26 Hiệu Ứng Hover CSS Đẹp Cho Đường Dẫn

26 Hiệu Ứng Hover CSS Đẹp Cho Đường Dẫn


Ngày 5 Tháng 8 Năm 2020

Bài viết hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu những hiệu ứng đẹp cho đường dẫn được xây dựng bằng HTML, CSS, Javascript và sử dụng phổ biến trong năm 2022 nhé!

Các Ví Dụ Về Hiệu Ứng Link CSS

Hiệu Ứng Hover Link CSS

Hover Link CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen The "Read more" link by Stas Melnikov (@melnik909) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Chuyển Động Gradient Underline Cho Đường Dẫn

Hiệu Ứng Chuyển Động Gradient Underline Cho Đường Dẫn

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated Gradient Underline for Link Hover State by George W. Park (@GeorgePark) on CodePen.

Nguồn

Thay Đổi Border Color Khi Hover Đường Dẫn Bằng CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Cool CSS3 Link Ideas by Brenden Palmer (@brenden) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Wave Cho Link CSS

Hover Wave Cho Link CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link Effectz - Squiggle by Geoff Graham (@geoffgraham) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Hover Cho Đường Dẫn Bằng HTML5 CSS3

Hover Cho Đường Dẫn Bằng HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link effect by Tobias Reich (@electerious) on CodePen.

Nguồn

Thay Đổi Background Color Khi Hover Link CSS

Thay Đổi Background Color Khi Hover Link CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0001 • Link with gradient background on hover by Giulia Malaroda (@giuliamalaroda) on CodePen.

Nguồn

Thiết Lập Style cho Đường Dẫn Bằng CSS

Thiết Lập Style cho Đường Dẫn Bằng CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Single Element Link Styling by Alex Bergin (@abergin) on CodePen.

Nguồn

Tổng Hợp Ứng Chuyển Động Cho Đường Dẫn

Tổng Hợp Ứng Chuyển Động Cho Đường Dẫn

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Subtle link animations. by Josip Psihistal (@butsuri) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Link Hover CSS3

Hiệu Ứng Link Hover CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link Hover Arrow Idea by Gabrielle Wee 🧧 (@gabriellewee) on CodePen.

Nguồn

Thiết Lập CSS Underline Cho Đường Dẫn

CSS Underline Cho Đường Dẫn

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link Highlight Hover/Click Effect by Emily Hayman (@eehayman) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng Hover Nav Link CSS

Hiệu Ứng Hover Nav Link CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Menu Hover Line Effect by Mehmet Burak Erman (@mburakerman) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Text Underline CSS3

Hover Text Underline CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Text underline hover effects by Misha Heesakkers (@MishaHahaha) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Hover Cho Đường Dẫn Bằng Mo.js

Hiệu Ứng Hover Cho Đường Dẫn Bằng Mo.js

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link Hover Effects w/ mo.js by Mike Quinn (@mprquinn) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Hiệu Ứng CSS Text Hover

Thiết Kế Hiệu Ứng CSS Text Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen css link effects, by sam van der Heijden by Sam van der Heijden (@samvdh) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hover 3D Link CSS

Hover 3D Link CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link hover by hafiz fattah (@hafizfattah) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Link Click CSS3

Link Click CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Anchor Click Canvas Animation by Nick Sheffield (@nicksheffield) on CodePen.

Nguồn

Cách Thiết Kế Background Link CSS Hover

Cách Thiết Kế Background Link CSS Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Rolling Links by Hakim El Hattab (@hakimel) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Hiệu Ứng Chuyển Động Icon Cho Đường Dẫn

Hiệu Ứng Chuyển Động Icon Cho Đường Dẫn

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated external link icon by Krz Szzz (@ccrch) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS3 Hover Link Transition

CSS3 Hover Link Transition

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated font weight on hover by Jesper Strange Klitgaard Christiansen (@jesperkc) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Hover Cho Menu Link CSS

Hiệu Ứng Hover Cho Menu Link CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Nice line movement hover by Bruno Almeida (@brunob182) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Cho Navbar Link

Hiệu Ứng Hover Cho Navbar Link

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Menu hover effect by Jason Hee (@jasonheecs) on CodePen.

Nguồn

Tổng Hợp Các CSS Link Hover Text

Tổng Hợp Các CSS Link Hover Text

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link Style Experiments by Lindsey (@cssgirl) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Text Color

Hover Text Color

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Hover effect left to right on text color by Boris (@babouz44) on CodePen.

Nguồn

Các Hiệu Ứng Hover Link CSS Border

Các Hiệu Ứng Hover Link CSS Border

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link hover effect by Arnaud Balland (@ArnaudBalland) on CodePen.

Nguồn

Các Hiệu Ứng Hover Link Bằng HTML5 CSS3

Các Hiệu Ứng Hover Link Bằng HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link Fill on Hover by Katherine Kato (@kathykato) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Arrow Link

Hover Arrow Link

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Arrow link :hover effect by Nicolas Udy (@udyux) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Arrow Link

Hover Arrow Link

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Arrow link :hover effect by Nicolas Udy (@udyux) on CodePen.

Nguồn

Link hover animation

Link hover animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link hover animation by Aaron Iker (@aaroniker) on CodePen.

Nguồn

Button Draw on Hover Mixin

Button Draw on Hover Mixin

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Button Draw on Hover Mixin by Thomas Vaeth (@thomasvaeth) on CodePen.

Nguồn

Corner Border Link

Corner Border Link

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Corner Border Link by Vian Esterhuizen (@heyvian) on CodePen.

Nguồn

Links hover gradient effect

Links hover gradient effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Links hover gradient effect by Pali Madra (@palimadra) on CodePen.

Nguồn

Three Fancy Link Hover Effects

Three Fancy Link Hover Effects

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Three Fancy Link Hover Effects by James Hancock (@jhancock532) on CodePen.

Nguồn

Link Style Compilation

Link Style Compilation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link Style Compilation by Teegan Lincoln (@teeganlincoln) on CodePen.

Nguồn

Link URL Preview

Link URL Preview

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure CSS Link URL Preview by Jon Daiello (@jondaiello) on CodePen.

Nguồn

Link & Button - Shatter Effect

Link & Button - Shatter Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link & Button - Shatter Effect by Abubaker Saeed (@AbubakerSaeed) on CodePen.

Nguồn

Link Hover Effects SCSS

Link Hover Effects SCSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Link Hover Effects by Peiwen Lu (@P233) on CodePen.

Nguồn

Link Hover Effects HTML

Link Hover Effects HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated SVG Hover Buttons by Tyler Peterson (@Gingernaut) on CodePen.

Nguồn

Bài viết liên quan:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những hiệu ứng đường dẫn hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!