26 File Upload HTML5 Dành cho Website

26 File Upload HTML5 Dành cho Website


Ngày 25 Tháng 1 Năm 2021

Component Upload file là một chức năng được sử dụng phổ biến trong phát triển web ngày nay. Nó giúp bạn có thể tải hình ảnh người dùng, sản phẩm, video hay bất kỳ các loại file nào lên trang web tùy vào mục đích sử dụng của chúng ta. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho bạn một số mẫu upload file được thiết kế sẵn bằng CSS, Javascript... Với mục đích là giúp trang web của bạn có một thiết kế đẹp và nhiều chức năng hơn. Bây giờ hãy cùng mình đi vào tìm hiểu nhé.

Ví Dụ Javascript File Upload

Cách Tạo Upload File Jquery

Upload File Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen File Upload - Day 031 by Drew Vosburg (@drewvosburg) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Upload File HTML5

Upload File HTML5

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Filupp by Paulo Nunes (@syndicatefx) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Upload File Button HTML CSS

Upload File Button HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen File Upload Button by Stephen Baker (@stebaker) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Flat UI Input File

Flat UI Input File

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Custom styles for Input file by Geoffrey Crofte (@GeoffreyCrofte) on CodePen.

Nguồn

Cách Custom FIle Upload

Custom FIle Upload

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Custom FIle Upload by Wallace Erick (@wallaceerick) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Custom Animated Input File

Custom Animated Input File

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Custom animated input file by emiliano. (@emiemi) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế File Upload Input Javascript

File Upload Input Javascript

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen File upload input by Aaron Vanston (@aaronvanston) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Image Upload Với Preview CSS

Image Upload Với Preview CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image Upload with preview by Milomir Topic (@siremilomir) on CodePen.

Nguồn

Cách Styling Upload File CSS

Styling Upload File CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen File upload with style and pure CSS by Joe (@Scribblerockerz) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Image Upload Với Preview Jquery

Image Upload Với Preview Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen File Upload & Image Preview by samuel muchoki (@gaitho) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Drag And Drop File Upload Jquery

Drag And Drop File Upload Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Drag & Drop particle animation by Aaron Iker (@aaroniker) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế File Upload Plugin

File Upload Plugin

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen File upload plugin by shubham chaudhari (@shubhamc_007) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS File Input

CSS File Input

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Beautiful CSS-Only File Inputs by Ben Marshall (@bmarshall511) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Pure CSS File Upload Field

Pure CSS File Upload Field

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Pure CSS File Upload Field by Adam Laki (@adamlaki) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Google Material Design Input File

Google Material Design Input File

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Google Material Design Input File by Josantonius (@Josantonius) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Input File Button

Input File Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Upload File by alphardex (@alphardex) on CodePen.

Nguồn

Custom Choose File

Custom Choose File

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Custom Choose File by Sazzad (@sazzad) on CodePen.

Nguồn

AngularJS File Preview

AngularJS File Preview

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen AngularJS File Preview & Upload example by Emil Devantie Brockdorff (@Mestika) on CodePen.

Nguồn

Vue.js File Upload

Vue.js File Upload

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Vue.js File Upload by Sebastien Chopin (@Atinux) on CodePen.

Nguồn

File Upload & Image Preview

File Upload & Image Preview

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen File Upload & Image Preview by Matt (@uixmat) on CodePen.

Nguồn

Custom drag file upload in Bootstrap 4

Custom drag file upload in Bootstrap 4

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Custom drag file upload in Bootstrap 4 by Aaron Vanston (@aaronvanston) on CodePen.

Nguồn

FilePond Multiple File Upload

FilePond Multiple File Upload

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen FilePond Multiple File Upload by Rik Schennink (@rikschennink) on CodePen.

Nguồn

Multiple File Upload Form

Multiple File Upload Form

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Multiple File Upload Form by MAHESH AMBURE (@maheshambure21) on CodePen.

Nguồn

Bootstrap v5.0 Styled File Browse Button

Bootstrap v5.0 Styled File Browse Button

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Bootstrap v5.0 Styled File Browse Button by Christophor Wilson (@CSWApps) on CodePen.

Nguồn

Multiple File Uploader

Multiple File Uploader

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Multiple File Uploader by Rob Copeland (@robcopeland) on CodePen.

Nguồn

Drag And Drop Upload With GSAP3

Drag And Drop Upload With GSAP3

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen drag and drop upload with GSAP3 by Mert Cukuren (@knyttneve) on CodePen.

Nguồn

Image Upload

Image Upload

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Image Upload by Morten Olsen (@morten-olsen) on CodePen.

Nguồn

React Image Preview & Upload Component

React Image Preview & Upload Component

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React Image Preview & Upload by Brian Emil Hartz (@hartzis) on CodePen.

Nguồn

File upload preview image

File upload preview image

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen File upload preview image by Munawar (@mobifreaks) on CodePen.

Nguồn

File Upload Progress bar

File Upload Progress bar

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen File Upload Progress bar by Tharaka (@PerfectIsShit) on CodePen.

Nguồn

Upload crop & save

Upload crop & save

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Upload crop & save by Moncho Varela (@nakome) on CodePen.

Nguồn

Bài viết liên quan:

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những component upload file hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

DigitalOcean Referral Badge