35 Hiệu Ứng Loader CSS Javascript Cho Website

35 Hiệu Ứng Loader CSS Javascript Cho Website


Ngày 10 Tháng 7 Năm 2020

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn một số ví dụ về Loader CSS, Javascript giúp tạo sự thú vị cũng như nâng cao trải nghiệm người dùng trong quá trình chờ tải trang. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu nhé!

CSS Loading Animation

Tổng Hợp Hiệu Ứng Loaders CSS

Loaders CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Spinners & Page Loaders Pure CSS by Anya Melnyk (@slyka85) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Loader HTML5 CSS3

Loader HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Rainbow Loader by Jack Rugile (@jackrugile) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Loading SVG

Loading SVG

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen SVG Loading icons by Aurer (@aurer) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Slack Loader

Slack Loader

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Single element Slack loader by CrocoDillon (@CrocoDillon) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS3 Loader

CSS3 Loader

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS3 Loaders by Siddharth Parmar (@Siddharth11) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS3 Loader Animation

CSS3 Loader Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS loading animation 12 by Martin van Driel (@martinvd) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Loading

CSS Loading

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Loaders by Aaron Iker (@aaroniker) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Loading HTML CSS

Loading HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Evil Loader by Yehuda malka (@woodiz) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Loader CSS Circle

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure CSS Circle Loader by Nobuaki Honma (@rbv912) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo CSS Loading Cho Website

CSS Loading Website

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Rotate / Pulse Loading Animation by Colin Horn (@colinhorn) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Loader Đẹp Bằng CSS

Loader Đẹp Bằng CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Loader by Louis Hoebregts (@Mamboleoo) on CodePen.

Nguồn

Hiêu Ứng Animation Logo Loader

Animation Logo Loader

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen LEGO Loader by Chris Gannon (@chrisgannon) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Bar Loader CSS

Bar Loader CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Bar/Ball Loader by Alex Hall (@ahallicks) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Google Loader CSS

Google Loader CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Google Chrome Loader by Matt Stenquist (@mattstenquist) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Spinners

Spinners

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Such Spinners, Much Loading by Hsu-Cherng (@hsucherng) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Loading Spinner

CSS Loading Spinner

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen New Preloader by Anastasiya Kuligina (@WebSonata) on CodePen.

Nguồn

Ví Dụ Về Loading Spinner

Loading Spinner

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Loader by Alex Rutherford (@Ruddy) on CodePen.

Nguồn

Các CSS3 Loader Và Spinner

CSS3 Loader Và Spinner

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS3 Loader & Spinners by Vineeth.TR (@vineethtrv) on CodePen.

Nguồn

Các CSS3 Preloaders

CSS3 Preloaders

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 50+ Pure CSS3 Preloaders (Latest) by Sahar Ali Raza (@mrsahar) on CodePen.

Nguồn

Các Loader Spinner HTML CSS

Loader Spinner HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Spin it!! - CSS Spinners & Loaders by Rajat Kanti Nandi (@rajatkantinandi) on CodePen.

Nguồn

Tạo Spinner HTML5 CSS3

Spinner HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS spinners by zessx (@zessx) on CodePen.

Nguồn

Các Ví Dụ Loading CSS3

Loading CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Spin Cycle CSS-powered spinner from any inline SVG by Chris Hart (@personable) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo SVG Preloader

SVG Preloader

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Thinking about SVG-preloaders by yoksel (@yoksel) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Google Loader HTML CSS

Google Loader HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen New Google Loader by Bryce Snyder (@brycesnyder) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Book Loader CSS

Book Loader CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Book Loader (CSS Only) by Aaron Iker (@aaroniker) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Google Spinner CSS

Google Spinner CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Google Loader by Amli (@uzcho_) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Youtube Loader CSS

Youtube Loader CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Play Fill Loader by Chris Gannon (@chrisgannon) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Preloader Đẹp Cho Website

Preloader Đẹp Cho Website

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Redirecting Loader by Mr Alien (@mr_alien) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Cooking Loader CSS3

Cooking Loader CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen 'Making pancake' loader by Pawel (@pawelqcm) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Pen Loader CSS3

Pen Loader CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Single Element Rainbow Pen Loader by Dario Corsi (@dariocorsi) on CodePen.

Nguồn

Bài viết liên quan:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những loader CSS Javascript hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge