30 Ví Dụ Sidebar Trong Thiết Kế Website

30 Ví Dụ Sidebar Trong Thiết Kế Website


Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021

Sidebar là một phần của trang web giúp bạn có thể dễ dàng đặt các đường dẫn điều hướng hay hiển thị một số thông tin quan trọng giúp khách hàng tìm kiếm một cách dễ dàng. Ngoài ra nó cũng cải thiện được diện tích sử dụng cho trang web. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những sidebar được sử dụng phổ biến nhé!

Các Ví Dụ Sidebar Trong Thiết Kế Web

Thiết Kế Sidebar CSS

Sidebar CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen PURE CSS SIDEBAR TOGGLE MENU by Jelena Jovanovic (@plavookac) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế UI Sidebar Menu CSS

UI Sidebar Menu CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen UI with UX improvements with only CSS by Twikito (@Twikito) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Javascript Sidebar Navigation Menu

Javascript Sidebar Navigation Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen CSS sidebar toggle by Silvestar Bistrović (@CiTA) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Jquery Sidebar Menu

Jquery Sidebar Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Responsive sidebar revealed on click and key press by Antonija Šimić (@tonkec) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Sidebar Bootstrap

Sidebar Bootstrap

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Bootstrap Hidden Sidebar + Nav Icons by David Pennington (@Xeoncross) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Sidebar Transitions CSS

Sidebar Transitions CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Sidebar Transitions by kyunwang (@kyunwang) on CodePen.

Nguồn

Tổng Hợp Hiệu Ứng Sidebar Animation Bằng CSS3 Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Off-canvas Navigation Variants (Sidebar) by foxeisen (@foxeisen) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Sidebar Bootstrap

Responsive Sidebar Bootstrap

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Collapsible Sidebar by Rémi Cauchon (@rcauchon) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Sidebar Javascript

Sidebar Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Sidebar Interaction by Siddharth Parmar (@Siddharth11) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Bootstrap Sidebar Menu

Bootstrap Sidebar Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Bootstrap 4 sidebar nav by Gilles Migliori (@migli) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Flat CSS Sidebar

Flat CSS Sidebar

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Flat CSS Sidebar by Maz (@maziarzamani) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Bootstrap Sidebar Menu Collapse

Bootstrap Sidebar Menu Collapse

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Bootstrap SideBar by goodywebs (@goodywebs) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Sidebar Smooth Transition

Sidebar Smooth Transition

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Sidebar with smooth transition by Antonija Šimić (@tonkec) on CodePen.

Nguồn

Tạo Hiệu Ứng Sidebar Với SVG

Sidebar Với SVG

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Sidebar Nav Animation by magnificode (@magnificode) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Sidebar HTML5

Sidebar HTML5

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Pure CSS3 Mega Dropdown Menu With Animation (Vertical) by Rizky Kurniawan Ritonga (@rizkykurniawanritonga) on CodePen.

Nguồn

Hiệu Ứng Hover Sidebar Menu CSS

Hover Sidebar Menu CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Fixed nav hover effect by Terence Devine (@tdevine33) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Fixed Sidebar CSS

Hover Sidebar Menu CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Fixed Hover Navigation by Vince Brown (@vincebrown) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Transparent Sidebar CSS

Transparent Sidebar CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Hidden Sidebar Menu by Michael Ambrozaitis (@mambroz) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Left Sidebar CSS

Left Sidebar CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Off-Canvas Menu by Ryan Morr (@ryanmorr) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Sidebar HTML5 CSS3

Responsive Sidebar HTML5 CSS3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Responsive Sidebar (Only with CSS) by Eliezer Pujols (@wideckop) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Sidebar Theo Kiểu Material

Sidebar Theo Kiểu Material

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Pure CSS Material Design Sidebar by Sean Free (@seanfree) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Twitter Sidebar Javascript

Twitter Sidebar Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Twitter Sidebar by Aaron Iker (@aaroniker) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Sidebar Dark Và Light Mode

Sidebar Dark Và Light Mode

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Sidebar by Ryan (@ryanparag) on CodePen.

Nguồn

Sidebar Menu Hover Show/Hide CSS

Sidebar Menu Hover Show/Hide CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Sidebar Menu Hover Show/Hide CSS by JFarrow (@JFarrow) on CodePen.

Nguồn

Sidebar In HTML

Sidebar In HTML

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Accordion Menu by Benjamin (@maggiben) on CodePen.

Nguồn

Modern Sidebar Menu

Modern Sidebar Menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Modern Sidebar Menu by FlorinCornea (@FlorinCornea) on CodePen.

Nguồn

Sidebar Menu Concept

Sidebar Menu Concept

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Sidebar Menu Concept by J Scott Smith (@jscottsmith) on CodePen.

Nguồn

Responsive sidebar menu

Responsive sidebar menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Side Bar Pastel by Yuhomyan (@yuhomyan) on CodePen.

Nguồn

Sidebar With Dark Mode

Sidebar With Dark Mode

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Navmenu With Dark Mode by alphardex (@alphardex) on CodePen.

Nguồn

Fixed Social Sidebar

Fixed Social Sidebar

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Fixed Social Sidebar by Marco Biedermann (@marcobiedermann) on CodePen.

Nguồn

Vue sidebar menu

Vue sidebar menu

Kết quả bạn xem bên dưới nhé:

See the Pen Vue sidebar menu by MuthuKumar (@muthu32) on CodePen.

Nguồn

Ví Dụ Về Sidebar Bootstrap

Ví Dụ Về Sidebar Bootstrap

Nguồn

Ví Dụ Về Sidebar Background Gradient Bootstrap

Ví Dụ Về Sidebar Background Gradient Bootstrap

Nguồn

Ví Dụ Về Menu Sidebar Bootstrap

Ví Dụ Về Menu Sidebar Bootstrap

Nguồn

Ví Dụ Về Sidebar Menu Navigation

Ví Dụ Về Sidebar Menu Navigation

Nguồn

Ví Dụ Về Sidebar Email Form

Ví Dụ Về Sidebar Email Form

Nguồn

Ví Dụ Về Sidebar Cho website

Ví Dụ Về Sidebar Cho website

Nguồn

Thiết Kế Sidebar Navigation

Thiết Kế Sidebar Navigation

Nguồn

Bài viết liên quan:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những ví dụ sidebar hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge