30 Pricing Tables Đẹp Cho Website

30 Pricing Tables Đẹp Cho Website


Ngày 3 Tháng 9 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu những thiết kế pricing table đẹp cho trang web bằng HTML, CSS và Javascript nhé!

Nếu bạn muốn xem lại phần 1 thì có thể truy cập ở đây nhé!

Responsive Flip Pricing Table

Responsive Flip Pricing Table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responsive Flip Pricing Table by Shane Heyns (@shaneheyns) on CodePen.

Pricing Table CSS

Pricing Table CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing Table by Mike Torosian (@mtorosian) on CodePen.

Responsive pricing table

Responsive pricing table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Price by catcod (@catcode) on CodePen.

CSS Pricing Table

CSS Pricing Table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing - pure css - #16 by Ivan Grozdic (@ig_design) on CodePen.

Pricing Table Hover Effects

Pricing Table Hover Effects

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing Table | Tabla de Precios by Agustin Ortiz (@Creaticode) on CodePen.

Pricing Table Design

Pricing Table Design

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Adaptive Pricing Table by Alex (@VoloshchenkoAl) on CodePen.

RESPONSIVE PRICING TABLE DESIGN

RESPONSIVE PRICING TABLE DESIGN

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen RESPONSIVE PRICING TABLE DESIGN by Digimad Media (@DigimadMedia) on CodePen.

Pricing Table HTML

Pricing Table HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing Table Design by Swarup Kumar Kuila (@uiswarup) on CodePen.

Material Responsive Pricing Tables

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Material pricing tables by Kreso Galic (@kresogalic) on CodePen.

Modern Pricing Table HTML CSS

Modern Pricing Table HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing Table by Paulo Ribeiro (@eggnator) on CodePen.

Pricing Table HTML Template

Pricing Table HTML Template

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing Tables by hmache (@hmache) on CodePen.

Pricing Table Shadow

Pricing Table Shadow

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing Table by Joanez Andrades (@JoanezAndrades) on CodePen.

Responsive pricing table HTML & CSS

Responsive pricing table HTML & CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing Design - #036 of #100Days100Projects by Florin Pop (@FlorinPop17) on CodePen.

Simple Pricing Table

Simple Pricing Table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen #1265 - Pricing table by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Pricing Table Demo

Pricing Table Demo

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Holiday Feature Folding Cards [Pure CSS] by Madalena Aza (@Madalena-Design) on CodePen.

Pricing Table Jquery

Pricing Table Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Clip Mask Pricing Table by Jessica Biggs (@bigglesrocks) on CodePen.

Responsive pricing table CSS3

Responsive pricing table CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responsive pricing table CSS3 by Soufiane Abid (@SoufianeAbid) on CodePen.

Pricing table With Toggle Button

Pricing table With Toggle Button

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing table with toggle button by Alina N. (@blackellis) on CodePen.

Pricing table HTML5

Pricing table HTML5

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing Tables by Dylan Mcleod (@dylanmcleod) on CodePen.

Pricing Plans CSS3

Pricing Plans CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing Table by Katherine Kato (@kathykato) on CodePen.

Pricing Table Gradient CSS3

Pricing Table Gradient CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Service Pricing Selection by Daniel Boothman (@web-dev123) on CodePen.

Dark Themed Pricing Table

Dark Themed Pricing Table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen #1255 - Dark themed pricing table by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Pricing Table Snippet

Pricing Table Snippet

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing Tables by Joseph Victory (@j-w-v) on CodePen.

CSS3 Responsive Pricing Table

CSS3 Responsive Pricing Table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Responsive Pricing Table by Scott Nix (@scottnix) on CodePen.

Simple Pricing Table HTML CSS

Simple Pricing Table HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Simple Pricing Table by John Bowie (@bowie) on CodePen.

Responsive Pricing Table Design CSS3

Responsive Pricing Table Design CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen pricing table by Chouaib Belagoun (@chouaibblgn45) on CodePen.

Pricing Page Template

Pricing Page Template

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Simple Flat Pricing Detail by Jitendra (@berdejitendra) on CodePen.

Flexbox Pricing Table

Flexbox Pricing Table

Kết quả bạn xem bên dưới nha.

See the Pen Pricing Table by Marcus Calkins (@Marcus-C) on CodePen.

Pricing Table Codepen

Pricing Table Codepen

See the Pen #1517 - Pricing Table by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những pricing table hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!