Tôi không có tài năng gì cả. Tôi chỉ đam mê hiểu biết
27 Hiệu Ứng Hover Hình Ảnh Đẹp Cho Website

27 Hiệu Ứng Hover Hình Ảnh Đẹp Cho Website


Ngày 31 Tháng 8 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào thiết kế những hiệu ứng hình ảnh đẹp cho trang web bằng HTML, CSS và Javascript nhé!

Các Ví Dụ Về Hiệu Ứng Hình Ảnh Trong Thiết Kế Website

Trước khi đi vào ví dụ thì mình có một số chú ý sau là để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x hay nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Nếu file là SCSS thì bạn có thể chuyển sang CSS ở đây nhé : SCSS to CSS. Nếu file là Pug thì bạn có thể chuyển sang HTML ở đây nhé : Pug to HTML. Nếu chúng ta muốn xem các nguồn được sử dụng trong Codepen để bạn thiết lập ở dưới máy tính thì nhấp vào chữ Resources ở dưới cùng bên trái của Codepen để xem các đường dẫn CDN nha.

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Image Filter CSS

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Image Filter CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image Hover - CSS (filters & transitions) - CodePen Challenge by Vlad Racoare (@vladracoare) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Bằng CSS Clip-path

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Bằng CSS Clip-path

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Clip-Path Hover Effect by Ryan Mulligan (@hexagoncircle) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Animation Cho Hình Ảnh Bằng Javascript

Hiệu Ứng Animation Cho Hình Ảnh Bằng Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Split Image | Hover Effect by Dimitra Vasilopoulou (@mimikos) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Image Javascript

Hiệu Ứng Image Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Monocyte by Dimitra Vasilopoulou (@mimikos) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng Shadow Image CSS

Thiết Kế Hiệu Ứng Shadow Image CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Colorful shadows by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Image Hover Với Text

Hiệu Ứng Image Hover Với Text

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1019 - Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo 3D Image Hover CSS

Cách Tạo 3D Image Hover CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Truly Sweet CSS3 Image Hover Effect by JFarrow (@JFarrow) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Image Hover CSS3

Hiệu Ứng Image Hover CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1025 - Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Image Với Caption Bằng CSS

Hiệu Ứng Hover Image Với Caption Bằng CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1083 - Image hover effect with title by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Tổng Hợp Các Hiệu Ứng Hover Image CSS

Tổng Hợp Các Hiệu Ứng Hover Image CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image Hover Effects by kw7oe (@kw7oe) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Animation Image CSS

Cách Tạo Animation Image CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen image hover effect — week 10/52 by Mert Cukuren (@knyttneve) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Jquery Image Hover

Cách Tạo Jquery Image Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1205 - Image hover effect with icon by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiển Thị Nội Dung Khi Hover Hình Ảnh

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0016 - Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover CSS3 Transform Image

Hiệu Ứng Hover CSS3 Transform Image

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image Hover Effects with CSS3 transform by kw7oe (@kw7oe) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hover Image Overlay CSS

Thiết Kế Hover Image Overlay CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0060 - Image hover effect with caption and icon by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Image Hover Bằng Clip Path CSS

Tạo Hiệu Ứng Image Hover Bằng Clip Path CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Clip-Path Hover Effect by Bobby Korec (@bobbykorec) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Image HTML5 CSS3

Thiết Kế Hiệu Ứng Hover Image HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0054 - Image hover effect with caption and icon by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiển Thị Chữ Khi Hover CSS3

Hiển Thị Chữ Khi Hover CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS3 Only Image Hover Effect by Mahir Shah (@mahirshah) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS Animation Cho Hình Ảnh

 Cách Tạo CSS Animation Cho Hình Ảnh

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1220 - Image hover with caption & button by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Javascript Image Hover

Hiệu Ứng Javascript Image Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0068 - Image hover effect with title by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Image Border CSS

Hiệu Ứng Hover Image Border CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1084 - Image hover effect with title and caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Zoom Image CSS

Hiệu Ứng Hover Zoom Image CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image hover effect by Ilya Liman (@liman) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Image CSS3 Javascript

Hiệu Ứng Hover Image CSS3 Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0058 - Image hover with profile by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Background Image CSS3

Hiệu Ứng Hover Background Image CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1018 - Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Image Text Animation

Hiệu Ứng Hover Image Text Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0016 - Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Image Icon Animation

Hiệu Ứng Hover Image Icon Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1205 - Image hover effect with icon by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hover Background Image Transparent CSS3

Thiết Kế Hover Background Image Transparent CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1206 - Image hover effect with caption by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những hiệu ứng hình ảnh hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

author image

Mình là Thái Viết Nhật. Mình có ước mơ là có thể làm các bài giảng miễn phí và chia sẻ những bài viết, công cụ hữu ích dành cho thiết kế, phát triển website.

Mong bạn ủng hộ trang web để mình có thêm kinh phí phát triển và viết thêm nhiều bài về lập trình web hơn nữa nha. Xin chân thành cảm ơn.