6 Mẫu Button Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Học HTML CSS

6 Mẫu Button Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Học HTML CSS


Ngày 16 Tháng 10 Năm 2020

6 Mẫu Button Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Học HTML CSS

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những cách tạo button bằng HTML, CSS dành cho các bạn mới bắt đầu học lập trình nhé!

Thiết Kế Button 1

Trước khi đi vào viết mã thì bạn xem trước hình ảnh kết quả của button này ở bên dưới nhé:

Button HTML CSS 1

Và đây là đoạn mã của button trên nhé:

HTML Button 1

 <a class="button1" href="https://www.niemvuilaptrinh.com/">
 <span class="btn1">Button</span>
</a>

CSS Button 1

 *{
     margin: 0;
     padding: 0;
     box-sizing: border-box;
 }
body{
     display: flex;
     justify-content: center;
     align-items: center;
     min-height: 100vh;
     background: #1b2a49;
 }
.button1 {
  background-image: linear-gradient(135deg, #008aff, #86d472);
  border-radius: 6px;
  box-sizing: border-box;
  color: #ffffff;
  display: block;
  height: 50px;
  font-size: 1.4em;
  font-weight: 600;
  padding: 4px;
  position: relative;
  text-decoration: none;
  width: 7em;
  z-index: 2;
}
.button1:hover {
  color: #fff;
}
.button1 .btn1 {
  align-items: center;
  background: #0e0e10;
  border-radius: 6px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  height: 100%;
  transition: background 0.5s ease;
  width: 100%;
}
.button1:hover .btn1 {
  background: transparent;
}

Và kết quả bạn xem dự án button 1 ở Codepen bên dưới nhé:

See the Pen Mau Button 1 by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Button 2

Trước khi đi vào viết mã thì bạn xem trước hình ảnh kết quả của button này ở bên dưới nhé:

Button HTML CSS 2

Và đây là đoạn mã của button trên nhé:

HTML Button 2

 <a href="https://www.niemvuilaptrinh.com/" class="btn2">Button</a>

CSS Button 2

 *{
     margin: 0;
     padding: 0;
     box-sizing: border-box;
 }
body{
     display: flex;
     justify-content: center;
     align-items: center;
     min-height: 100vh;
     background: #1b2a49;
 }
.btn2 {
  font-weight: bold;
  font-size: 1em;
  letter-spacing: 0.1em;
  text-decoration: none;
  color: #ffffff;
  display: inline-block;
  padding: 10px 40px 10px 40px;
  position: relative;
  border: 3px solid #ffffff;
  border-radius: 20px;
}

Và kết quả bạn xem dự án button 2 ở Codepen bên dưới nhé:

See the Pen Mau Button 2 by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Button 3

Trước khi đi vào viết mã thì bạn xem trước hình ảnh kết quả của button này ở bên dưới nhé:

Button HTML CSS 3

Và đây là đoạn mã của button trên nhé:

HTML Button 3

 <a href="https://www.niemvuilaptrinh.com/">
  <button class="btn3">
    <span>Button</span>
  </button>
</a>

CSS Button 3

 *{
     margin: 0;
     padding: 0;
     box-sizing: border-box;
 }
body{
     display: flex;
     justify-content: center;
     align-items: center;
     min-height: 100vh;
     background: #1b2a49;
 }
.btn3 {
  padding: 2px;
  outline: 0;
  font-size: 17px;
  color: rgb(255, 255, 255);
  background: -webkit-gradient(
    linear,
    left top,
    right top,
    from(#fdde5c),
    color-stop(#f8ab5e),
    color-stop(#f56a62),
    color-stop(#a176c8),
    color-stop(#759beb),
    color-stop(#65beb3),
    to(#70db96)
  );
  background: linear-gradient(
    to right,
    #fdde5c,
    #f8ab5e,
    #f56a62,
    #a176c8,
    #759beb,
    #65beb3,
    #70db96
  );
  border-radius: 30px;
  border: 0;
  box-shadow: none;
  cursor: pointer;
}
.btn3 > span {
  display: block;
  padding: 10px 20px;
  font-size: 17px;
  background: #0e0e10;
  border-radius: 30px;
}

Và kết quả bạn xem dự án button 3 ở Codepen bên dưới nhé:

See the Pen Mau Button 3 by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Button 4

Trước khi đi vào viết mã thì bạn xem trước hình ảnh kết quả của button này ở bên dưới nhé:

Button HTML CSS 4

Và đây là đoạn mã của button trên nhé:

