 0.2.0 - Article Cards by Andy Tran (@andytran) on CodePen.

Nguồn

React Landing Page

React Landing Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React DailyUI - 003 - Landing Page by Jack Oliver (@studiojvla) on CodePen.

Nguồn

React And Redux Counter

React And Redux Counter

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React + Redux Counter by Scott Cox (@iamscottcox) on CodePen.

Nguồn

React Scroll Parallax

React Scroll Parallax

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Scroll Parallax by J Scott Smith (@jscottsmith) on CodePen.

Nguồn

React Dropdown

React Dropdown

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Dropdown Menu by Mikkel Laursen (@mlaursen03) on CodePen.

Nguồn

React Pagination

React Pagination

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Pagination Example with Logic Like Google by Jason Watmore (@cornflourblue) on CodePen.

Nguồn

Countdown with ReactJS

Countdown with ReactJS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #034 - Countdown with ReactJS by Florin Pop (@FlorinPop17) on CodePen.

Nguồn

Chatbox AI ReactJS

Chatbox AI ReactJS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Day 10: Cute AI Chatbot (React) by Angela He (@zephyo) on CodePen.

Nguồn

3D Cover Flow in React

3D Cover Flow in React

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 3D Cover Flow in React! | @keyframers 3.7 by @keyframers (@keyframers) on CodePen.

Nguồn

React Redux To Do List

React Redux To Do List

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React + Redux Todo ✅ by Josh (@iamjoshellis) on CodePen.

Nguồn

React Profile Card with image upload

React Profile Card with image upload

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Profile Card with image upload by Olga (@OlgaKoplik) on CodePen.

Nguồn

React Comment

React Comment

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Starting a React-Powered Comment Form by Chris Coyier (@chriscoyier) on CodePen.

Nguồn

Infinite Scroll with react

Infinite Scroll with react

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Infinite Scroll with react and CSS3 animation by Dan Peddle (@dazld) on CodePen.

Nguồn

React IMDB website

React IMDB website

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React IMDB website by Juan (@J0hn03cb1ac8a4) on CodePen.

Nguồn

React User Profile

React User Profile

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React DailyUI - 006 - User Profile by Jack Oliver (@studiojvla) on CodePen.

Nguồn

React Sign Up Form

React Sign Up Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React DailyUI - 001 - Sign Up by Jack Oliver (@studiojvla) on CodePen.

Nguồn

Social Share With React JS

Social Share With React JS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React DailyUI - 010 - Social Share by Jack Oliver (@studiojvla) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tham khảo các thư viện ui cho react thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Thư Viện UI Cho React

Nếu bạn muốn tham khảo các công cụ react js thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Công Cụ React JS

Nếu bạn muốn tham khảo các thư viện react thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.
Thư Viện React

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những ví dụ reactjs hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!