Cách Tạo Hiệu Ứng Hover Cho Danh Sách

Cách Tạo Hiệu Ứng Hover Cho Danh Sách


Ngày 7 Tháng 9 Năm 2020

Cách Tạo Hiệu Ứng Hover Cho Danh Sách

Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu cách thiết kế hiệu ứng hover cho danh sách (thẻ ul hay ol) cho trang web bằng HTML, CSS nhé!

Tạo Hiệu Ứng Hover Cho Danh Sách

Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào tạo cấu trúc HTML và liên kết nó đến file style.css để tạo hiệu ứng này n thông qua đoạn mã bên dưới nha:

HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Hiệu Ứng Hover Cho Danh Sách</title>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:[email protected];700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2>Hiệu Ứng Hover Cho Danh Sách</h2>
        <ul>
            <li><span>1</span> Phần Tử Thứ 1</li>
            <li><span>2</span> Phần Tử Thứ 2</li>
            <li><span>3</span> Phần Tử Thứ 3</li>
            <li><span>4</span> Phần Tử Thứ 4</li>
            <li><span>5</span> Phần Tử Thứ 5</li>
            <li><span>6</span> Phần Tử Thứ 6</li>
            <li><span>7</span> Phần Tử Thứ 7</li>
            <li><span>8</span> Phần Tử Thứ 8</li>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>

Và kết quả của đoạn mã HTML trên bạn xem bên dưới nhé:

Kết_quả_hiệu_ứng_hover_danh_sách_phần1

Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào thiết kế hiệu ứng hover này bằng CSS nha. Đầu tiên chúng ta sẽ thiết lập font cũng như đưa danh sách ra chính giữa màn hình thông qua đoạn code sau đây:

CSS

*{
    margin:0;
    padding:0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: Roboto;
}
/*đưa danh sách ra chính giữa màn hình*/
body{
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    min-height: 100vh;
    background: #f6f6f6;
}
.container{
    width:400px;
    border-bottom: 20px solid #03a9f4;
    border-bottom-left-radius: 10px;
    border-bottom-right-radius: 10px;
}
/*Thiết lập style cho thẻ h2*/
.container h2{
    color: #fff;
    background: #03a9f4;
    padding: 10px 20px;
    font-size: 20px;
    font-weight: 700;
    border-top-left-radius: 10px;
    border-top-right-radius: 10px;
}

Và kết quả bạn xem ở bên dưới nhé:

Kết_quả_hiệu_ứng_hover_danh_sách_phần2

Bước tiếp theo chúng ta sẽ đi vào thiết kế lại style bằng CSS cho thẻ ulli thông qua đoạn mã sau nhé!

/*Thiết lập style cho thẻ ul*/
.container ul{
    position: relative;
    background: #fff;
}
/*Thiết lập style cho thẻ li*/
.container ul li {
    list-style: none;
    padding: 10px;
    width: 100%;
    background: #fff;
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,.1);
    transition: transform 0.5s;
}

Và kết quả của đoạn mã trên bạn xem ở bên dưới nhé:

Kết_quả_hiệu_ứng_hover_danh_sách_phần3

Như bạn thấy ở đoạn mã HTML thì chúng ta sử dụng thẻ span để bọc các con số trong danh sách con với mục đích là để thiết lập style để nó có thiết kế đẹp mắt và nổi bật hơn.

/*Thiết lập style cho số trong danh sách con*/
.container ul li span{
    width: 40px;
    height: 40px;
    text-align: center;
    line-height: 40px;
    background: #25bcff;
    color: #fff;
    display: inline-block;
    border-radius: 50%;
    margin-right: 40px;
    font-size:16px;
    font-weight: bold;
}

Và kết quả cuối cùng bạn xem dưới đây nhé:

Kết_quả_hiệu_ứng_hover_danh_sách_phần4

Bước cuối cùng là chúng ta sẽ đi vào thiết kế hiệu ứng hover khi người dùng rê chuột vào thẻ li trong danh sách thông qua đoạn mã dưới đây nhé!

.container ul:hover li {
    opacity: 0.2;
}
.container ul li:hover{
    transform: scale(1.1);
    z-index: 10;
    background: #25bcff;
    box-shadow: 0 5px 25px rgba(0,0,0,.2);
    color: #fff;
    opacity: 1;
}
.container ul li:hover span {
    background: #fff;
    color: #25bcff;
}

Và kết quả bạn xem trên Codepen được nhúng ở dưới đây nha.

See the Pen Hiệu Ứng Hover cho Danh Sách by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Bạn chuyển chuyển sang chế độ screen 0.5x hay 0.25x để thấy rõ hơn nhé!

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn về kiến thức tạo hiệu ứng hover cho danh sách hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge