28 Hover Card CSS Javascript Cho Website

28 Hover Card CSS Javascript Cho Website


Ngày 20 Tháng 1 Năm 2021

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào xem những hiệu ứng hover card được thiết kế đẹp mắt cũng như cách tạo sự hài hòa giữa việc hiển thị nội dung và hình ảnh trong component card. Bây giờ bạn với mình hãy cùng nhhau đi vào tìm hiểu nhé!

Những Hiệu Ứng Hover Card CSS Javascript

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách tạo hiệu ứng hover cho component thì có thể tham khảo bài viết ở đây nhé!

Thiết Kế Hover Card HTML CSS

Hover Card HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1566 - Image Hover by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Hover

Card Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card hover effects by Jason Hee (@jasonheecs) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Image Hover

Card Image Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1577 - Image Hover by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Card Background

Hover Card Background

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen EC card hover by Jorge Sanes (@jorgesanes10) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng CSS3 Card Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS3 cards hover effects by Yifang Di (@diyifang) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Hover HTML5

Card Hover HTML5

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card Hover by Chhiring (@chhiring90) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Hover Transition

Card Hover Transition

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card transitions by Angel Davcev (@Gelsot) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Hover Jquery

Card Hover Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1571 - Image Hover by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Hover HTML5 CSS3

Card Hover HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Hover Card 🛒 by Sowmya Seshadri (@sowmyaseshadri) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Simple Card Hover CSS

Simple Card Hover CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple CARD hover effect by YaroslavW (@YaroslavW) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Hover Pure CSS

Card Hover Pure CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #hover Card Effect by Manoj Silag (@manojsilag) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Hover Animation

Card Hover Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card Hover Animation by Andy Fought (@andyfought) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Card Hover Interaction

Card Hover Interaction

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card Hover Interaction | HTML & CSS by Sikriti Dakua (@dev_loop) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Social Card Hover CSS3

Social Card Hover CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Social Card Hover 2 by Adam Dipinto (@AdamDipinto) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Hover CSS3 Javascript

Card Hover CSS3 Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1567 - Image Hover by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Image Hover Jquery

Card Image Hover Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1563 - Image Hover by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Tổng Hợp Các Hiệu Ứng Card Hover

Tổng Hợp Các Hiệu Ứng Card Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card hover effect experiments by Andrew Sims (@andrewsims) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Hover Shadow

Card Hover Shadow

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card hover effect by Biliana (@interstellar) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Hover Box Shadow CSS3 Javascript

Card Hover Box Shadow CSS3 Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Cards by creme (@creme) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Info Card Hover

CSS Info Card Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Info Cards - Hover by Rafaela Lucas (@rafaelavlucas) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế 3D Card Hover Effect

3D Card Hover Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Unique Card Hover by RenGM (@Vidy) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Blog Card CSS

Hover Blog Card CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive CSS News Card by Tenzing Gaychey (@tgaychey) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng CSS Responsive Card Hover Effect

CSS Responsive Card Hover Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1584 - Image Hover by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Card Expand Body

Hover Card Expand Body

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card Hover Expand Body by alphardex (@alphardex) on CodePen.

Nguồn

Hiển Thị Nội Dung Khi Hover Card

Hiển Thị Nội Dung Khi Hover Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card hover effect by Yoann (@yoann-b) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Profile Card

Hover Profile Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1576 - Image Hover by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Hover Zoom

Card Hover Zoom

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1581 - Image Hover by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Card Hover Animation HTML5 CSS3

Card Hover Animation HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card Animation - Demon Slayer by Namrata Podder (@namratapdr) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tham khảo cách tạo hiệu ứng hover card thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Tạo Hiệu Ứng Hover Card CSS

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ hover card thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Hover Card CSS

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ card animation thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
card animation

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những hiệu ứng hover card hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge