26 HTML Audio Dành Cho Website

26 HTML Audio Dành Cho Website


Ngày 25 Tháng 1 Năm 2021

Nếu bạn đang có một trang web liên quan về âm nhạc và muốn cải thiện thiết thiết kế hay thêm các chức năng cho trình phát nhạc của mình để thu hút cũng như tăng trải nghiệm người dùng thì bài viết này sẽ giúp bạn phần nào giải quyết vấn đề trên. Mình có sưu tầm các mẫu phát nhạc được thiết kế bằng HTML, CSS, Javascript... để giúp bạn có sự lựa chọn đa dạng và phù hợp hơn cho trang web của mình. Nào chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu nhé!

Các Ví Dụ Về Audio Player HTML CSS Javascript

Cách Tạo Simple HTML5 Audio Player

Cách Tạo Simple HTML5 Audio Player

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Audio Player by Ozzie Kirkby (@ozzie) on CodePen.

Nguồn

Cách Thiết Kế HTML5 Audio Player Với Playlist

Thiết Kế HTML5 Audio Player Với Playlist

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Dynamic Playlist Player by 521 Dimensions (@521dimensions) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Giao Diện Music Player HTML CSS

Giao Diện Music Player HTML CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Music player by sarnakov (@sarnakov) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Flat Music Widget UI

Flat Music Widget UI

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Flat Music Widget UI by Marcelo Aguila (@marceloag) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Javascript Audio Player

Javascript Audio Player

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Lyrics Player by Captain Anonymous (@anon) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế UI Audio Player

UI Audio Player

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen UI: Green Audio Player by Greg Hovanesyan (@gregh) on CodePen.

Nguồn

Cách Customize HTML5 Audio Player CSS

Customize HTML5 Audio Player CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Music Player - css by Hasan Daghash (@HDaghash) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Responsive Music Player

Responsive Music Player

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Daily_UI #009 - simple responsive Music Player by Pavel Laptev (@PavelLaptev) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Audio Player Với Control

Audio Player Với Control

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Interface Animation - Music Player by Nerios Lamaj (@nerios) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế HTML Music Player Template

HTML Music Player Template

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Flat music player by Grandvincent Marion (@GrandvincentMarion) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế CSS Audio Player

CSS Audio Player

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Mini Music Player by Amit Soni (@amit7soni) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Giao Diện Audio Player

Giao Diện Audio Player

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Music Player by Asfo Zavala (@asfo) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Audio Player Jquery

Audio Player Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Music Player | Audio Player 🎵 by Himalaya Singh (@himalayasingh) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế UI Mucisc Player App

UI Mucisc Player App

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Music Player 2.0 by Emil (@emilcarlsson) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Responsive Audio Player Jquery

Responsive Audio Player Jquery

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Responsive Audio Player by Mark Hillard (@markhillard) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Audio Player VueJS

Audio Player VueJS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Mini Music Player - VueJS by Muhammed Erdem (@JavaScriptJunkie) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế Material Music Player

Material Music Player

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Material Music Player by Mohan Khadka (@khadkamhn) on CodePen.

Nguồn

Thiết Kế HTML 5 Audio

HTML 5 Audio

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen UI Challenge - Week 6 - Audio Player by Matt Stvartak (@mattstvartak) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Simple Music App UI Design

Simple Music App UI Design

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple Music App UI Design 🎵▶️ by Aysenur Turk (@TurkAysenur) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Music Player Design CSS

Music Player Design CSS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Music Player Design In CSS by Ahmed Elsakaan (@ixahmedxi) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Music Player Với TweenMax

Music Player Với TweenMax

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Music app - TweenMax by Jinn Wang (@jinnrw) on CodePen.

Nguồn

Cách Custom HTML5 Audio Player

Custom HTML5 Audio Player

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen DailyUI #009 | Music Player by Julie Park (@juliepark) on CodePen.

Nguồn

Cách HTML5 Audio Player Đẹp Cho Website

HTML5 Audio Player Đẹp Cho Website

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Day 005: Music Player by Axel Michel (@webandapp) on CodePen.

Nguồn

Cách Neumorphism Soft UI Music Player

Neumorphism Soft UI Music Player

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Neumorphism Soft UI Music Player by mixj93 (@mixj93) on CodePen.

Nguồn

Cách Tạo Music player ReactJS

Music player ReactJS

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Music player ReactJS by Olga (@OlgaKoplik) on CodePen.

Nguồn

Cách Custom Audio Player

Custom Audio Player

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Custom Audio Player by EmNudge (@EmNudge) on CodePen.

Nguồn

Audio player HTML5

Audio player HTML5

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Audio player HTML5 by Ivan (@k-ivan) on CodePen.

Nguồn

Material music player

Material music player

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Material player by Dirk-Jan (@Hylix) on CodePen.

Nguồn

Music Player Widget

Music Player Widget

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen music player widget by abxlfazl khxrshidi (@abxlfazl) on CodePen.

Nguồn

Music Player UI

Music Player UI

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Music Player by hossein_ghanbari (@hossein_ghanbari) on CodePen.

Nguồn

Simple HTML music player

Simple HTML music player

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Music Player by Mustafa ismail (@mustafaismail22) on CodePen.

Nguồn

HTML5 Audio Player with Playlist

HTML5 Audio Player with Playlist

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen HTML5 Audio Player with Playlist by Craig Stroman (@craigstroman) on CodePen.

Nguồn

HTML Music Player Code

HTML Music Player Code

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen HTML5 Audio Player by Luke Duncan (@luke__duncan) on CodePen.

Nguồn

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những code snippet trình phát nhạc hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!