15 Flip Card HTML CSS Cho Website

15 Flip Card HTML CSS Cho Website


Ngày 16 Tháng 6 Năm 2020

Flip Card CSS

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu flip card là gì và các ví dụ thực tế thú vị được sử dụng phổ biến trong quá trình phát triển website nhé!

Nó là một component card thông thường trong trang web nhưng được nâng cấp hơn bằng cách sử dụng các hiệu ứng chuyển động và hiển thị thêm thông tin về đối đối tượng khi người dùng hover component card đó. Nó giúp bạn có thể tiết kiệm được diện tích trong trang web cũng như tăng trải nghiệm người dùng khi sử dụng web của chúng ta.

Flip Card Html

Flip Card Html

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Pure CSS Flip Card by Aron (@Aoyue) on CodePen.

Nguồn

Flip Card Html CSS

Flip Card Html CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Lynda.com Style Flip-card Menu by Aaron Snowberger (@jekkilekki) on CodePen.

Nguồn

HTML Flip Card Responsive

HTML Flip Card Responsive

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS Grid: Makeup Palettes by Olivia Ng (@oliviale) on CodePen.

Nguồn

CSS Flip Card On click

CSS Flip Card On click

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Pure CSS clickable flip cards by Kacper Parzęcki (@kparzecki) on CodePen.

Nguồn

Flip Card Hover

Flip Card Hover

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Business Card by Nicholas Dobie (@nrdobie) on CodePen.

Nguồn

Flip Card Onclick JS

Flip Card Onclick JS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen 3D Product Cards by Zac (@zremboldt) on CodePen.

Nguồn

Flip Card On Button Click

Flip Card On Button Click

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Flipping card by Sergey Nikishkin (@nikishkin) on CodePen.

Nguồn

Flip Card 3D CSS

Flip Card 3D CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Parallax Flipping Cards by Nicolas Pavlotsky (@nicolaspavlotsky) on CodePen.

Nguồn

Flip Card Social CSS

Flip Card Social CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Social Flip Cards by Charlotte Dann (@pouretrebelle) on CodePen.

Nguồn

Flip Card UI

Flip Card UI

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen UI - Flip Card (using :focus-within for a11y) by Abubaker Saeed (@AbubakerSaeed) on CodePen.

Nguồn

Flip Animation Javascript

Flip Animation Javascript

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS Business Card by Keith Pickering (@keithpickering) on CodePen.

Nguồn

Multiple Flip Card CSS

Multiple Flip Card CSS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Holiday Feature Folding Cards [Pure CSS] by Madalena (@Maza-designDev) on CodePen.

Nguồn

CSS Flip Effect

CSS Flip Effect

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Fancy 3D flip card (on hover - CSS) by Travis Williamson (@travisw) on CodePen.

Nguồn

Jquery Flip Card On Click

Jquery Flip Card On Click

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Half flip cards 3d by David Foliti (@marlenesco) on CodePen.

Nguồn

Card Flip Reflection

Card Flip Reflection

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Card Flip Reflection by alphardex (@alphardex) on CodePen.

Nguồn

Realistic 3D Image

Realistic 3D Image

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Realistic 3D Image Flip Box, Flip Card, 3d Image hover, Kallyas WordPress Theme by Nicola Mihaita (@nicolamihaita) on CodePen.

Nguồn

Flip Card Javascript Onclick

Flip Card Javascript Onclick

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Digital Business Card by Will Johnson (@willalanjohnson) on CodePen.

Nguồn

Journalist Flip Card

Journalist Flip Card

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Journalist Flip Card by Anders Schmidt Hansen (@andersschmidt) on CodePen.

Nguồn

CSS Flip Card

CSS Flip Card

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS Card Flip On Hover by Ananya Neogi (@ananyaneogi) on CodePen.

Nguồn

3D Flip Card Effect

3D Flip Card Effect

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen 3D Flip Card Effect by Samet Erpik (@samerpik) on CodePen.

Nguồn

3D Page Flip

3D Page Flip

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen 3D page flip by Robert Bue (@robbue) on CodePen.

Nguồn

Animated Card Flip

Animated Card Flip

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Animated Card Flip by Ana Travas (@anatravas) on CodePen.

Nguồn

2 Sided Digital Business Card

2 Sided Digital Business Card

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen 2 Sided Digital Business Card by Jesse Couch (@designcouch) on CodePen.

Nguồn

CARD FLIP

CARD FLIP

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Card Flip by Charles Ojukwu (@cojdev) on CodePen.

Nguồn

Card Flip Animation Bootstrap 4

Card Flip Animation Bootstrap 4

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Card Flip Animation #Bootstrap 4 by Harry Manchanda (@IamManchanda) on CodePen.

Nguồn

CSS Card Flip

CSS Card Flip

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS Card Flip by Cole Bemis (@colebemis) on CodePen.

Nguồn

Flip Card Css On Click

Flip Card Css On Click

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen 3d flexbox flippable card with shiny! by Adam Crockett (@acronamy) on CodePen.

Nguồn

CSS 3D Image Flip Gallery

CSS 3D Image Flip Gallery

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen CSS 3D Image Flip Gallery With Dynamic Shadows by Dudley Storey (@dudleystorey) on CodePen.

Nguồn

Flip on click without JS

Flip on click without JS

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Flip on click without JS by Ruud Burger (@RuudBurger) on CodePen.

Nguồn

Pure CSS Card Flip

Pure CSS Card Flip

Và kết quả bạn xem bên dưới nha!

See the Pen Pure CSS Card Flip by Eddy Sims (@edeesims) on CodePen.

Nguồn

Bài viết liên quan:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những code snippet flip card hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge