12 Ví Dụ Bootstrap Trong Website

12 Ví Dụ Bootstrap Trong Website


Ngày 8 Tháng 4 Năm 2020

Xin chào các bạn quay lại blog của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cách sử dụng Bootstrap 4 thông qua ví dụ và snippet. Nào hãy cũng mình tìm hiểu nhé!

Những Ví Dụ Bootstrap Cho Website

Snippet theo mình hiểu có nghĩa là những đoạn code đã được người khác viết sẵn bằng HTML, CSS, Javascript, Bootstrap giúp chúng ta giảm được thời gian thiết kế hay tạo hiệu ứng và từ đó bạn sẽ có nhiều thời gian hơn tập trung vào những việc khác trong phát triển web của mình.

Tổng Hợp Các Hiệu Ứng Bootstrap Hover :

Tổng Hợp Các Hiệu Ứng Bootstrap Hover

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Hieu ung Hover Bootstrap 4 demo 1 by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Tổng Hợp Các Timeline Bootstrap:

Tổng Hợp Các Timeline Bootstrap

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Timeline Bootstrap (source from bootsnipp) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Bootstrap Icon Hover Effect:

Bootstrap Icon Hover Effect

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated social(source from bootsnippet) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Tổng Hợp Các Bootstrap Card:

Tổng Hợp Các Bootstrap Card

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Card Bootstrap 4 (Source from bootsnipp) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Checkout Form Bootstrap

Checkout Form Bootstrap

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Form Thanh Toan (Source from bbbootstrap.com) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Login From Bootstrap:

Login From Bootstrap

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Form dang ky <source from bbbootstrap) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Bootstrap Social Share:

Bootstrap Social Share

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Social Left Sidebar (source from bbbootstrap) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Bootstrap Footer:

Bootstrap Footer

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Footer Bootstrap 4(Source from bbbootstrap) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Product Card Bootstrap:

Product Card Bootstrap

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen |Gioi Thieu San Pham( source Bbbootstrap) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Bootstrap Video Background Template:

Bootstrap Video Background Template

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Viedeo Background Bootstrap 4(source from bootsnipp) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Bootstrap Progress Bar Javascript:

Bootstrap Progress Bar Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Thanh Tien Trinh Bootstrap 4(source from bbbootstrap) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Login Bootstrap 4:

Login Bootstrap 4

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dang nhap Bootstrap4(source from bbbootstrap) by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Để xem kết quả rõ hơn bạn chuyển sang chế độ screen 0.5x, 0.25x trong Codepen nhé.
Trên đây là một số ví dụ về Snippet Bootstrap 4, để bạn dễ tìm và tham khảo được nhiều loại Snippet Bootstrap 4 hơn thì có một số đường dẫn mình hay sử dụng đặt ở bên dưới nhé:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian trong việc thiết kế giao diện tronhg Bootstrap 4 và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!