20 Component 3D Javascript CSS Đẹp Cho Thiết Kế Web

20 Component 3D Javascript CSS Đẹp Cho Thiết Kế Web


Ngày 6 Tháng 10 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những component 3D được xây dựng bằng HTML, CSS, Javascript cho trang web nhé!

Các Ví Dụ 3D Components

Cách Tạo 3D Slider CSS

3D Slider Pure CSS

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D Slider | Pure CSS by Jaskiran Chhokar (@jaskiranchhokar) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo 3D Slider Jquery

3D-slider

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D-slider by Wally (@CWEI) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế 3D Carousel

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3d-Slider by Amr Labib (@AmrLabib) on CodePen.

Nguồn

Tạo 3D Carousel Bằng Jquery

Split 3D Carousel

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen Split 3D Carousel by Paul Noble (@paulnoble) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế 3D Flip Card

3D Flip Card

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen Card Flip by Charles Ojukwu (@cojdev) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Chuyển Động 3D Cho Website

3d Animation Page

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3d Animation Page With Pure Css by Swarup Kumar Kuila (@uiswarup) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế 3D Dropdown Bằng CSS

CSS 3D DROPDOWN

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen Makisu by Justin Windle (@soulwire) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Hover Chuyển Động 3D Cho Đường Dẫn

3D Hover Link Animation

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen Wrinkle links by Andrew Canham (@candroo) on CodePen.

Nguồn

Tạo 3D Input CSS

3D Textbox

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D Textbox by Jouan Marcel (@jouanmarcel) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế 3D Navigation

3D Navigation

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D Navigation by Daniel Peterson (@dpidan) on CodePen.

Nguồn

Giao Diện 3D Menu Slider

3d Menu Slider

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3d Menu Slider by David Kern (@DavidKern) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Form 3D CSS Javascript

3D CSS3 FORM

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D CSS3 FORM by Yusuf Bakır (@yusufbkr) on CodePen.

Nguồn

Tạo 3D Text Bằng Text Shadow

3D-Text with Text-Shadow

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D-Text with Text-Shadow by Daniel Riemer (@zitrusfrisch) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover 3D CSS

3D hover effect in CSS

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D hover effect in CSS by sebastianekstrom (@sebastianekstrom) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo 3D Iframe

3D iframe-based previews

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D iframe-based previews by Le Roux Bodenstein (@lerouxb) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế 3D Form Đăng Ký Đăng Nhập

3D Log In / Sign Up

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen Log In / Sign Up - pure css - #12 by Ivan Grozdic (@ig_design) on CodePen.

Nguồn

Giao Diện Panel 3D Javascript

Panel 3D Tilt

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen Panel 3D Tilt by Pete Barr (@petebarr) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng 3D Parallax CSS Javascript

3D CSS Parallax Depth Effect

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D CSS Parallax Depth Effect by Adrian Payne (@dazulu) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế 3D Social Icon HTML CSS

3D - CSS Social Tiles

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D - CSS Social Tiles by Stockin (@Stockin) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế 3D Rotating Carousel

3D Rotating Carousel

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D Rotating Carousel with CSS and JavaScript by SitePoint (@SitePoint) on CodePen.

Nguồn

CSS3 3d flip button

CSS3 3d flip button

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen CSS3 3d flip button by Sean Michael (@seansean11) on CodePen.

Nguồn

3D Movement Responsive Popup

3D Movement Responsive Popup

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D Movement Responsive Popup by Marc Malignan (@MarcMalignan) on CodePen.

Nguồn

3D effect on hover css only

3D effect on hover css only

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen World Places (CSS 3d hover) by Akhil Sai Ram (@akhil_001) on CodePen.

Nguồn

3D perspective card

3D perspective card

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D perspective card XY by Carlos Sánchez Riballo (@csanchezriballo) on CodePen.

Nguồn

3D step counter card

3D step counter card

Còn dưới đây là dụ án trên Codepen nhé!

See the Pen 3D step counter card 🚶 by Steve Gardner (@ste-vg) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những 3D Component hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge