Tôi không có tài năng gì cả. Tôi chỉ đam mê hiểu biết
21 Social Share Button Đẹp Cho Website

21 Social Share Button Đẹp Cho Website


Ngày 14 Tháng 8 Năm 2020

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội thì việc tạo nút chia sẻ cho bài viết hay sản phẩm trên trang web của bạn sẽ giúp ích trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng. Do đó bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những share button đẹp được thiết kế bằng HTML CSS và Javascript nhé!

Các Ví Dụ Share Button

Trước khi đi vào ví dụ thì mình có một số chú ý sau là để xem rõ kết quả hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x hay nếu nó không hiển thị thì bạn nhớ xác minh mình là con người trong Codepen mới xem được nhé. Nếu file là SCSS thì bạn có thể chuyển sang CSS ở đây nhé : SCSS to CSS. Nếu chúng ta muốn xem các nguồn được sử dụng trong Codepen để bạn thiết lập ở dưới máy tính thì nhấp vào chữ Resources ở dưới cùng bên trái của Codepen để xem các đường dẫn CDN nha.

Cách Tạo Share Button Jquery

Share Button Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Share Button by Vincent Durand (@onediv) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Social Button CSS

Social Button CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Slide-out social buttons by Steven Schobert (@stevenschobert) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Social Share Button Jquery

Social Share Button Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Expanding Share Button by Sandro Walet (@tamashi) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Social Share Button Với SVG

Social Share Button Với SVG

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Gooey share button №1792347 by Kirill Kiyutin (@kiyutink) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Animation Cho Share Button

Animation Cho Share Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated Share Button by matthieu (@mlegrix) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Share Button Javascript

Share Button Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Social share button by Yancy Min (@yancy) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Share Button HTML5

Share Button HTML5

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Social Share Button by Aaron Raff (@AaronRaff) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Multi Share Button HTML5 CSS3

Multi Share Button HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Multi Share Button in Pure CSS by Bryce Snyder (@brycesnyder) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Animation SVG Share Button

Animation SVG Share Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen SVG Filter Gooey Share, Social Media Button by Sasha (@sashatran) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Share Button Material

Share Button Material

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Share button by bertdida (@bertdida) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Social Share Button Animation

Social Share Button Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen DailyUI #010 | Social Share Buttons by Julie Park (@juliepark) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Social Share Button HTML5

Social Share Button HTML5

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Social Sharing Button by Keith Chisholm (@keithchis) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Social Share Button

CSS Social Share Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Social Share Button by ALex (@1988_10_11) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Facebook Share Button

Cách Tạo Facebook Share Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Share button by rpsh (@rpsh) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Share Button Circle

Share Button Circle

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Share button by Mostafa Hassani (@Hassani) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Social Button Share Animation

Cách Tạo Social Button Share Animation

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Social Button Share Animation by Romswell Roswell Parian Paucar (@romswellparian) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Social Button Share Bootstrap

Social Button Share Bootstrap

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sosial media share buttons using bootstrap popover by saintjon (@saintjon) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Button Share Social Media

Button Share Social Media

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dynamic Share Button by MC (@czpl) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Button Share Social Đẹp

Button Share Social Đẹp

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen new social share button by ALSAC iGroup (@ALSAC) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Animation Icon Button Share Social

Animation Icon Button Share Social

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated Share Button: Icon Bar by Basekit Developers (@basekitdevs) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Collapse Menu Button Share Social

Collapse Menu Button Share Social

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Social Share by Drew Vosburg (@drewvosburg) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những share button (nút chia sẻ) hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!