39 Layout Design Cho Website

39 Layout Design Cho Website


Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Các Web Layout CSS Javascript Đẹp Cho Website

Đôi khi bạn sẽ gặp một số vấn đề về việc bố trí nội dung trong trang web như là canh chỉnh chữ, thiết kế hình ảnh và nội dung sao cho hài hòa, lựa chọn font chữ phù hợp với bài viết... Do đó trong bài hôm nay mình sẽ giới thiệu một số bố cục được thiết kế đẹp mắt và sáng tạo giúp làm nổi bật bài viết của bạn bằng HTML, CSS và Javascript nhé!

Trước khi đi vào ví dụ thì mình có một số chú ý sau là để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x hay nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Nếu file là SCSS thì bạn có thể chuyển sang CSS ở đây nhé : SCSS to CSS. Nếu file là Pug thì bạn có thể chuyển sang HTML ở đây nhé : Pug to HTML. Nếu chúng ta muốn xem các nguồn được sử dụng trong Codepen để bạn thiết lập ở dưới máy tính thì nhấp vào chữ Resources ở dưới cùng bên trái của Codepen để xem các đường dẫn CDN nha.

Responsive Magazine Layout

Responsive Magazine Layout

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive magazine layout by Mark (@xmark) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Layout HTML CSS

Thiết Kế Layout HTML CSS

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Magazine Layout by Clara Beyer (@csb324) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Layout Website

Layout Website

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Full Spread Magazine Layout // CSS Grid Layout by Brian Haferkamp (@brianhaferkamp) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Layout Website

Responsive Layout Website

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Minimal Blog Layout by Bilal Ayub (@AnalogAyub) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Layout HTML5

Layout HTML5

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 2-Up Magazine Layout by Brian Haferkamp (@brianhaferkamp) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Layout Tạp Chí

Layout Tạp Chí

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Magazine Layout by Zachstronaut (@zachstronaut) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Layout CSS Responsive

Layout CSS Responsive

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Web-Safe Magazine Layout // 04 // CSS Grid by Brian Haferkamp (@brianhaferkamp) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Grid Magazine Layout

CSS Grid Magazine Layout

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Grid Magazine Layout by Elzette (@semblance) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive layout Magazine Style

Responsive layout Magazine Style

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive layout magazine style by Mark (@xmark) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Layout Grid CSS

Responsive Layout Grid CSS

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Grid Magazine Style Layout by Varun Vachhar (@winkerVSbecks) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Layout Template

CSS Layout Template

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Multicol Magazine Layout by Dudley Storey (@dudleystorey) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế HTML Layout Template

HTML Layout Template

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Magazine Layout Attempt #2 by Chris Coyier (@chriscoyier) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Layout Website HTML5 CSS3

Layout Website HTML5 CSS3

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen another magazine layout by Mark (@xmark) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Magazine CSS Grid Layout

Magazine CSS Grid Layout

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen magazine css grid by Andrew (@andrewrock) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Layout CSS Grid

 Responsive Layout CSS Grid

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive CSS Grid Experiment #1 by Bryan King (@brykng) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Layout Cho Article CSS

Layout Cho Article CSS

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Coded an article layout I saw in a magazine by dominic (@dominicgan) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Layout Cho Website

Thiết Kế Layout Cho Website

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Grid Wired Magazine layout by Christina Gorton (@cgorton) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Grid Layout

Grid Layout

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Magazine Layout by Raisa Yang (@raiscake) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Website Layout HTML

Website Layout HTML

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Layout Demo # 1 - Shapes, Clip-Path and CSS Grid by Mandy Michael (@mandymichael) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Multiple Columns

CSS Multiple Columns

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Multiple-columns Demo by Michael Gearon (@michaelgearon) on CodePen.

Nguồn

CSS Grid Layout

CSS Grid Layout

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Grid Layout by MSEdgeDev (@MSEdgeDev) on CodePen.

Nguồn

3 Column Responsive Layout

3 Column Responsive Layout

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 3 Column Responsive Layout by Graham Clark (@Cheesetoast) on CodePen.

Nguồn

Masonry Layout Example

Masonry Layout Example

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Layout — Masonry Layout (CSS) by Adam Blum (@AdamBlum) on CodePen.

Nguồn

Layout With Equal Height Divs CSS

Layout With Equal Height Divs CSS

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Equal Height Divs by Micah Godbolt (@micahgodbolt) on CodePen.

Nguồn

Cool Layout with Complex Chainable Animation

Cool Layout with Complex Chainable Animation

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Cool Layout with Complex Chainable Animation by Nikolay Talanov (@suez) on CodePen.

Nguồn

Responsive Two Column Layout

Responsive Two Column Layout

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Two Column Layout by Ryan Johnston (@johnstonian) on CodePen.

Nguồn

Responsive Card Grid Layout

Responsive Card Grid Layout

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Card Grid Layout by Mahmudul H. Rabby (@mahmudulhrabby) on CodePen.

Nguồn

Flexbox layout CSS

Flexbox layout CSS

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen FlexBox Exercise #3 - Image carousel by Veronica (@veronicadev) on CodePen.

Nguồn

Layout With Sticky Sidebar

Layout With Sticky Sidebar

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Sticky Sidebar by Darren (@jamesdarren) on CodePen.

Nguồn

Card layout Templates

Card layout Templates

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Expanding card page transition effect by Rachel Smith (@rachsmith) on CodePen.

Nguồn

Responsive CSS Layout Free

Responsive CSS Layout Free

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS-Only Responsive Layout with Smooth Transitions by dodozhang21 (@dodozhang21) on CodePen.

Nguồn

Fullscreen layout with columns

Fullscreen layout with columns

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Fullscreen layout with columns by Karol Podlesny (@karolpodlesny) on CodePen.

Nguồn

Stacked CSS Grid Effect

Stacked CSS Grid Effect

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen GRID PILE: Stacking CSS Grids for Impossible Layouts by Morten Rand-Hendriksen (@mor10) on CodePen.

Nguồn

Split screen layout

Split screen layout

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Split screen layout by Travis (@trhino) on CodePen.

Nguồn

CSS Grid Website Layout

CSS Grid Website Layout

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Grid Website Layout by Brad Traversy (@bradtraversy) on CodePen.

Nguồn

Layout Templates with CSS Grid

Layout Templates with CSS Grid

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Layout Templates with CSS Grid by Stephanie Eckles (@5t3ph) on CodePen.

Nguồn

Simple blog template HTML

Simple blog template HTML

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Blog Homepage by Joseph Victory (@j-w-v) on CodePen.

Nguồn

Responsive Honeycomb Layout

Responsive Honeycomb Layout

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Honeycomb Layout by Jesús Castro (@gzuzkstro) on CodePen.

Nguồn

Flexbox Article Layout

Flexbox Article Layout

Kết quả dự án bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Flexbox Article Layout by Jon Daiello (@jondaiello) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ CSS layout thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
CSS Layout

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ masonry layout thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Masonry Layout

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những layout cho nội dung hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge