18 Hiệu Ứng Scroll Javascript CSS Cho Trang Web 2022

18 Hiệu Ứng Scroll Javascript CSS Cho Trang Web 2022


Ngày 2 Tháng 10 Năm 2020

Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn những hiệu ứng scroll được xây dựng bằng HTML, CSS, Javascript giúp thu hút sự chú ý của người dùng cũng như tạo ra cảm giác thú vị khi khách hàng sử dụng trang web nhé!

Các Hiệu Ứng Scroll Cho Website


Tạo Hiệu Ứng Scroll CSS Background Gradient

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Scrolling Gradient by Mike (@MadeByMike) on CodePen.

Nguồn


Tạo Hiệu Ứng Scroll Jquery Cho Hình Ảnh

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Slide-out Scrolling Gallery by Teegan Lincoln (@teeganlincoln) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Navigation Scroll Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Neat Parallax Hero Effect by magnificode (@magnificode) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Scroll Drawing

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Scroll Drawing by Chris Coyier (@chriscoyier) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Jquery Scroll Background

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Changing Background Color on Scroll by Jack Harner (@jackharner) on CodePen.

Nguồn


Cách Tạo Scroll Animation CSS Cho Hình Ảnh

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Scroll Based Animation by lmgonzalves (@lmgonzalves) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Header Scroll Effect CSS3 Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Header Scroll Effect by Ian Gloude (@igloude) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Scroll Reveal

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Scroll Animations - Revealed Box by Julien Lejeune (@jlnljn) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Scroll Animation Text Reveal

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Cross Color Text Reveal by Kenny (@ispykenny) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Scroll Text Color

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen ScrollOut + Splitting.js by Shaw (@shshaw) on CodePen.

Nguồn


Tạo Hiệu Ứng Scroll Bằng Splitting.js

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Scroll Triggered Elements (Splitting + ScrollOut) by Christopher Wallis (@notoriousb1t) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Scroll Zoom Image

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Efficient Scroll Zoom by Chris Weissenberger (@CAWeissen) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Parallax Scrolling Cho Hình Ảnh

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Full Page Parallax Scroll Effect by Emily Hayman (@eehayman) on CodePen.

Nguồn


Tạo Hiệu Ứng Play Video Khi Scroll

See the Pen Unobtrusive Video by carpe numidium (@carpenumidium) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Sticky Header Khi Scroll Up

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Sticky header on scroll up by Ingvi (@ingvi) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Scroll Aniamtion CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Gettin' Clippy by Stephen Scaff (@StephenScaff) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Javascript Scroll Text

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Scroll effect with text with help from Skrollr by Yash (@yashyash) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Scroll Aniamtion Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Intersection Observer + CSS Vars Scroll Effect by Emily Hayman (@eehayman) on CodePen.

Nguồn


Nếu bạn muốn tham khảo cách tạo hiệu ứng scroll bằng AOS thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Tạo hiệu ứng scroll bằng AOS

Nếu bạn muốn tham khảo cách tạo hiệu ứng smooth scroll và parallax thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Hiệu Ứng Smooth Scroll Và Parallax

Nếu bạn muốn tham khảo cách tạo hiệu ứng horizontal scroll thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Horizontal Scroll

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những hiệu ứng scroll hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!