23 Ví dụ Border Animation CSS Dành Cho Thiết Kế Web

23 Ví dụ Border Animation CSS Dành Cho Thiết Kế Web


Ngày 13 Tháng 6 Năm 2020

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các ví dụ về border CSS và tạo hiệu ứng chuyển động cho nó trong quá trình phát triển và thiết kế web nhé!

Border Effects CSS

Ngày nay với sự phát triển web nhanh chóng thì việc thiết kế các component cũng phải được thiết kế với nhiều yêu cầu hơn như là có tính thẩm mỹ cao, hiển thị tốt trên nhiều thiết bị nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ chức năng... Có một thuộc tính mình thấy người ta ít quan tâm tới là border. Vì nó chỉ có tác dụng bao quanh nội dung để phân biệt các thành phần khác trong trang web nên chỉ cần chọn màu, loại đường viên và độ dày cho nó là đủ. Nhưng như mình đã nói ở trên thì ngay này các yêu cầu thiết kế đòi hỏi nhiều hơn vậy. Nên hôm nay mình có sưu tập các hiệu ứng chuyển động cho đường viền mong sẽ giúp bạn phần nào trong quá trình phát triển web của mình nhé!

Tạo Hiệu Ứng Chuyển Động Cho Gradient Border

Hiệu Ứng Chuyển Động Cho Gradient Border

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Animated CSS Gradient Border by Mike Schultz (@mike-schultz) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Animation CSS Cho Border

 Hiệu Ứng Animation CSS Cho Border

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen border-animation-css by Swarup Kumar Kuila (@uiswarup) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Hover Dành Cho Đường Viền

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Border transitions by Giana (@giana) on CodePen.

Nguồn


Tạo Border Animation SVG Cho Trang Web

 Tạo Border Animation SVG Cho Trang Web

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen SVG Border Animation 1 by Zach Saucier (@ZachSaucier) on CodePen.

Nguồn


Tạo Border Gradient Bằng CSS

 Tạo Border Animation SVG Cho Trang Web

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Border-gradient mixin by John Grishin (@exah) on CodePen.

Nguồn


Thiết Kế Đường Viền Cho Button

Thiết Kế Đường Viền Cho Button

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Imperfect Buttons by Tiffany Rayside (@tmrDevelops) on CodePen.

Nguồn


Tạo CSS Border Bằng SVG

Tạo CSS Border Bằng SVG

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS border (using an SVG) by Louis Hoebregts (@Mamboleoo) on CodePen.

Nguồn


CSS Border Đẹp Mắt Cho Button

CSS Border Đẹp Mắt Cho Button

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Fancy border button by Tobias Reich (@electerious) on CodePen.

Nguồn


Tạo Gradient Border

Tạo Gradient Border

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Gradient with Wrapper by Chris Coyier (@chriscoyier) on CodePen.

Nguồn


Tạo Hiệu Ứng Animation Cho Đường Viền

Tạo Hiệu Ứng Animation Cho Đường Viền

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Border animation - button by Varin (@Varin) on CodePen.

Nguồn


Tạo Đường Viền Sọc Cho Button

Tạo Đường Viền Sọc Cho Button

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Stripped Diagonal Button Single Border by Zeindelf (@Zeindelf) on CodePen.

Nguồn


Tạo Border Radius Gradient

Tạo Border Radius Gradient

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen CSS Gradient Rounded Borders by George W. Park (@GeorgePark) on CodePen.

Nguồn


Tạo Image Border Animation CSS

Tạo Image Border Animation CSS

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image Border Animation by Pavel Gerega (@pavger) on CodePen.

Nguồn


Tạo Hiệu Ứng Hover Border Animation Cho Button

Tạo Hiệu Ứng Hover Border Animation Cho Button

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Button Hover Border Animation by Jedi (@jessedilen) on CodePen.

Nguồn


Tạo Đường Viền Cho SVG Ellipse

Tạo Đường Viền Cho SVG Ellipse

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen SVG Ellipse Border Animation by Corey Bullman (@coreybullman) on CodePen.

Nguồn


Tạo Đường Viền Cho Circle

Tạo Đường Viền Cho Circle

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Colorful Black Hole by Aniket Kudale (@aniketkudale) on CodePen.

Nguồn


Tạo Border Shadow Animation

Tạo Border Shadow Animation

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen border by Marco Barría (@fixcl) on CodePen.

Nguồn


Tạo Border Animation Bằng Canvas

Tạo Border Animation Bằng Canvas

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Canvas Per Element Border Animation by Jack Rugile (@jackrugile) on CodePen.

Nguồn


Tạo Hiệu Ứng Cho Border Bằng SVG Và CSS

Tạo Hiệu Ứng Cho Border Bằng SVG Và CSS

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Border Animation Effect with SVG and CSS by Stephen Flannery (@StephenFlannery) on CodePen.

Nguồn


Tạo Chuyển Động Với Border Radius

Tạo Chuyển Động Với Border Radius

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Border-radius animation by yuku (@yukulele) on CodePen.

Nguồn


Tạo Đường Viền Cho Card

Tạo Đường Viền Cho Card

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Stacked rainbow cards by Sarah Fossheim (@fossheim) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Animation Border Với SVG

Hiệu Ứng Animation Border Với SVG

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Border Animation Effect with SVG by GIO (@HYPNOS) on CodePen.

Nguồn


Hiệu Ứng Gradient Border CSS

Hiệu Ứng Gradient Border CSS

Kết quả của hiệu ứng này bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Gradient border CSS by Grunkle Stan (@4815162342) on CodePen.

Nguồn

Bài viết liên quan:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những hiệu ứng chuyển động đường viền CSS hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge