Những Profile Card Trong Thiết Kế Và Phát Triển Web

Những Profile Card Trong Thiết Kế Và Phát Triển Web


Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021

Profile Card giống như một tấm danh thiếp giúp khách hàng, người dùng có thể biết rõ những thông tin cơ bản của một người nào đó mà chúng ta muốn giới thiệu trong trang web. Với sự phát triển ngày càng cao thì tính thẩm mỹ cho profile card cũng là một yếu tố hết sức quan trọng để thu hút sự chú ý của người dùng cũng như mang lại cảm giác chuyên nghiệp cho website. Do đó bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những mẫu profile card đẹp trong năm 2022 nhé.

Những Profile Card Trong Thiết Kế Và Phát Triển Web

Cách Tạo Profile Card

Profile Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Profile Card by Muhammed Erdem (@JavaScriptJunkie) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Profile Card CSS

Profile Card CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Profile Cards by Paolo Duzioni (@Paolo-Duzioni) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Profile Card Javascript

Profile Card Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1376 - Profile Card by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Profile Card Javascript Với Caption

Profile Card Javascript Với Caption

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0045 - Profile card with image, caption and icons by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Profile Card UI

Profile Card UI

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Profile-card-ui by Wanderson Jackson (@Wandersonjack) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Profile Card Với Social Icon

Profile Card Với Social Icon

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Profile Card UI by JotForm (@jotform) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Bootstrap 4 Profile Card

Bootstrap 4 Profile Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Bootstrap 4 Profile Cards by Grafreez (@grafreez) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS3 Profile Card

CSS3 Profile Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Profile Card by Romswell Roswell Parian Paucar (@romswellparian) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Profile Card Với Background CSS

Profile Card Với Background CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen My Profile Card by Srijon Sarker (@Creative_Srijon) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Profile Card Template

Profile Card Template

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #0057 - Profile card with image, caption & icons by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Profile Card

Hiệu Ứng Hover Profile Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Profile cards with hover effect by Mike Young (@miketricking) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Profile Card Đẹp Cho Website

Profile Card Đẹp Cho Website

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #1336 - Profile Card by LittleSnippets.net (@littlesnippets) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Profile Card CSS3 Jquery

Profile Card CSS3 Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen UI: Profile Card [CSS3, jQuery] by Jasper (@jasper) on CodePen.

Nguồn

UI Profile Card

UI Profile Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen UI Profile Card by Beni (@Beni7) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Profile Card Với Boostrap

Profile Card Với Boostrap

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Users cards widget, boostrap by Digital Avinash (@digitalavinash) on CodePen.

Nguồn

Profile Card Widget

Profile Card Widget

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Profile Card widget by Junaid Khalid (@JunaidKhalid) on CodePen.

Nguồn

Pure CSS Profile Card Hover Effect

Pure CSS Profile Card Hover Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure CSS Profile Card Hover Effect by Colin (@colinkeany) on CodePen.

Nguồn

Profile Card Với Skill Bar

Profile Card Với Skill Bar

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen UI #3 - Profile Card by Jove Angelevski (@AlbertFeynman) on CodePen.

Nguồn

Profile Card HTML CSS3

Profile Card HTML CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Remix CodePen Challenge by nana (@bibiangel199) on CodePen.

Nguồn

Profile Card Design

Profile Card Design

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Profile by Harris Carney (@HarrisCarney) on CodePen.

Nguồn

Twitter Profile

Twitter Profile

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Twitter Profile by LukyVJ (@LukyVj) on CodePen.

Nguồn

Accordion Profile

Accordion Profile

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Accordion Profile by Mohan Khadka (@khadkamhn) on CodePen.

Nguồn

Profile CSS Hover Effect

Profile CSS Hover Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Profile CSS Hover Effect by Eric Rogg (@er40) on CodePen.

Nguồn

Profile Card Template HTML

Profile Card Template HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Daily UI #006 User Profile by XiChen (@xichen) on CodePen.

Nguồn

HTML code for profile page

HTML code for profile page

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen User Profile by Travis Williamson (@travisw) on CodePen.

Nguồn

Simple profile page design html css

Simple profile page design html css

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #dailyui 006: User Profile by Gabrielle Wee 🧧 (@gabriellewee) on CodePen.

Nguồn

Simple Profile Card CSS

Simple Profile Card CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Fairly Colourful Profile Card by Takane Ichinose (@takaneichinose) on CodePen.

Nguồn

Slider Profile Card

Slider Profile Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Daily UI #006 User Profile by Tobias (@Tbgse) on CodePen.

Nguồn

Simple HTML Code For Personal Profile

Simple HTML Code For Personal Profile

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #030 - Profile Card Design by Florin Pop (@FlorinPop17) on CodePen.

Nguồn

Profile Cards with CSS Scroll Snap

Profile Cards with CSS Scroll Snap

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Profile Cards with CSS Scroll Snap by Olivia Ng (@oliviale) on CodePen.

Nguồn

Profile Card - Pure CSS

Profile Card - Pure CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Profile Card - Pure CSS by Dali (@daliannyvieira) on CodePen.

Nguồn

Profile Card For Developer

Profile Card For Developer

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Profile Card by Russ Perry (@rperry1886) on CodePen.

Nguồn

Profile Card Website

Profile Card Website

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Day 3: User Profile by Angela He (@zephyo) on CodePen.

Nguồn

React User Profile Card

React User Profile Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React DailyUI - 006 - User Profile by Jack Oliver (@studiojvla) on CodePen.

Nguồn

Responsive profile card

Responsive profile card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen User Profile (DailyUI #006) by Paraskevas Dinakis (@perry_nt) on CodePen.

Nguồn

Nếu bạn muốn tham khảo cách tạo profile card thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Tạo Hiệu Ứng Hover Cho Profile Card

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những profile card hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!