HTML Button 4

 <a href="https://www.niemvuilaptrinh.com/" class="btn4">Button</a>

CSS Button 4

 *{
     margin: 0;
     padding: 0;
     box-sizing: border-box;
 }
body{
     display: flex;
     justify-content: center;
     align-items: center;
     min-height: 100vh;
     background: #1b2a49;
 }
.btn4 {
  display: inline-block;
  padding: 0.6em 1.7em;
  border: 0.1em solid #ffffff;
  margin: 0 0.3em 0.3em 0;
  border-radius: 0.12em;
  box-sizing: border-box;
  text-decoration: none;
  font-family: "Roboto", sans-serif;
  font-weight: 300;
  color: #ffffff;
  text-align: center;
  transition: all 0.2s;
}
.btn4:hover {
  color: #000000;
  background-color: #ffffff;
}

Và kết quả bạn xem dự án button 4 ở Codepen bên dưới nhé:

See the Pen Mau Button 4 by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Button 5

Trước khi đi vào viết mã thì bạn xem trước hình ảnh kết quả của button này ở bên dưới nhé:

Button HTML CSS 5

Và đây là đoạn mã của button trên nhé:

HTML Button 5

 <a href="https://www.niemvuilaptrinh.com/"><button class="btn5-hover btn5">Button</Button></a>

CSS Button 5

 *{
     margin: 0;
     padding: 0;
     box-sizing: border-box;
 }
body{
     display: flex;
     justify-content: center;
     align-items: center;
     min-height: 100vh;
     background: #1b2a49;
 }
.btn5-hover {
  width: 160px;
  font-size: 16px;
  font-weight: 600;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  margin: 20px;
  height: 55px;
  text-align:center;
  border: none;
  background-size: 300% 100%;
  border-radius: 50px;
  moz-transition: all .4s ease-in-out;
  -o-transition: all .4s ease-in-out;
  -webkit-transition: all .4s ease-in-out;
  transition: all .4s ease-in-out;
}
.btn5-hover:hover {
  background-position: 100% 0;
  moz-transition: all .4s ease-in-out;
  -o-transition: all .4s ease-in-out;
  -webkit-transition: all .4s ease-in-out;
  transition: all .4s ease-in-out;
}
.btn5-hover:focus {
  outline: none;
}
.btn5-hover.btn5 {
    background-image: linear-gradient(
      to right,
      #25aae1,
      #4481eb,
      #04befe,
      #3f86ed
    );
    box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(65, 132, 234, 0.75);
 }

Và kết quả bạn xem dự án button 5 ở Codepen bên dưới nhé:

See the Pen Mau Button 5 by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Button 6

Trước khi đi vào viết mã thì bạn xem trước hình ảnh kết quả của button này ở bên dưới nhé:

Button HTML CSS 6

Và đây là đoạn mã của button trên nhé:

HTML Button 6

 <a href="https://www.niemvuilaptrinh.com/">
<button class="btn6">Button</button>
</a>

CSS Button 6

 *{
     margin: 0;
     padding: 0;
     box-sizing: border-box;
 }
body{
     display: flex;
     justify-content: center;
     align-items: center;
     min-height: 100vh;
     background: #1b2a49;
 }
.btn6 {
  border: 5em;
  cursor: pointer;
  outline: none;
  font-size: 16px;
  -webkit-transform: translate(0);
  transform: translate(0);
  background-image: linear-gradient(45deg, #4568dc, #b06ab3);
  padding: 0.7em 2em;
  border-radius: 65px;
  box-shadow: 1px 1px 10px rgba(255, 255, 255, 0.438);
  -webkit-transition: box-shadow 0.25s;
  transition: box-shadow 0.25s;
  color: white;
}
.btn6 .text {
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
  background-image: linear-gradient(45deg, #4568dc, #b06ab3);
}
.btn6:after {
  content: "";
  border-radius: 18px;
  position: absolute;
  margin: 4px;
  top: 0;
  left: 0;
  bottom: 0;
  right: 0;
  z-index: -1;
  background: #0e0e10;
}
.btn6:hover {
  background-image: linear-gradient(-45deg, #4568dc, #b06ab3);
  box-shadow: 0 12px 24px rgba(128, 128, 128, 0.1);
}
.btn6:hover .text {
  background-image: linear-gradient(-45deg, #4568dc, #b06ab3);
}

Và kết quả bạn xem dự án button 6 ở Codepen bên dưới nhé:

See the Pen Mau Button 6 by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tham khảo thêm các mẫu button khác thì có thể truy cập đường dẫn bên dưới nhé!
Những Hiệu Ứng Button Đẹp Cho Trang Web (2020)

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những kiến thức để tạo button bằng HTML, CSS hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!