31 Hiệu Ứng Page Transition Cho Trang Web

31 Hiệu Ứng Page Transition Cho Trang Web


Ngày 20 Tháng 8 Năm 2020

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo hiệu ứng chuyển động giữa các trang (Page Transition Effects) trong website bằng HTML, CSS và Javascript nhé!

Các Hiệu Ứng Transition CSS Javascript Cho Website

Ngoài ra mình có một bài viết tổng hợp các thư viện javascript để giúp bạn tạo hiệu ứng chuyển động cho trang web một cách dễ dàng và đỡ mất thời gian hơn. Và đường dẫn mình để ở bên dưới nhé!
https://www.niemvuilaptrinh.com/article/Nhung-Thu-Vien-Animation-CSS-Javascript-Cho-Web-Nam-2020

Hiệu Ứng Page Transition CSS Javscript

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Fullscreen Layout Page Transitions - Pure JS/CSS by Marcelo Ribeiro (@marcelo-ribeiro) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Page Transition Carousel CSS Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Page Transition Carousel by alphardex (@alphardex) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Transition Cho Đường Dẫn

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Page Transition Effect Link by Marvink (@marvink) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Page Transition Bằng Thư Viện GSAP

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Vue2 page transitions with GSAP by Tim Rijkse (@timrijkse) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng Transition CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Kontext by Hakim El Hattab (@hakimel) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Page Transition Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen One page scroll with depth effect (?) by Nikolay Talanov (@suez) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Page Transition CSS Cho Website

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Diagonal Blinds - Page transition effect by Jason (@kansieo) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Bằng Transition Và Animation CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Simple Page Transition by ktsn (@ktsn) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Page Transition CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Page transition CSS3 by Thomas Podgrodzki (@Podgro) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng 3D Page Transition

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen 3D page flip by Robert Bue (@robbue) on CodePen.

Nguồn

Tạo Javascript Page Transition

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Svg path pagination and rotating page transition by Nikolay Talanov (@suez) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế 3D Cube Page Transition

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen 3D Cube Page Transition by Hubert Warzycha (@Hiteh) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng Page Transition

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Page transition mockup by Miguel Ángel Pérez (@miguel-perez) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng Chuyển Động Cho Page Transition

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Page Transition by Adrienne Bing (@adrbin43) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Page Transition Cho Navigation

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen "Next" to each other, but not _next_ to each other by eightarmshq (@EightArmsHQ) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Page Transition Cho Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Reveal content animation (and menu) by Tobias Glaus (@tobiasglaus) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Page Transition Khi Scroll Website

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Skewed One Page Scroll by Nikolay Talanov (@suez) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Page Transition Loader Cho Website

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Page Transition with Loader by John Heiner (@johnheiner) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Page Transition Wave Cho Website

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Stunning Page Transition by Johannes (@Unleashed-Design) on CodePen.

Nguồn

Tạo Flip Page Transition Website

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Flip Page Transition by Koen Vendrik (@kvendrik) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng 3D Menu Page Transition

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen 3D Page Transition Effect by Wong Lok (@wonglok) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Page Transition Fullscreen Cho Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen full page navigation by Joel (@joelstuedle) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Page Transition CSS3 Cho Link

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Page Transition Effect by Yusuf Bakır (@yusufbkr) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Page Transition Card

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Expanding card page transition effect by Rachel Smith (@rachsmith) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Page Transition Với SVG

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen SVG Triangle Hover/Page Transition by Ramsay Lanier (@ramsaylanier) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Full Page Transition

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen LGKEEz by Rick Hocutt (@RickHocutt) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Page Transition Navbar

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Page Transitions by Mergim Ujkani (@MergimUjkani) on CodePen.

Nguồn

Ví Dụ Page Transition CSS Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Page Transition test by Marc (@TheMaaarc) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những hiệu ứng chuyển động trang hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge