Các Bài Tập Web HTML CSS Javascript

Các Bài Tập Web HTML CSS Javascript


Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Bài Tập Thực Hành Thiết Kế Web Có Lời Giải

Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn những project giúp tăng và cải thiện khả năng viết code của bạn với ba ngôn ngữ chính là HTML, CSS và Javascript. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu nhé!

Dự Án Social Proof Section

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Social Proof Section

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án


Dự Án Four card feature section

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Four card feature section

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án


Dự Án Single Price Grid Component

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Single price grid component

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án


Dự Án Intro Component With Sign-up Form

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Intro Component With Sign-up Form

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án


Dự Án Base Apparel Coming Soon Page

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Base Apparel Coming Soon Page

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án


Dự Án Article Preview Component

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Article Preview Component

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án


Dự Án Ping Single Column Coming Soon Page

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Ping Single Column Coming Soon Page

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án


Dự Án Insure Landing Page

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Ping Single Column Coming Soon Page

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án


Dự Án Fylo Dark Theme Landing Page

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Huddle Landing Page

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án


Dự Án Clipboard Landing Page

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Clipboard Landing Page

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án


Dự Án Room homepage

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Room homepage

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án


Dự Án Bookmark Landing Page

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Bookmark Landing Page

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án


Dự Án Rock, Paper, Scissors Game

Hình Ảnh Của Dự Án (Bạn phải thiết kế giống y như hình trong nguồn chi tiết dự án bằng HTML CSS JS ở đường dẫn bên dưới nhé):

Dự Án Rock, Paper, Scissors Game

Còn dưới đây là đường dẫn chi tiết của project cũng như giải pháp cho dự án này nhé:

Chi Tiết Về Dự Án

Giải Pháp Cho Dự Án

Bạn có thể xem thêm ở trang web các dự án khác ở trang web frontendmentor nhé!

Nếu bạn muốn tham khảo các dự án khác cho người bắt đầu lập trình HTML, CSS, JS thì có thể xem ở đây nha.

Nếu bạn muốn tham khảo các project thực hành thiết kế website thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Project Thực Hành Thiết Kế Web

Nếu bạn muốn tham khảo các template html thì truy cập đường dẫn bên dưới nhé.
Template Website HTML

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những dự án bài tập hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!