21 Blog Card CSS Đẹp Cho Website

21 Blog Card CSS Đẹp Cho Website


Ngày 19 Tháng 8 Năm 2020

Blog Card là một component có chức năng hiển thị bài viết của bạn lên trang blog của mình. Nó bao gồm nhiều thành phần như là ngày giờ tạo ra, tiêu đề, nội dung, hình ảnh minh họa, thể loại bài viết... Để tạo ra được một blog card đẹp thì chúng ta cần phải dựa trên nhiều yếu tố như là bố cục rõ ràng, dễ hiểu, phân chia thành phần hợp lý... Do đó trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ xem những ví dụ về blog card đẹp trong năm thiết kế website nhé!

Các Ví Dụ Blog Card CSS Javascript Đẹp Cho Website

Cách Tạo Blog Card Bằng Flexbox CSS

Blog Card Bằng Flexbox CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Flexbox Blog-Card by Martijn Brands (@MartijnBrands) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Blog Card Slider

Responsive Blog Card Slider

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Blog Card Slider by Muhammed Erdem (@JavaScriptJunkie) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Blog Card HTML CSS

Blog Card HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog Cards by Chyno Deluxe (@ChynoDeluxe) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Blog Card Với Transparent Text Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #12 - Blog Card: Transparent Text Animation by Daiquiri.io (@daiquiri) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Blog Card Layout CSS

Blog Card Layout CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog Layouts by Jeff Aspen (@JeffAspen) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Blog Card Shadow CSS

Blog Card Shadow CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog Card by Brett (@tterb) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Blog Card CSS3

Thiết Kế Blog Card CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog Card Design by Robin Garbe (@rabakilgur) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Blog Card Page

Blog Card Page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog Card - Page by Lütfü Can (@ChuiSauCE) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Blog Card

Hiệu Ứng Hover Blog Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog Card With Hover State Developer Challenge #3 by Alec (@AlecMenke) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Flexbox Blog Card Grid CSS

Flexbox Blog Card Grid CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Flexbox Card Grid by Craig Anthony (@mcraiganthony) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Blog Post Card Layout CSS3

Blog Post Card Layout CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog Posts Card Layout - Code The Web by Booligoosh (@Booligoosh) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Filter Card

CSS Filter Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Filter Cards by Steve Meredith (@steveeeie) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Blog Post Card Item

Blog Post Card Item

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog Post Item by Nodws (@nodws) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Blog Card UI

Blog Card UI

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card Article UI by Mithicher (@mithicher) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Bootstrap Blog Card Layout

Bootstrap Blog Card Layout

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Bootstrap cards tutorial by Alex Devero (@alexdevero) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Flexbox Blog Card

Flexbox Blog Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Flexbox Card Design with Images using Vanilla JS to truncate text into ellipsis by Courtney Cania (@ccania) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Blog Card Đẹp Bằng CSS

Blog Card Đẹp Bằng CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog Card by Scottie (@sdcrowe23) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Blog Card Đơn Giản CSS

Blog Card Đơn Giản CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog-card by Lahesh (@laheshk) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Card Grid CSS Layout

Card Grid CSS Layout

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card Grid Tutorial by John Meguerian (@jmegs) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Card Grid Animation CSS

Card Grid Animation CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen animated grid card to fullscreen by Matt (@architechnium) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế HTML5 Blog Card

HTML5 Blog Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog Card by Katherine Kato (@kathykato) on CodePen.

Nguồn

Blog Card Design UI

Blog Card Design UI

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog Card by Stéphane Deluce (@Stephane) on CodePen.

Nguồn

Simple Blog Card

Simple Blog Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dr. Mario pill cards (v2) by Stephen Lee (@abcretrograde) on CodePen.

Nguồn

Blog Card Template

Blog Card Template

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog entry layouts by Russ Beye (@russbeye) on CodePen.

Nguồn

Blog Card With Slider

Blog Card With Slider

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive News Card Slider by Muhammed Erdem (@JavaScriptJunkie) on CodePen.

Nguồn

Material Design Blog

Material Design Blog

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Material Design Blog by Chris Frees (@chrisfrees) on CodePen.

Nguồn

Flat Blog Card layout in CSS3

Flat Blog Card layout in CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Flat Blog layout in CSS3 by Renaud Tertrais (@renaudtertrais) on CodePen.

Nguồn

Blog Card With Wrapping Text Around

Blog Card With Wrapping Text Around

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Wrapping Text Around A Circular Image With CSS Shapes by Dudley Storey (@dudleystorey) on CodePen.

Nguồn

Blog Reveal Layout

Blog Reveal Layout

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Blog Reveal Layout with CSS Polygons by Lloyd James (@LloydJames) on CodePen.

Nguồn

Advanced CSS cards

Advanced CSS cards

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen FlexBox Exercise #4 - Same height cards by Veronica (@veronicadev) on CodePen.

Nguồn

CSS Grid Layout Cards

CSS Grid Layout Cards

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Cards by Abhishek Mane (@abhishek747) on CodePen.

Nguồn

HTML Cards

HTML Cards

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card Challenge by Carlita Centeno (@carlita712) on CodePen.

Nguồn

Skeleton Loading For Card

Skeleton Loading For Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Skeleton loading using only a few lines of CSS by Håvard Brynjulfsen (@havardob) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ hover card thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Hover Card

Nếu bạn muốn tham khảo tạo card cho trang web bằng HTML và CSS thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
tạo card cho trang web bằng HTML và CSS

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ hover card thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Card Effects

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những blog card hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge